Kartleggingsnotater

Her finner du rapporter fra kartleggingsaktivitet støttet gjennom kartleggingsmidler som utdeles til medlemmer i Sabimas medlemsforeninger.

Resultater fra soppkartlegging under «CEMM- meeting» Brennabu, Vestre Slidre, Oppland juli 2017

Rapportnummer:
2017-1

  Forfatter(e)

 • Even W. Hanssen

  Artsgrupper/emneord

 • Storsopper, Valdresregionen, Kartlegging, Middelhavsmykologer
Last ned rapporten

Ville vekster i Sunnhordland Rapport fra kartlegging på Botanikkdagene i Sunnhordland 7.-11. juni 2017

Rapportnummer:
2017-2

  Forfatter(e)

 • Alf Harry Øygarden
 • Asbjørn Erdal (foto)

  Artsgrupper/emneord

 • Artsregistrering, karplanter, Bømlo, Stord, Hordaland
Last ned rapporten

Midt-norsk lokalfloraprosjekt: Karplantekartlegging i Verdal – rapport for 2017

Rapportnummer:
2017-3

  Forfatter(e)

 • Einar Værnes

  Artsgrupper/emneord

 • Flora, karplanter, Verdal
Last ned rapporten

Kartlegging av insekter i Sokndal kommune 2017

Rapportnummer:
2017-4

  Forfatter(e)

 • Jarl S. Birkeland

  Artsgrupper/emneord

 • Rogaland, Sokndal, artsmangfold, gammelskog, blomsterfluer, sommerfugler, rødliste
Last ned rapporten

Kartlegging av sopp og planter på Femdal, Kråkerøy

Rapportnummer:
2017-5

  Forfatter(e)

 • Inger-Lise Walter

  Artsgrupper/emneord

 • Artsmangfold, sopp, karplanter, Kråkerøy, Fredrikstad
Last ned rapporten

Kartlegging i regi av Trondheim sopp- og nyttevekstforening 2017

Rapportnummer:
2017-6

  Forfatter(e)

 • Edel Humstad

  Artsgrupper/emneord

 • Trondheim, sopp, kartlegging
Last ned rapporten

Kartlegging av leveområder for brun sandjeger, Cicindela hybrida, i Øst-Norge

Rapportnummer:
2017-7

  Forfatter(e)

 • Håkon Gregersen

  Artsgrupper/emneord

 • Brun sandjeger, Cicindela hybrida, Buskerud, Telemark
Last ned rapporten

Kartlegging av insekter i Bindal kommune, Nordland i 2017

Rapportnummer:
2017-8

  Forfatter(e)

 • Per Ole Syvertsen
 • Stig Lundmo
 • Rune Nilsen

  Artsgrupper/emneord

 • Bindal, Reppen naturreservat, sommerfugler, maur
Last ned rapporten

Kartlegging 2017, Buadammen, Larvik

Rapportnummer:
2017-9

  Forfatter(e)

 • Dagny Mandt

  Artsgrupper/emneord

 • Generell artskartlegging
Last ned rapporten

Kartlegging av sopp og karplanter i regi av Risken sopp- og nyttevekstforening i 2017

Rapportnummer:
2017-10

  Forfatter(e)

 • Anders Røynstrand

  Artsgrupper/emneord

 • Nordmøre, Romsdal, Aukra, Averøy, Eide, Fræna, Gjemnes, Kristiansund, Molde, Nesset, Rauma, Tingvoll, kartlegging, karplanter, sopp, lav, moser, rødlistearter, Artsobservasjoner, Artskart, Artsjakten, Villblomstenes dag
Last ned rapporten

Kartlegging av huleboende arter i Åfjord kommune, 2017

Rapportnummer:
2017-11

  Forfatter(e)

 • Jurgen Wegter
 • Jørgen Rosvold
Last ned rapporten

Kartlegging av leveområder for apollo- og mnemosynesommerfugl i Øst-Norge

Rapportnummer:
2017-12

  Forfatter(e)

 • Håkon Gregersen

  Artsgrupper/emneord

 • Mnemosynesommerfugl, Apollosommerfugl
Last ned rapporten

Rapport fra kartlegging av mosefloraen i Suldal høsten 2017

Rapportnummer:
2017-13

  Forfatter(e)

 • Lars Dalen
 • Asbjørn Erdal

  Artsgrupper/emneord

 • artsregistrering, moser, Suldal, Rogaland
Last ned rapporten

Rapport fra kartlegging av mosefloraen i Tysvær våren 2017

Rapportnummer:
2017-14

  Forfatter(e)

