Kartleggingsnotater

Her finner du notater fra kartleggingsaktivitet støttet gjennom kartleggingsmidler som utdeles til medlemmer og lokalforeninger i Norsk Botanisk Forening, Norges sopp- og nyttevekstforbund, Norsk Zoologisk Forening og Norsk entomologisk forening.

Kartlegging av sommerfugler i indre Romsdal og Lesja-området, 14.–17. juni 2023

Rapportnummer:
2023-1

  Forfatter(e)

 • Odd Ketil Sæbø

  Artsgrupper/emneord

 • dagsommerfugler, lepidoptera, Romsdal, Rauma, Molde, Lesja, Dovre, Ringsaker, Eikesdal, Isfjorden, fiolett gullvinge, Lycaena helle, heroringvinge, Coenonympha hero
Last ned rapporten

Slettsnok-kartlegging i indre Agder og Telemark 3.-6. august 2023

Rapportnummer:
2023-2

  Forfatter(e)

 • Beate Strøm Johansen

  Artsgrupper/emneord

 • slettsnok, Coronella austriaca, herptiler
Last ned rapporten

Florakartlegging i Hallingdal 2023

Rapportnummer:
2023-3

  Forfatter(e)

 • Asle Bruserud

  Artsgrupper/emneord

 • karplanter, Hallingdal, 2023
Last ned rapporten

Florakartlegging på Dovre og i Trollheimen og Sunndalsfjella 2023

Rapportnummer:
2023-4

  Forfatter(e)

 • Bård Haugsrud
 • Asle Bruserud

  Artsgrupper/emneord

 • Florakartlegging, Dovrefjell, Trollheimen, Sunndalsfjella
Last ned rapporten

Kartlegging av storsopp i Hamarøy 25.-27. august 2023

Rapportnummer:
2023-5

  Forfatter(e)

 • Lillian Iversen

  Artsgrupper/emneord

 • Storsopp, kartlegging, Hamarøy
Last ned rapporten

Insektkartlegging i Smørkleppdalen, Vinje kommune, Telemark, sesong 2 (2023)

Rapportnummer:
2023-6

  Forfatter(e)

 • Thor Jan Olsen

  Artsgrupper/emneord

 • Kartlegging, biller, sommerfugler, Vinje
Last ned rapporten

Rapport fra kartlegging i Hjelmeland i 2023 med vekt på moser

Rapportnummer:
2023-7

  Forfatter(e)

 • Asbjørn Erdal
 • John Inge Johnsen
 • Lars Dalen
 • Espen Sundet Nilsen
 • Tor Helgeland
 • Hege Lysne

  Artsgrupper/emneord

 • artsregistrering, moser, sopp, Hjelmeland, Rogaland
Last ned rapporten

Artskartlegging av insekter og edderkoppdyr på Agder 2023

Rapportnummer:
2023-8

  Forfatter(e)

 • Svein Almedal

  Artsgrupper/emneord

 • Insekter, edderkoppdyr, nye arter, kartlegging, Agder
Last ned rapporten

Artskartlegging i Haugeneåsen og områda rundt, ved Larvik Botaniske Forening

Rapportnummer:
2023-9

  Forfatter(e)

 • Dagny Mandt
 • Larvik Botaniske Forening

  Artsgrupper/emneord

 • Karplanter, virvelløse dyr, lav, sopp
Last ned rapporten

Den store artjakten i Porsanger 3. juni 2023

Rapportnummer:
2023-10

  Forfatter(e)

 • Ingrid Golten
 • Sissel Goodgame
 • Jeff Blincow

  Artsgrupper/emneord

 • Artsjakt, Porsanger, dolomitt
Last ned rapporten

Kartlegging av sopp og planter i Valdres

Rapportnummer:
2023-11

  Forfatter(e)

 • Reidun Braathen

  Artsgrupper/emneord

 • Valdres, rikmyr, beitemark, høgstaudeskog, gammel granskog
Last ned rapporten

Kartlegging av storsopp i Sør-Varanger 2023

Rapportnummer:
2023-12

  Forfatter(e)

 • Irene Karlsen
 • Line Moe

  Artsgrupper/emneord

 • Storsopp, kartlegging, Sør-Varanger, polemochorer
Last ned rapporten

Kartlegging av biller på myr i Vesterålen

Rapportnummer:
2023-13

  Forfatter(e)

 • Ulf Hansen

  Artsgrupper/emneord

 • Biller, myr, kartlegging, Andøy, Bø
Last ned rapporten

Florakurs og -kartlegging i Sunnhordland - Huglo, Stord, 7.-8. juni 2023

Rapportnummer:
2023-14

  Forfatter(e)

 • Alf Harry Øygarden
 • Lars Dalen
 • Sunnhordland Botaniske Forening

  Artsgrupper/emneord

 • Flora, kartlegging, kursing, Sunnhordland
Last ned rapporten

Kartlegging av planter, sopp og dyr i Kvannbekksetra, Østre Trysil sommeren 2023

Rapportnummer:
2023-15

  Forfatter(e)

 • Anne Ragnhild Murstad

  Artsgrupper/emneord

 • kartlegging av insekter, sopp, slåttemark
Last ned rapporten

Kartlegging av kalkrike vannforekomster på Østlandet

Rapportnummer:
2023-16

  Forfatter(e)

 • Bernhard Kløw Askedalen
 • Sølve Jacob Flaten Hjemgaard

  Artsgrupper/emneord

 • Akvatisk botanikk, Akvatisk entomologi, kalkrikt
Last ned rapporten

Kartlegging av småpattedyr 2023

Rapportnummer:
2023-17

  Forfatter(e)

 • Sara Kristoffersson
 • Kristoffer Weiby
 • Reed McKay

  Artsgrupper/emneord

 • Spissmus, levendefeller, Ås, Kroerbekken, dvergmus, flaggermus
Last ned rapporten

Midt-norsk lokalfloraprosjekt: Karplantekartlegging i Verdal – rapport for 2023

Rapportnummer:
2023-18

  Forfatter(e)

 • Einar Værnes
 • Trøndelagsavdelingen, Norsk Botanisk Forening

  Artsgrupper/emneord

 • Flora, karplanter, Verdal
Last ned rapporten

Artssammensetning og sesongmessig forekomst av marine nakensnegler i Tromsø-regionen

Rapportnummer:
2023-19

  Forfatter(e)

 • Fredrik Broms

  Artsgrupper/emneord

 • nakensegler, Troms, kartlegging, sesongvariasjon, nye arter
Last ned rapporten

Kartlegging av virvelløse dyr på Manheimstrondi, Seljord, med fokus på biller, sommeren 2023

Rapportnummer:
2023-20

  Forfatter(e)

 • Sølve Jacob Flaten Hjemgaard

  Artsgrupper/emneord

 • Artskartlegging, Biller, Veps, Entomologi
Last ned rapporten

Kartlegging av sopp Hagaøya, Drammenselva

Rapportnummer:
2023-21

  Forfatter(e)

 • Trude Hessvik-Trøite

  Artsgrupper/emneord

 • Øvre Eiker,Hagaøya, Drammenselva
Last ned rapporten

Kartlegging i regi av Trondheim sopp- og nyttevekstforening 2023

Rapportnummer:
2023-22

  Forfatter(e)

 • Edel Humstad
 • Kirsti Anne Mandal
 • Ole Reitan
 • Torbjørn Kornstad
 • Terje O. Nordvik

  Artsgrupper/emneord

 • Trondheim, Fosen, Trøndelag, Tillermarka , Østmarka, Lykstad, Svartliåsen, Bymarka, Furulund, Granåsen, mikroskopering, rødlistearter, kartleggingskurs
Last ned rapporten

Den store artsjakten i Ås kommune 2023

Rapportnummer:
2023-23

  Forfatter(e)

 • Sølve Jacob Flaten Hjemgaard
 • Sara Kristoffersson
 • Merete Dejgaard Toft Jensen
 • Reed McKay
 • Bernhard Kløw Askedalen

  Artsgrupper/emneord

 • Artsjakten, Studentkursing, Formidling, Frivillig kartlegging, Rødlistede arter, Fremmedarter
Last ned rapporten

Kartlegging av sopp på Hvaler og Kråkerøy 2023. Fredrikstad soppforening

Rapportnummer:
2023-24

  Forfatter(e)

 • Øyvind Weholt
 • Hermod Karlsen

  Artsgrupper/emneord

 • Storsopper, edelløvskog, eikelunder, barskog, Langekil, Lerdalen naturreservat, Vesterøy, Listranda, Gravningen naturreservat, Asmaløy, Hvaler, Bjørnevågen, Kråkerøy, Fredrikstad, kartlegging, gensekvensering
Last ned rapporten

Florakartlegging i Østfold 2023

Rapportnummer:
2023-25

  Forfatter(e)

 • Camilla Lorange Lindberg
 • Østfold Botaniske Forening

  Artsgrupper/emneord

 • Florakartlegging, lite kjente ruter, Østfold
Last ned rapporten

Kartlegging av biomangfold i Frakkfjord i Loppa kommune sommeren 2023

Rapportnummer:
2023-26

  Forfatter(e)

 • Jon Arne Wilhelmsen

  Artsgrupper/emneord

 • Insekter, kystnatur, fugl, Frakkfjord
Last ned rapporten

Soppkartlegging i Sogndalsdalen 2023

Rapportnummer:
2023-27

  Forfatter(e)

 • Fred-Arild Grøneng

  Artsgrupper/emneord

 • Soppmangfald, soppsakkunnige i Sogn og Fjordane,basiske fyllitområde i Sogndalsdalen
Last ned rapporten

Kartlegging av nattsvermere og mikrolepidoptera i slåttemarken Fagerli 1 og Naturbeitemarken Fagerli 2- Vanvikan, Indre Fosen

Rapportnummer:
2023-28

  Forfatter(e)

 • Jurgen Wegter

  Artsgrupper/emneord

 • kartlegging, sommerfugler, kulturmark, Indre Fosen
Last ned rapporten

Kartlegging av sopp i Ånderdalen nasjonalpark på Senja 8.-10. September 2023

Rapportnummer:
2023-29

  Forfatter(e)

 • Ole Christian Hagestad

  Artsgrupper/emneord

 • nasjonalpark, kystfuruskog, ospeskog
Last ned rapporten

Nettverkssamling insekter i Geiranger 2023

Rapportnummer:
2023-30

  Forfatter(e)

 • Steffen Adler
 • Øystein Folden
 • Halvard Hatlen
 • John Bjarne Jordal
 • Line Klausen
 • Perry Gunnar Larsen

  Artsgrupper/emneord

 • insekter, Geiranger, Norsk entomologisk forening
Last ned rapporten

Karplanter og insekter i Grøvudalen i Sunndal 2023

Rapportnummer:
2023-31

  Forfatter(e)

 • Steffen Adler
 • Øystein Folden

  Artsgrupper/emneord

 • sommerfugler, biller, tovinger, vepser
Last ned rapporten

Kartlegging av sopp og karplanter i regi av Risken sopp- og nyttevekstforening 2023

Rapportnummer:
2023-32

  Forfatter(e)

 • Anders Røynstrand

  Artsgrupper/emneord

 • Risken, Nordmøre, Romsdal, Aukra, Aure, Gjemnes, Hustadvika, Molde, Smøla, Sunndal, Tingvoll, karplanter, sopp
Last ned rapporten

Kartlegging av sjampinjonger (Agaricus) i Nord-Norge (AiNN) 2023 – midlertidig kartleggingsnotat

Rapportnummer:
2023-33

  Forfatter(e)