 • Lars Dalen
 • Asbjørn Erdal

  Artsgrupper/emneord

 • artsregistrering, moser, Tysvær, Rogaland
Last ned rapporten

Rapport fra Moseklubbens tur til Fræna i Møre og Romsdal

Rapportnummer:
2017-15

  Forfatter(e)

 • Kristin Wangen

  Artsgrupper/emneord

 • Moser, Fræna, Moseklubben
Last ned rapporten

Rapport fra Moseklubbens tur til Storfjord i Troms

Rapportnummer:
2017-16

  Forfatter(e)

 • Torbjørn Høitomt

  Artsgrupper/emneord

 • Moser, Storfjord, Moseklubben, rødlistearter
Last ned rapporten

Spredte glimt av smådyrfaunaen og botaniske forekomster i Nord- og Midt-Troms

Rapportnummer:
2017-17

  Forfatter(e)

 • Jann-Oskar Granheim

  Artsgrupper/emneord

 • Smådyrfauna, botanikk, Troms
Last ned rapporten

Kartlegging av sopp i ravinelandskap i søndre Nittedal 2017

Rapportnummer:
2017-18

  Forfatter(e)

 • Siv Moen

  Artsgrupper/emneord

 • Kartlegging, sopp, raviner, Nittedal
Last ned rapporten

Lavflora i boreal regnskog i Nord-Trøndelag og Hedmark

Rapportnummer:
2017-19

  Forfatter(e)

 • Annie Beret Ås Hovind
 • Helene Lind Jensen

  Artsgrupper/emneord

 • lav, boreal regnskog, Namsos, trøndelagselementet, lungeneversamfunn
Last ned rapporten

Statusrapport for artsregistrering av virvelløse dyr, sopp og karplanter 2017 Øygarden, Hordaland, Kautokeino, Porsanger og Nordkapp, Finnmark

Rapportnummer:
2017-20

  Forfatter(e)

 • Sissel Goodgame
 • Nigel Goodgame

  Artsgrupper/emneord

 • Kartlegging, sopp, insekter, planter; Hordaland, Finnmark
Last ned rapporten

Interessante funn av lepidoptera, ulike grupper av plantesugere, minerere og galledannere og deres parasittoider i Sør-Norge 2017

Rapportnummer:
2017-21

  Forfatter(e)

 • Ove Sørlibråten

  Artsgrupper/emneord

 • Sommerfugler, plantesugere, minerere, galledannere, Sør-Norge
Last ned rapporten

Sommerfugler i indre Troms

Rapportnummer:
2017-22

  Forfatter(e)

 • Reidar J.D.I. Voith
 • Per Kristian Slagsvold

  Artsgrupper/emneord

 • Sommerfugler, microsommerfugler, indre Troms
Last ned rapporten

Soppkartlegging på sandfurumo i Elverum

Rapportnummer:
2017-23

  Forfatter(e)

 • Gry Handberg

  Artsgrupper/emneord

 • sopp, sandfuruskog, kartlegging, Elverum, slørsopper
Last ned rapporten

Soppkartlegging i Solund

Rapportnummer:
2017-24

  Forfatter(e)

 • Harald Eriksen

  Artsgrupper/emneord

 • Soppmangfald, soppsakkunnige i Sogn og Fjordane,kvite flekkar
Last ned rapporten

Kartlegging av veps (Hymenoptera) og andre insekter i Øvre Gudbrandsdalen

Rapportnummer:
2017-25

  Forfatter(e)

 • Ranjeni Sivasubramaniam

  Artsgrupper/emneord

 • Hymenoptera, Malaisetelt, Diptera, Nord-Fron, Dovre
Last ned rapporten

Tverrfaglig kartlegging i kulturlandskap i utvalgte Vest-Agder-kommuner

Rapportnummer:
2017-26

  Forfatter(e)

 • Asbjørn Lie

  Artsgrupper/emneord

 • tverrfaglighet, rekruttering, kvalitetssikring
Last ned rapporten

Tverrfaglig marin kartlegging og kartlegging av holmer på Sørlandet

Rapportnummer:
2017-27

  Forfatter(e)

 • Asbjørn Lie

  Artsgrupper/emneord

 • tverrfaglighet, rekruttering, kvalitetssikring
Last ned rapporten

Høstsopptreff 7-10. september 2017 i Bodø

Rapportnummer:
2017-28

  Forfatter(e)