 • Ole Christian Hagestad

  Artsgrupper/emneord

 • Agaricus, sekvensering, Nordland, Troms og Finnmark, saprotrofe sopp
Last ned rapporten

Kartlegging av fangst og observasjoner fra fisketurer i Kristiansand og Norge 2023

Rapportnummer:
2023-34

  Forfatter(e)

 • Hilde Skiffard

  Artsgrupper/emneord

 • Havfiske, saltvannsfisk, Kristiansand, kartlegging
Last ned rapporten

Kartlegging, hovedsakelig av flora i Arendal, Gjerstad og Kristiansand kommuner i 2023

Rapportnummer:
2023-35

  Forfatter(e)

 • Roar Linjord

  Artsgrupper/emneord

 • Kartlegging, flora, Agder
Last ned rapporten

Kartlegging av sopp på øyene Eldøya og Kollen, Moss kommune – oktober 2023

Rapportnummer:
2023-36

  Forfatter(e)

 • Reidun Braathen

  Artsgrupper/emneord

 • Moss, Eldøya, Kollen, beitemark, strandenger, strandkratt
Last ned rapporten

Kartleggingskurs, musserongkurs og kartleggingsturer i Møre og Romsdal i regi av Nyttevekstforeninga Ålesund 2023

Rapportnummer:
2023-37

  Forfatter(e)

 • Nina Fiskerstrand

  Artsgrupper/emneord

 • Kartlegging, sopp, Sunnmøre, sjeldne arter
Last ned rapporten

Florakartlegging i Hol og Gol kommuner, Viken fylke i 2023

Rapportnummer:
2023-39

  Forfatter(e)

 • Kristin Bjartnes
 • Elin Viker Thorkildsen
 • Buskerud Botaniske Forening

  Artsgrupper/emneord

 • Flora, kartlegging, Hol, Gol, fjellplanter
Last ned rapporten

Rapport fra Moseklubbens arrangementer i 2023

Rapportnummer:
2023-40

  Forfatter(e)

 • John Gunnar Brynjulfsrud
 • Torbjørn Høitomt

  Artsgrupper/emneord

 • Moser, kartlegging, Finnmark, Telemark
Last ned rapporten

Kartlegging av «snøelskende» slimsopp (nivicole myxomyceter) – rapport for 2023

Rapportnummer:
2023-41

  Forfatter(e)

 • Edvin W. Johannesen

  Artsgrupper/emneord

 • slimsopp, snøelskende, kartlegging, systematikk
Last ned rapporten

Alpine sopper i fjellhei og snøleier på Vestlandet

Rapportnummer:
2023-42

  Forfatter(e)

 • Perry Gunnar Larsen

  Artsgrupper/emneord

 • sopp, alpine miljø, kartlegging, sårbarhet, Vestlandet
Last ned rapporten

Rapport fra feltarbeid i Kjerkevågen naturreservat i Lindesnes kommune

Rapportnummer:
2023-43

  Forfatter(e)

 • Tor Egil Høgsås
 • Finn Jørgensen
 • Torbjørn Kloster

  Artsgrupper/emneord

 • Insektkartlegging, sommerfugler, naturreservat, Lindesnes
Last ned rapporten

BioBlitz i Porsanger og Lebesby 7. til 14. august 2023

Rapportnummer:
2023-44

  Forfatter(e)

 • Sissel Goodgame
 • Ingrid Golten
 • Jeff Blincow

  Artsgrupper/emneord

 • BioBlitz, Porsanger, Lebesby, sopp, lav, planter, insekter, leddyr
Last ned rapporten

Kartlegging av herptiler med hovedvekt på slettsnok, og amfibiekartlegging i Kristiansand 30 år etter

Rapportnummer:
2023-45

  Forfatter(e)

 • Beate Strøm Johansen

  Artsgrupper/emneord

 • : Herptiler, Slettsnok, Coronella austriaca, Amfibiekartlegging, Amfibiesykdom, Snake Fungal Disease, SFD, Slangesopp, Reptil Genbank,
Last ned rapporten

Fauna og florakartlegging på Kåfjordfjellet og Fjellbygda i Troms juli 2023

Rapportnummer:
2023-46

  Forfatter(e)

 • Karl-Birger Strann
 • Vigdis Frivoll

  Artsgrupper/emneord

 • Flora, insekter, alpint, kartlegging, Kåfjord, Balsfjord
Last ned rapporten

Rapportnummer:

Florakurs og -kartlegging i Sunnhordland. Filefjell, 24.-26. juni 2022

Rapportnummer:
2022-1

  Forfatter(e)

 • Alf Harry Øygarden
 • Sunnhordland Botaniske Forening

  Artsgrupper/emneord

 • Kurs, Kartlegging, Flora, Filefjell
Last ned rapporten

BioBlitz i Porsanger 28. juni til 3. juli 2022

Rapportnummer:
2022-2

  Forfatter(e)

 • Sissel Goodgame
 • Ingrid Golten
 • Jeff Blincow

  Artsgrupper/emneord

 • Biologisk mangfold, kartleggingsdugnad, Finnmark
Last ned rapporten

Buskerud Botaniske Forening: Kartlegging i Hattfjelldal og Alstahaug kommuner, Nordland 5. – 12. juli 2022

Rapportnummer:
2022-3

  Forfatter(e)

 • Kristin Bjartnes
 • Buskerud Botaniske Forening

  Artsgrupper/emneord

 • Botanikk, kartlegging, Helgeland
Last ned rapporten

Kartlegging av fremmedarter i Flå kommune, Viken, 8. juni 2022

Rapportnummer:
2022-4

  Forfatter(e)

 • Kristin Bjartnes
 • Buskerud Botaniske Forening

  Artsgrupper/emneord

 • Kartlegging, fremmedarter, Flå kommune
Last ned rapporten

Kartlegging av sjømidd -2022

Rapportnummer:
2022-5

  Forfatter(e)

 • Roy Erling Wrånes

  Artsgrupper/emneord

 • sjømidd, marin, ferskvann, nye arter
Last ned rapporten

Kartlegging av pollinatorer i utvalgt lokalitet av slåttemark i Trøndelag, med vekt på vill- bier, blomsterfluer og øvrige tovinger

Rapportnummer:
2022-6

  Forfatter(e)

 • Anne Kathrine Lehne

  Artsgrupper/emneord

 • Pollinatorer, villbier, blomsterfluer, Trøndelag
Last ned rapporten

Insektartlegging i Smørkleppdalen, Vinje kommune, Telemark i 2022

Rapportnummer:
2022-7

  Forfatter(e)

 • Thor Jan Olsen

  Artsgrupper/emneord

 • Kartlegging, tovinger, veps, sommerfugler, biller, Vinje
Last ned rapporten

Kartlegging av sopp og planter Nord-Aurdal og Vestre Slidre kommune

Rapportnummer:
2022-8

  Forfatter(e)

 • Reidun Braathen

  Artsgrupper/emneord

 • Nord-Aurdal, rikmyr, beitemark, høgstaudeskog, gammel granskog.
Last ned rapporten

Bergen sopp- og nyttevekstforening sine soppkartleggingsprosjekter 2022

Rapportnummer:
2022-9

  Forfatter(e)

 • Åge Oterhals

  Artsgrupper/emneord

 • sopp, slimsopp, rik edelløvskog, rik sump- og kildeskog
Last ned rapporten

Kartlegging Bergersjøen hyttefelt, Elverum

Rapportnummer:
2022-10

  Forfatter(e)

 • Gry Handberg
 • Elverum sopp- og nyttevekstforening

  Artsgrupper/emneord

 • Sopp, Kartlegging, Elverum
Last ned rapporten

Sekvensering av beitemarksopp Sunnhordland med vekt på en semi-naturlig eng, Hovaneset på Stord

Rapportnummer:
2022-11

  Forfatter(e)

 • Per Fadnes

  Artsgrupper/emneord

 • Sekvensering, Beitemarksopp, Stord
Last ned rapporten

Insekter og karplanter i edelløvskog på Tingvoll i 2022

Rapportnummer:
2022-12

  Forfatter(e)

 • Steffen Adler
 • Øystein Folden

  Artsgrupper/emneord

 • edelløvskog, insekter, vegetasjon, truet naturtype, Møre og Romsdal
Last ned rapporten

Kartlegging av sopp langs Alna i Oslo i 2022

Rapportnummer:
2022-13

  Forfatter(e)

 • Anne Christenson

  Artsgrupper/emneord

 • Alna, Grorud, Hølaløkka, Leirfallet, Prestegårdsskogen, Grorudparken, sopp
Last ned rapporten

Kartlegging av sopp i fjellet

Rapportnummer:
2022-14

  Forfatter(e)

 • Perry Gunnar Larsen

  Artsgrupper/emneord

 • Sopp, alpint, kartlegging, Inocybe s.l., Jotunheimen
Last ned rapporten

Kartleggingsgruppen Nyttevekstforeninga Ålesund 2022. En oppsummering av årets soppfunn

Rapportnummer:
2022-15

  Forfatter(e)

 • Perry Gunnar Larsen
 • Heinrich Bosch
 • Nyttevekstforeninga Ålesund

  Artsgrupper/emneord

 • Sopp, kartlegging, dna-sekvensering, Sunnmøre
Last ned rapporten

Kaldblodige Bergen: Kartlegging av reptiler og amfibier i Bergen og omegn

Rapportnummer:
2022-16

  Forfatter(e)

 • Hallvard Aas Midtun

  Artsgrupper/emneord

 • Reptiler, amfibier, Bergen, Vestland, hoggorm, frosk, padde, Vipera berus, Bufo, Rana temporaria, buttsnutefrosk
Last ned rapporten

Kartlegging av sopp og karplanter i regi av Risken sopp- og nyttevekstforening 2022

Rapportnummer:
2021-17

  Forfatter(e)

 • Anders Røynstrand

  Artsgrupper/emneord

 • Risken, Nordmøre, Romsdal, Aure, Gjemnes, Hustadvika, Molde, Rauma, Smøla, Tingvoll, karplanter, sopp, lav
Last ned rapporten

Oppfølging av rødlistearter etter hogst i område med naturtypelokaliteter

Rapportnummer:
2022-18

  Forfatter(e)

 • Siv Moen

  Artsgrupper/emneord

 • Norge, Akershus, Nittedal, Slattum, Lillomarka, gammelskog, flatehogst, naturtypelokalitet, markagrense, kalkskog, rødlistearter, funga, hogst
Last ned rapporten

Kartlegging av øyenstikkere (Odonata), døgnfluer (Ephemeroptera), steinfluer (Plecoptera) og akvatiske Diptera i Vegårshei kommune, Agder

Rapportnummer:
2022-19

  Forfatter(e)

 • Brittany Rae Benson
 • Michael Allan Patten
 • Gunnar Mikalsen Kvifte

  Artsgrupper/emneord

 • Øyenstikkere, døgnfluer, steinfluer, tovinger, resampling
Last ned rapporten

Artskartlegging i og ved Gallisvann i Kodal, Sandefjord 11 september 2022 ved Larvik Botaniske Forening

Rapportnummer:
2022-20

  Forfatter(e)

 • Dagny Mandt
 • Larvik Botaniske Forening

  Artsgrupper/emneord

 • Karplanter, virvelløse dyr, moser, lav, sopp
Last ned rapporten

Florakartlegging i Hallingdal 2022

Rapportnummer:
2022-21

  Forfatter(e)

 • Asle Bruserud

  Artsgrupper/emneord

 • Karplanter, Hallingdal, 2022
Last ned rapporten

Kartlegging av sjampinjonger (Agaricus) i Nord- Norge (AiNN) 2022

Rapportnummer:
2022-22

  Forfatter(e)