 • Beate Venaas Røkke

  Artsgrupper/emneord

 • sopptreff, kartlegging, sopp, Bodø
Last ned rapporten

Biller i indre Troms

Rapportnummer:
2016-1

  Forfatter(e)

 • Stefan Olberg
 • Bernt Rønning
 • Arne Laugsand
 • Jan Schreiber

  Artsgrupper/emneord

 • Biller, Coleoptera, Indre Troms, rødlistearter, elvebredder, furuskog, entomologi
Last ned rapporten

Xestia i Oppland

Rapportnummer:
2016-2

  Forfatter(e)

 • Reidar J.D.I Voith

  Artsgrupper/emneord

 • Xestia, barskog, entomologi
Last ned rapporten

Sjeldne nattsommerfugler i Troms

Rapportnummer:
2016-3

  Forfatter(e)

 • Reidar J.D.I Voith

  Artsgrupper/emneord

 • Xestia, Lepidotera, rødvinsfeller, feromonfelle
Last ned rapporten

Flora i Sagfjorden i Sørfold kommune

Rapportnummer:
2016-4

  Forfatter(e)

 • Bernt-Gunnar Østerkløft

  Artsgrupper/emneord

 • Salten flora, botanikk
Last ned rapporten

Apollosommerfugl i Numedal og Jotunheimen

Rapportnummer:
2016-5

  Forfatter(e)

 • Håkon Gregersen

  Artsgrupper/emneord

 • Apollosommerfugl, Lepidotera, Numedal, Jotunheimen
Last ned rapporten

Moseflora på Bømlo

Rapportnummer:
2016-6

  Forfatter(e)

 • Lars Dalen
 • Asbjørn Erdal

  Artsgrupper/emneord

 • Mose, Bømlo, Hordaland
Last ned rapporten

Moseflora på Karmøy

Rapportnummer:
2016-7

  Forfatter(e)

 • Lars Dalen
 • Asbjørn Erdal

  Artsgrupper/emneord

 • Mose, Karmøy, Rogaland
Last ned rapporten

Sjeldne lepidoptera, parasittoider og plantesugere, minerer og galledannere I Sør-Øst Norge

Rapportnummer:
2016-8

  Forfatter(e)

 • Ove Sørlibråten

  Artsgrupper/emneord

 • Entomologi, Lepidoptera, plantesugere, galledannere, skjoldlus, klekking, lysfangst, Sør-Øst Norge
Last ned rapporten

Sopp og karplanter i Romsdal og Nordmøre

Rapportnummer:
2016-9

  Forfatter(e)

 • Anders Røynstrand

  Artsgrupper/emneord

 • Risken sopp- og nyttevekstforening, Sopp, Mykologi, Karplanter, Botanikk, Møre og Romsdal, Nordmøre, Romsdal, Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde, Nesset
Last ned rapporten

Sandvikkollane i Larvik

Rapportnummer:
2016-10

  Forfatter(e)

 • Dagny Mandt

  Artsgrupper/emneord

 • Larvik Botaniske Forening, Sopp, Karplanter, Fugl, Insekter
Last ned rapporten

Insektssamling på Lygra, Lindsås kommune

Rapportnummer:
2016-11

  Forfatter(e)

 • Sylvelin Tellnes

  Artsgrupper/emneord

 • Bergen insektsklubb, Entomologi, Insekter, Lygra, Lindås kommune. kystlynghei, bøkeskog
Last ned rapporten

Småpattedyr i Finnmark

Rapportnummer:
2016-12

  Forfatter(e)

 • Georg Bangjord
 • Jan Obuch

  Artsgrupper/emneord

 • Norsk Zoologisk Forening, smågnagere, spissmus, Finnmark
Last ned rapporten

Amerikansk mink i Nordmarka og Finse

Rapportnummer:
2016-13

  Forfatter(e)

 • Jon Valbjørn Hagelin

  Artsgrupper/emneord

 • Norsk Zoologisk Forening, Amerikansk minsk. Neovison vison, Nordmarka, Finse, viltkamera
Last ned rapporten

Sopp i Nordre Gjersjøli, Oppegård kommune

Rapportnummer:
2016-14

  Forfatter(e)

 • Bente Rian

  Artsgrupper/emneord

 • Follo sopp- og nyttevekstforening, Sopp, Mykologi, Oppegård kommune, Akershus, Nordre Gjersjøli
Last ned rapporten

Kystprosjektet på Sørlandet

Rapportnummer:
2016-15

  Forfatter(e)