 • Ole Christian Hagestad
 • Øyvind Weholt

  Artsgrupper/emneord

 • Agaricus, sekvensering, Nordland, Troms og Finnmark, saprotrofe sopp
Last ned rapporten

Kartlegging av sopp m.m. på Hvaler 2022 Fredrikstad soppforening

Rapportnummer:
2022-23

  Forfatter(e)

 • Hermod Karlsen
 • Øyvind Weholt

  Artsgrupper/emneord

 • Storsopper, karplanter, edelløvskog, eikelunder, barskog, Bankerød, Langekil, Lerdalen naturreservat, Vesterøy, Listranda, Skipstadsand, Gravningen naturreservat, Asmaløy, Hvaler, kartlegging, gensekvensering
Last ned rapporten

Kartlegging av storsopper i Lofoten, Vestvågøy kommune 9.-11. september 2022

Rapportnummer:
2022-24

  Forfatter(e)

 • Lillian Iversen

  Artsgrupper/emneord

 • Sopp, kartlegging, Lofoten
Last ned rapporten

Kartlegging av Myxomyceter og andre mikrosopper ved hjelp av dyrking i fuktkammer

Rapportnummer:
2022-25

  Forfatter(e)

 • Oddvar Olsen

  Artsgrupper/emneord

 • Myxomyceter, Fuktkammer, Mikrosopp
Last ned rapporten

Kartlegging i regi av Trondheim sopp- og nyttevekstforening 2022

Rapportnummer:
2022-26

  Forfatter(e)

 • Edel Humstad
 • Ole Reitan
 • Hauk Liebe
 • Terje O. Nordvik
 • Kirsti Mandal

  Artsgrupper/emneord

 • Trondheim, Fosen, Murudalen, Leirfossen, Ertstjønna, Østmarka, Lykstad, Koet, mikroskopering, rødlistearter
Last ned rapporten

Slettsnokkartlegging nasjonalt + piggsvin i Kristiansand + Slangesopp (SFD)

Rapportnummer:
2022-27

  Forfatter(e)

 • Beate Strøm Johansen

  Artsgrupper/emneord

 • Slettsnok, slangesopp, piggsvin, kartlegging, Agder, Viken
Last ned rapporten

Noen glimt fra Midt-Troms Naturlags kartleggingsaktivitet i 2022

Rapportnummer:
2022-28

  Forfatter(e)

 • Jann-Oskar Granheim
 • Karl-Birger Strann
 • Jan Inge Karlsen

  Artsgrupper/emneord

 • Flora, insekter, Kåfjordfjellet, Dividalen, Fjellbygda, Senja, kartlegging
Last ned rapporten

Artskartlegging av insekter og edderkoppdyr i Agder 2022

Rapportnummer:
2022-29

  Forfatter(e)

 • Svein Almedal

  Artsgrupper/emneord

 • Insekter, edderkoppdyr, kartlegging, Agder
Last ned rapporten

Norsk Botanisk Forening – Østlandsavdelingen Kartlegging i Ibestad og Bardu kommuner, Troms 24. juni – 30.juni 2022

Rapportnummer:
2022-30

  Forfatter(e)

 • Geir Arne Evje
 • Norsk Botanisk Forening -Østlandsavdelingen

  Artsgrupper/emneord

 • Karplanter, Rolla, Bardu, kartlegging
Last ned rapporten

Rapport fra Moseklubbens arrangementer i 2022

Rapportnummer:
2022-31

  Forfatter(e)

 • Torbjørn Høitomt

  Artsgrupper/emneord

 • Moser, kartlegging, Bømlo, Jotunheimen
Last ned rapporten

Kartlegging av «snøelskende» slimsopp (nivicole myxomyceter) – rapport for 2022

Rapportnummer:
2022-32

  Forfatter(e)

 • Edvin W. Johannesen
 • Per Vetlesen

  Artsgrupper/emneord

 • Slimsopper, Myxetozoa, nivicole, Årdal, Vang, Kåfjord
Last ned rapporten

Kartlegging av dag-/nattsommerfugler ved Virvatnet i Rana kommune

Rapportnummer:
2022-33

  Forfatter(e)

 • Annette Sønvisen

  Artsgrupper/emneord

 • Dagsommefuger, Nattsommerfugler,Lepidoptera, Virvatnet, Rana
Last ned rapporten

Rapport fra florakartlegging i Trodla- Tysdal i 2022 med vekt på moser

Rapportnummer:
2022-34

  Forfatter(e)

 • Asbjørn Erdal
 • John Inge Johnsen
 • Lars Dalen
 • Ove Førland
 • Espen Sundet NIlsen
 • Tor Helgeland
 • Rogaland Botaniske Forening

  Artsgrupper/emneord

 • Artsregistrering, moser, Trodla- Tysdal, Hjelmeland, Rogaland.
Last ned rapporten

Biologisk kartlegging i 2022 ved Østfold Botaniske Forening

Rapportnummer:
2022-35

  Forfatter(e)

 • Jan Ingar Båtvik

  Artsgrupper/emneord

 • Florakartlegging, karplanter, Østfold
Last ned rapporten

Kartlegging av nakensnegl-faunaen i Tromsø-området, Tromsø kommune, 2022

Rapportnummer:
2022-36

  Forfatter(e)

 • Fredrik Broms

  Artsgrupper/emneord

 • Nakensnegler, Fauna; Tromsø; Kartlegging; Marin; Fjæra; Utbredelse
Last ned rapporten

Heggshusvassdraget – fra Helsettjernet til Mjøsa. Kartleggingsrapport fra Gjøvik og Toten sopp- og nyttevekstforening 2022

Rapportnummer:
2022-37

  Forfatter(e)

 • Nils Edvard Stokke

  Artsgrupper/emneord

 • Sopp, kartlegging, Toten, forsøpling, vassdrag
Last ned rapporten

Artskartlegging i Finnmark 2022

Rapportnummer:
2022-38

  Forfatter(e)

 • Sissel Goodgame
 • Jeff Blincow
 • Nigel Goodgame

  Artsgrupper/emneord

 • Finnmark, Porsanger, kartlegging, insekter, sopp, planter, virveldyr
Last ned rapporten

Tverrfaglig kartleggingsprosjekt Agder 2022

Rapportnummer:
2022-39

  Forfatter(e)

 • Asbjørn Lie (red.)