 • Asbjørn Lie

  Artsgrupper/emneord

 • Tverrfaglig kartleggingsprosjekt, Sørlandet, makrellterne, naturtyper
Last ned rapporten

Lav i antropogene habitat

Rapportnummer:
2015-1

  Forfatter(e)

 • Jon T. Klepsland

  Artsgrupper/emneord

 • Lav, antropogen, Norsk Botanisk Forening
Last ned rapporten

Moseflora på Haugalandet

Rapportnummer:
2015-2

  Forfatter(e)

 • Lars Dalen

  Artsgrupper/emneord

 • Mose, Haugalandet, Norsk Botanisk Forening
Last ned rapporten

Kartleggingsaktivitet fra Risken sopp- og nyttevekstforening i 2015

Rapportnummer:
2015-3

  Forfatter(e)

 • Anne Marie Hareide

  Artsgrupper/emneord

 • Risken sopp- og nyttevekstforening
Last ned rapporten

Sopp på Fjøløy. Bore og Rege i Rogaland

Rapportnummer:
2015-4

  Forfatter(e)

 • Kari Blikra

  Artsgrupper/emneord

 • Sopp, Mykologi, Beitemark, Vokssopper, Jordtunger, Rødsporer, Jærsoppen, Rennesøy kommune, Klepp kommune
Last ned rapporten

Rapport fra Moseklubbens aktivitet i 2015

Rapportnummer:
2015-5

  Forfatter(e)

 • Torbjørn Høitomt

  Artsgrupper/emneord

 • Mose, Moseklubben, Norsk Botanisk Forening
Last ned rapporten

Feltsøk etter prikkrutevinge Melitaea cinxia 2007-2011 i utvalgte kystkommmuner i Østfold og Vestfold

Rapportnummer:
2015-6

  Forfatter(e)

 • Christian Steel
 • Roald Bengtson

  Artsgrupper/emneord

 • Prikkrutevinge, Melitaea cinxia, Lepidoptera, Østfold, Vestfold
Last ned rapporten

Nye registeringer av rødlisterater i Danielåsen, Geitklauvmyra og Storvassåsen

Rapportnummer:
2015-7

  Forfatter(e)

 • Siw Elin Eidissen
 • Jostein Lorås

  Artsgrupper/emneord

 • Statsskog, rødlistearter, Danielåsen, Geitklauvmyra, Storvassåsen
Last ned rapporten

Registeringer av rødlistearter og sjeldne arter i 2014, Grane kommune - Foreslåtte områder for vern på Statens grunn i Nordland

Rapportnummer:
2015-8

  Forfatter(e)

 • Siw Elin Eidissen
 • Jostein Lorås

  Artsgrupper/emneord

 • Almdalsforsen, Danielåsen, Fagerlia, Geitklauvmyra, Salombergan utvidelse, Storvassåsen, skogvern
Last ned rapporten

Kartlegging av mosefloraen på Vågsli i Vinje kommune. Rapport fra en tur med Rogalandsavdelingen av Norsk Botanisk Forening, 14.-16. august 2015

Rapportnummer:
2015-9

  Forfatter(e)

 • Asbjørn Erdal
 • John Inge Johansen
 • Ove Førland

  Artsgrupper/emneord

 • Moseflora
 • Vågsli
 • Vinje kommune
 • Norsk Botanisk Forening
Last ned rapporten

Rapport fra Buskerud Botaniske Forenings kartlegging i Hemsedal 31. juli -2. august 2015

Rapportnummer:
2015-10

  Forfatter(e)

 • Elin Viker Thorkildsen

  Artsgrupper/emneord

 • Karplanter
 • Hemsedal
 • Norsk Botanisk Forening
Last ned rapporten

Truede barskogstilknyttede nattsommerfugler på Helgeland

Rapportnummer:
2015-11

  Forfatter(e)

 • Per Ole Syvertsen
 • Stig Lundmo
 • Rune Nilsen

  Artsgrupper/emneord

 • taigafly, Xestia, Storveltlia, Skardmodalen, Hattfjelldal
Last ned rapporten

Kartlegging av biller i Gauldalen og Orkdalsområdet, The beetles on tour

Rapportnummer:
2015-12

  Forfatter(e)

 • Øystein Olav Roten
 • Ulf E. Hansen
 • Bernt Rønning
 • Stefan Olberg

  Artsgrupper/emneord

 • Biller, Coleoptera, Norsk Entomologisk Forening, The beetles on tour, Sør-Trøndelag
Last ned rapporten

Kartlegging av biller i forbindelse med årsmøte til Nordic Coleoptera Group, Vestfold

Rapportnummer:
2015-13

  Forfatter(e)

 • Per Kristian Solevåg
 • Jan Schreiber
 • Stefan Olberg

  Artsgrupper/emneord

 • Biller, Coleoptera, Nordic Coleoptera group, Vestfold, Norsk Entomologisk Forening
Last ned rapporten

Innsamling av alpine blomsterfluer (Diptera, Syrphidae) i Jotunheimen og Dovre

Rapportnummer:
2015-14

  Forfatter(e)

 • Tore R. Nielsen

  Artsgrupper/emneord

 • alpine blomsterfluer, Syrphidae, tovinger, sørnorske høyfjell, Norsk Entomologisk Forening
Last ned rapporten

Artsregistering av insekter og sommerfugler i Hordaland og Finnmark

Rapportnummer:
2015-15

  Forfatter(e)

 • Sissel Goodgame
 • Nigel Goodgame

  Artsgrupper/emneord

 • Insekter, Øygarden, Askøy, Hordaland, Porsanger, Finnmark, Norsk entomologisk forening
Last ned rapporten

Sommerfugler i Øst-Finnmark

Rapportnummer:
2015-16

  Forfatter(e)

 • Claus Christiansen

  Artsgrupper/emneord

 • Sommerfugler, Lepidoptera, Norsk entomologisk forening, Øst-Finnmark
Last ned rapporten

Kartlegging av Lepidoptera i Lærdal

Rapportnummer:
2015-17

  Forfatter(e)

 • Leif Aarvik
 • Kai Berggren
 • Reidar Voith

  Artsgrupper/emneord

 • Sommerfugler, Lepidoptera, Norsk entomologisk forening, Lærdag
Last ned rapporten

Kartlegging av smågnagere og spissmus i Finnmark 2015

Rapportnummer:
2015-18

  Forfatter(e)

 • Georg Bangjord

  Artsgrupper/emneord

 • Smågnagere, spissmus, perleugle, gulpeboller, Finnmark, Norsk Zoologisk Forening
Last ned rapporten

Kartlegging i Buviken, Marker kommune

Rapportnummer:
2015-19

  Forfatter(e)

 • Thor Jan Olsen

  Artsgrupper/emneord

 • insekter, malaisetelt, lysfanst, Norsk entomologisk forening
Last ned rapporten

Naturtypelokaliteter i Pasvik

Rapportnummer:
2015-20

  Forfatter(e)

 • Geir Gaarder
 • Rein Midteng
 • Tom Hellik Hofton

  Artsgrupper/emneord

 • Naturtypelokaliteter, Rødlistearter, Pasvik, gammelskog, urskog, Sør-Varanger
Last ned rapporten

Beitemarksopper med fokus på vokssopper

Rapportnummer:
2014-2

  Forfatter(e)

 • Kari Blikra

  Artsgrupper/emneord

 • Sopp, Mykologi, Vokssopp, Beitemark, Fjøløy, Rennesøy, Jærsoppen
Last ned rapporten

Floravokting i Larvik kommune

Rapportnummer:
2014-3

  Forfatter(e)

 • Dagny Mandt

  Artsgrupper/emneord

 • Floravokting, Norsk Botanisk Forening, rødlistearter, Larvik
Last ned rapporten

Kartleggingsaktivitet i Risken Molde og omegn soppforening

Rapportnummer:
2014-4

  Forfatter(e)

 • Anne Marie Hareide

  Artsgrupper/emneord

 • Risken Molde og omegn soppforening, sopp, mykologi
Last ned rapporten

Kartlegging av alpine hettesopper Mycena i Buskerud og Telemark

Rapportnummer:
2014-5

  Forfatter(e)

 • Arne Aronsen

  Artsgrupper/emneord

 • Salix, taksonomi, aplin mykologi, Mycena, hettesopper
Last ned rapporten

Kartlegging av sopp i Grane og Hattfjelldal 2014

Rapportnummer:
2014-6

  Forfatter(e)

 • Siw Elin Eidissen
 • Jostein Lorås

  Artsgrupper/emneord

 • Grane, Hattfjelldal, Vefsna, Holmvassdalen, sopp, mykologi
Last ned rapporten

Kartlegging av sopp i Ringerike, Jevnaker og Hole

Rapportnummer:
2014-7

  Forfatter(e)