  Artsgrupper/emneord

 • Agder, kartlegging, karplanter, fisk, sommerfugler, moser, sopp
Last ned rapporten

Steinkjer sopp- og nyttevekstforenings Kartleggingsprosjekt 2022 Finnhaugen, Steinkjer kommune

Rapportnummer:
2022-40

  Forfatter(e)

 • Håkon Holien
 • Ulla-Britt Bøe
 • Else Landsem

  Artsgrupper/emneord

 • sopp, kartlegging, kalkskog, Finnhaugen
Last ned rapporten

Kartlegging av sommerfugler i Indre Sogn, 28. juni – 1. juli 2021

Rapportnummer:
2021-1

  Forfatter(e)

 • Odd Ketil Sæbø
 • Norsk entomologisk forening

  Artsgrupper/emneord

 • dagsommerfugler, Lepidoptera, Lærdal, Aurland, Luster, Flå, Nesbyen, hagtornsommerfugl, alvesmyger, mnemosynesommerfugl, båndbloddråpesvermer
Last ned rapporten

Florakartlegging i Nordreisa 20.7-25.7 2021

Rapportnummer:
2021-2

  Forfatter(e)

 • Asle Bruserud
 • Bård Haugsrud
 • Norsk Botanisk Forening

  Artsgrupper/emneord

 • botanikk, karplanter, Nordreisa
Last ned rapporten

Kartlegging av karplanter og øyenstikkere i Hallingdal og Indre Sogn 2021

Rapportnummer:
2021-3

  Forfatter(e)

 • Asle Bruserud
 • Norsk Botanisk Forening

  Artsgrupper/emneord

 • Karplanter, øyenstikkere, Hallingdal, Indre Sogn
Last ned rapporten

Rapport over botanisk kartleggingstur i Jønndalen, Nore og Uvdal kommune, Viken fylke 23.– 25. juli 2021, utført av Buskerud Botaniske Forening

Rapportnummer:
2021-4

  Forfatter(e)

 • Jan Sørensen
 • Buskerud Botaniske Forening

  Artsgrupper/emneord

 • Flora, kartlegging, Jønndalen, Nore og Uvdal kommune
Last ned rapporten

Generell kartlegging Lauvås-Presteseterområdet nord i Larvik 3. og 8. juli 2021

Rapportnummer:
2021-5

  Forfatter(e)

 • Dagny Mandt
 • Larvik Botaniske Forening

  Artsgrupper/emneord

 • Generell kartlegging, Lauvås, Holtevannet, Nerli, skogstarr, Høymyrås
Last ned rapporten

Florakurs og -kartlegging i Sunnhordland Skånevikshalvøya, Etne kommune, 4.-6. juni 2021

Rapportnummer:
2021-6

  Forfatter(e)

 • Alf Harry Øygarden
 • Sunnhordland Botaniske Forening
Last ned rapporten

BioBlitz 12. – 15. august 2021 i Porsanger

Rapportnummer:
2021-7

  Forfatter(e)

 • Sissel Goodgame
 • Jeff Blincow
 • Ingrid Golten
 • Porsanger sopp- og nyttevekstforening
Last ned rapporten

Alpine blomsterfluer, Hardangervidda (Tuva-Finse området)

Rapportnummer:
2021-8

  Forfatter(e)

 • Tore Randulff Nielsen
 • Norsk entomologisk forening
Last ned rapporten

Blomsterfluer (Diptera: Syrphidae), en viktig insektgruppe i Østmarka, Oslo

Rapportnummer:
2021-9

  Forfatter(e)

 • Tore Randulff Nielsen
 • Norsk entomologisk forening
Last ned rapporten

Kartlegging av storsopp Gildeskål – Inndyr 27.-29. august 2021

Rapportnummer:
2021-10

  Forfatter(e)

 • Lillian Iversen

  Artsgrupper/emneord

 • Gildeskål, Inndyr, stankmusserong, konglepiggsopp, svartspettet musserong, bitter vokssopp
Last ned rapporten

Kartlegging av insekter i Sokndal kommune

Rapportnummer:
2021-11

  Forfatter(e)

 • Jarl S. Birkeland
 • Norsk entomologisk forening

  Artsgrupper/emneord

 • Sokndal, Artsmangfold, Lepidoptera, Diptera, Hymenoptera
Last ned rapporten

Kartlegging av «snøelskende» slimsopp (nivicole myxomyceter) – rapport for 2021

Rapportnummer:
2021-12

  Forfatter(e)

 • Edvin W. Johannesen
 • Per Vetlesen
 • Norges sopp- og nyttevekstforbund
Last ned rapporten

Vaggetem i Øvre Pasvik og litt mer 14.–21. juli 2021 – entomologisk kartlegging

Rapportnummer:
2021-13

  Forfatter(e)

 • Roald Bengtson
 • Norsk entomologisk forening

  Artsgrupper/emneord

 • Øvre Pasvik, Sør-Varanger, blomsterfluer, humler, insekter
Last ned rapporten

Steinkjer sopp- og nyttevekstforenings Kartleggingsprosjekt 2021 Kverkilberget, Inderøy kommune Persgårdshalla, Steinkjer kommune Skrattåsen, Steinkjer kommune Byahalla, Steinkjer kommune

Rapportnummer:
2021-14

  Forfatter(e)