 • Gunvor Bollingmo

  Artsgrupper/emneord

 • Storsopper, sopp, Ringerike, Jevnaker, Hole, Norges sopp- og nyttevekstforbund
Last ned rapporten

Kartleggingskurs, Haugaland sopp- og nyttevekstforening

Rapportnummer:
2014-8

  Forfatter(e)

 • Lishild S.J. Nesheim

  Artsgrupper/emneord

 • Haugesund, Tysvær, Djupadalen, sopp, kurs, Haugaland sopp- og nyttevekstforening
Last ned rapporten

Moseworkshop i Jotunheimen

Rapportnummer:
2014-9

  Forfatter(e)

 • Torbjørn Høitomt

  Artsgrupper/emneord

 • Moser, Jotunheimen, høyfjellet, rødlistearter
Last ned rapporten

Moseklubbens kartleggingssamling i Saltdal

Rapportnummer:
2014-10

  Forfatter(e)

 • Torbjørn Høitomt

  Artsgrupper/emneord

 • Moseklubben, moser, Saltdal, rødlisterarter
Last ned rapporten

Kartlegging av storsopper i Hornindal og Stryn

Rapportnummer:
2014-11

  Forfatter(e)

 • Harald Eriksen

  Artsgrupper/emneord

 • Storsopper, mykologi, Hornindal, Stryn, Sunnfjord sopp- og nyttevekstforeining
Last ned rapporten

Moseflora i Tysvær

Rapportnummer:
2014-12

  Forfatter(e)

 • Asbjørn Erdal

  Artsgrupper/emneord

 • Moser
 • Tysvær, Rogaland
Last ned rapporten

Insektsfangst med lysfelle og feromoner på Helgeland

Rapportnummer:
2014-13

  Forfatter(e)

 • Atle Ivar Olsen

  Artsgrupper/emneord

 • lysfellefangst
 • feromoner
 • insekter
Last ned rapporten

Undersøkelse av sommerfuglfaunaen på Vaulen, Brusand i Hå kommune

Rapportnummer:
2014-14

  Forfatter(e)

 • Reidar J.D.I Voith

  Artsgrupper/emneord

 • Vaulen, Brusand, Hå
 • Sommerfugler
Last ned rapporten

Insektkartlegging i Vestfjella, Aremark i Østfold

Rapportnummer:
2014-15

  Forfatter(e)

 • Thor Jan Olsen

  Artsgrupper/emneord

 • Insektskartlegging
 • Malaisetelt
 • Vestfjella, Aremark, Østfold
Last ned rapporten

Kartlegging av sørlig metallvannymfe Lestes dryas i Hallingdal

Rapportnummer:
2014-16

  Forfatter(e)

 • Sondre Dahle

  Artsgrupper/emneord

 • Lestes dryas, sørlig metallvannymfe
 • Hallingdal, Nesbyen, Flå
 • insekter
 • rødlisteart
Last ned rapporten

Innsamling av Lepidoptera i gammel barskog i Alvdal, Hedmark

Rapportnummer:
2014-17

  Forfatter(e)

 • Leif Aarvik

  Artsgrupper/emneord

 • Lepidoptera
 • Sommerfugler
 • gammelskog
 • Alvdal
Last ned rapporten

Study of Heteroptera and Pyraloidea (Lepidoptera) in Sogn og Fjordane

Rapportnummer:
2014-18

  Forfatter(e)

 • Steffen Roth
 • Richard Mally

  Artsgrupper/emneord

 • Heteroptera
 • Pyraloidea
 • Sogn og Fjordane
Last ned rapporten

Kartlegging av biller i Sogndalsområdet, The Beetles on tour 2014

Rapportnummer:
2014-19

  Forfatter(e)

 • Per Kristian Solevåg
 • Stefan Olberg

  Artsgrupper/emneord

 • Biller, Coleoptera
 • rødlistearter
 • Sogndal, Luster, Lærdal
Last ned rapporten

Frøyfrosk-prosjektet. Utbredelse og spredning av vanlig frokst Rana temporaria på Frøya

Rapportnummer:
2014-20

  Artsgrupper/emneord

 • Sør-Trøndelag
 • Vanlig frosk Rana temporaria
Last ned rapporten

Artsregistering av insekter og sommerfugler i Øygarden, Hedla og Porsanger 2014

Rapportnummer:
2014-21

  Forfatter(e)

 • Sissel Goodgame
 • Nigel Goodgame

  Artsgrupper/emneord

 • Insekter, sommerfugler
 • Øygarden, Hedla, Porsanger
Last ned rapporten