 • Ulla-Britt Bøe
 • Håkon Holien
 • Else Landsem
 • Norges sopp- og nyttevekstforbund

  Artsgrupper/emneord

 • sopp, kartlegging, kalkskog, edellauvskog, Kverkilberget, Persgårdshalla, Skrattåsen, Byahalla
Last ned rapporten

Kartlegging i Elverum/Løten/Våler kommuner: Bjølset/Bronken-området og Gitvola høsten 2021

Rapportnummer:
2021-15

  Forfatter(e)

 • Gry Handberg
 • Norges sopp- og nyttevekstforbund
Last ned rapporten

Kartlegging av sopp og planter Nord-Aurdal kommune

Rapportnummer:
2021-16

  Forfatter(e)

 • Reidun Braathen
 • Norges sopp- og nyttevekstforbund

  Artsgrupper/emneord

 • Nord-Aurdal, gammel granskog, høgstaudeskog, Xylaria bulbosa
Last ned rapporten

Kartlegging av villbier og blomster på Vestlandet 2021

Rapportnummer:
2021-17

  Forfatter(e)

 • Mikaela Olsen
 • Knut Eriksen
 • Norsk entomologisk forening

  Artsgrupper/emneord

 • pollinatorer, humler, villbier, solitære, bier, blomster, kartlegging, Vestlandet
Last ned rapporten

Vårtur med Kjukelaget til Frilset-ravinen i Eidsvoll 29.05.2021

Rapportnummer:
2021-18

  Forfatter(e)

 • Gaute Mohn Jenssen
 • Norges sopp- og nyttevekstforbund
Last ned rapporten

Statusrapport for artsregistrering i Finnmark 2021

Rapportnummer:
2021-19

  Forfatter(e)

 • Sissel Goodgame
 • Jeff Blincow
 • Nigel Goodgame

  Artsgrupper/emneord

 • Finnmark, insekter, flora, sopp
Last ned rapporten

Soppkartlegging i Jostedal 2021

Rapportnummer:
2021-20

  Forfatter(e)

 • Harald Eriksen
 • Norges sopp- og nyttevekstforbund

  Artsgrupper/emneord

 • Soppmangfald, soppsakkunnige i Sogn og Fjordane, kvite flekkar, lindeskog
Last ned rapporten

Sommerfugler, rettvinger og blomsterfluer på utvalgte slåttemarker i Tingvoll i 2021

Rapportnummer:
2021-21

  Forfatter(e)

 • Steffen Adler
 • Øystein Folden
 • Norsk entomologisk forening

  Artsgrupper/emneord

 • slåttemark, insekter, vegetasjon, utvalgt naturtype, Møre og Romsdal
Last ned rapporten

Kartlegging av storsopp i Sør-Varanger 2021

Rapportnummer:
2021-22

  Forfatter(e)

 • Miraculix, Sør-Varanger sopp- og nyttevekstforening
 • Line Moe
 • Irene Karlsen
Last ned rapporten

Kartlegging av insekter og edderkoppdyr langs Agderkysten 2021

Rapportnummer:
2021-23

  Forfatter(e)

 • Svein Almedal
 • Norsk entomologisk forening

  Artsgrupper/emneord

 • Agderkysten, artskartlegging, insekter, edderkoppdyr
Last ned rapporten

Herpetilkartlegging 2021 – med fokus på slettsnok nasjonalt, og storsalamander i Agder

Rapportnummer:
2021-24

  Forfatter(e)

 • Beate Strøm Johansen
 • Norsk zoologisk forening

  Artsgrupper/emneord

 • Herptiler, slettsnok, storsalamander
Last ned rapporten

Karplantekartlegging i Nordre Follo og Lørenskog 25-27.06. 2021

Rapportnummer:
2021-25

  Forfatter(e)

 • Geir Arne Evje
 • Norsk Botanisk Forening -Østlandsavdelingen
Last ned rapporten

Kartlegging av to skogområder, Kjekstadmarka i Asker kommune

Rapportnummer:
2021-26

  Forfatter(e)

 • Svein Olav B. Drangeid
 • Norsk Botanisk Forening - Østlandsavdelingen
Last ned rapporten

Florakartlegging i Østfold 2021

Rapportnummer:
2021-27

  Forfatter(e)

 • Bjørn Petter Løfall
 • Østfold Botaniske Forening
Last ned rapporten

Kartlegging av arter på Romerike og i Oslo/omland i 2021

Rapportnummer:
2021-28

  Forfatter(e)

 • Siv Moen
 • Norges sopp- og nyttevekstforbund
Last ned rapporten

Pyrenomycetoid-workshop i Larvik 19.-22. oktober 2021

Rapportnummer:
2021-29

  Forfatter(e)

 • Siv Moen
 • Norges sopp- og nyttevekstforbund
Last ned rapporten

Kartlegging av gresshopper, skjoldlus, mellus, bier og veps i Sør-Norge

Rapportnummer:
2021-31

  Forfatter(e)

 • Lars Ove Hansen
 • Norsk entomologisk forening
Last ned rapporten

Turrapport Moseklubbens tur til Snåsa september 2021

Rapportnummer:
2021-32

  Forfatter(e)

 • Torbjørn Høitomt
 • Norsk Botanisk Forening
Last ned rapporten

Kartlegging i regi av Trondheim sopp- og nyttevekstforening 2021

Rapportnummer:
2021-33

  Forfatter(e)

 • Edel Humstad
 • Norges sopp- og nyttevekstforbund

  Artsgrupper/emneord

 • Trondheim, Fosen, Osen, Lykstad, sopp, kartlegging, rødlistearter
Last ned rapporten

Tverrfaglig kartleggingsprosjekt Agder 2021

Rapportnummer:
2021-34

  Forfatter(e)

 • Asbjørn Lie
Last ned rapporten

«Svartskog vest» Kartleggingsprosjekt for Follo sopp- og nyttevekstforening 2021

Rapportnummer:
2021-35

  Forfatter(e)

 • Bente Rian
 • Kristian Seres
 • Norges sopp- og nyttevekstforbund

  Artsgrupper/emneord

 • sopp, kjuker, naturkartlegging, Svartskog, Eventyrskogen, Svartskoglia, Nordre Follo, insekter, fugler, karplanter, moser, virvelløse dyr, rødlistearter, fremmedartslistearter, Follo sopp- og nyttevekstforening
Last ned rapporten

Kartlegging av sopp m.m. på Hvaler 2021 Fredrikstad soppforening

Rapportnummer:
2021-36

  Forfatter(e)

 • Øyvind Weholt
 • Hermod Karlsen
 • Norges sopp- og nyttevekstforbund

  Artsgrupper/emneord

 • Storsopper, karplanter, edelløvskog, eikelunder, barskog, Bankerød, Langekil, Lerdalen naturreservat, Vesterøy, Hvaler, kartlegging, gensekvensering
Last ned rapporten

Regionsamling Sørmarka Kartleggingsprosjekt for Follo sopp- og nyttevekstforening 2021

Rapportnummer:
2021-37

  Forfatter(e)

 • Bente Rian
 • Kristian Seres
 • Norges sopp- og nyttevekstforbund

  Artsgrupper/emneord

 • sopp, kjuker, naturkartlegging, Østmarka, Eventyrskog, Østmarka nasjonalpark, Nordre Follo, karplanter, moser, rødlistearter, Follo sopp- og nyttevekstforening
Last ned rapporten

Kartlegging av sommerfugler i Pasvikdalen og Varangerhalvøya i Finnmark 2021

Rapportnummer:
2021-38

  Forfatter(e)

 • Per Kristian Slagsvold
 • Reidar J. D. I. Voith
 • Norsk entomologisk forening

  Artsgrupper/emneord

 • sommerfugler, Finnmark, Pasvik, Varangerhalvøya
Last ned rapporten

Et par glimt fra Midt-Troms Naturlags kartleggingsaktivitet i 2021

Rapportnummer:
2021-39

  Forfatter(e)

 • Jann-Oskar Granheim
 • Midt-Troms Naturlag

  Artsgrupper/emneord

 • Flora, insekter, Bardu, Dividalen, kartlegging
Last ned rapporten

Kartlegging av sopp i fjellet (Hardangervidda) ved hjelp av DNA-sekvensering

Rapportnummer:
2021-40

  Forfatter(e)

 • Perry Gunnar Larsen
 • Norges sopp- og nyttevekstforbund

  Artsgrupper/emneord

 • Moser, fjellsopper, Hardangervidda, dna-sekvensering
Last ned rapporten

Botaniske undersøkelser i Viken og Telemark juli og august 2021

Rapportnummer:
2021-41

  Forfatter(e)

 • Tore Berg
 • Norsk Botanisk Forening

  Artsgrupper/emneord

 • Hieracium subgenus piloselloidea, Rubus underslekt bjørnebær
Last ned rapporten

Kartlegging av leveområder for sjeldne insekter i Sør-Norge - apollo- og mnemosynesommerfugl - klapre- og blåvingegresshoppe - brun- og elvesandjeger

Rapportnummer:
2021-42

  Forfatter(e)

 • Håkon Gregersen
 • Norsk entomologisk forening

  Artsgrupper/emneord

 • Mnemosynesommerfugl, Apollosommerfugl, Blåvingegresshoppe, Klapregresshoppe. Brunsandjeger, Elvesandjeger, sand, kalk, rasmark, sørvendt
Last ned rapporten

Kartlegging av sjømidd 2021

Rapportnummer:
2021-43

  Forfatter(e)

 • Roy Erling Wrånes

  Artsgrupper/emneord

 • sjømidd, marin, ferskvann, nye arter
Last ned rapporten

Kartlegging av sopp og karplanter i regi av Risken sopp- og nyttevekstforening 2021

Rapportnummer:
2021-44

  Forfatter(e)

 • Anders Røynstrand
 • Anne Marie Hareide
 • Norges sopp- og nyttevekstforbund

  Artsgrupper/emneord

 • Risken, Nordmøre, Romsdal, Averøy, Gjemnes, Hustadvika, Kristiansund, Molde, Rauma, Tingvoll, Ålesund, karplanter, sopp, lav
Last ned rapporten

Kjuketreff 8.-10. oktober 2021 i Luster, Sogn

Rapportnummer:
2021-45

  Forfatter(e)

 • Tom H. Hofton
 • Norges sopp- og nyttevekstforbund
Last ned rapporten

Blomsterfluer (Diptera: Syrphidae), en viktig insektgruppe i Østmarka, Oslo

Rapportnummer:
2020-1

  Forfatter(e)

 • Tore Randulff Nielsen

  Artsgrupper/emneord

 • Østmarka, Oslo, nasjonalpark, blomsterfluer
Last ned rapporten

Kartlegging av insekter og edderkoppdyr i Setesdalen 2020

Rapportnummer:
2020-2

  Forfatter(e)

 • Svein Almedal

  Artsgrupper/emneord

 • Setesdalen, Evje og Hornnes, Bygland, Valle, Bykle, artskartlegging, insekter, edderkoppdyr
Last ned rapporten

Rapport vedrørende botanisk kartleggingstur i Jønndalen, Nore og Uvdal kommune, Viken fylke 24. – 26. juli 2020, utført av Buskerud Botaniske Forening

Rapportnummer:
2020-3

  Forfatter(e)

 • Kristin Bjartnes
 • Buskerud Botaniske Forening

  Artsgrupper/emneord

 • Botanikk, karplanter, moser, kartlegging, Nore og Uvdal
Last ned rapporten

Kartlegging av fugl og flora på Røst 5.-7. juni 2020

Rapportnummer:
2020-4

  Forfatter(e)

 • Helga Vik
 • Salten Naturlag

  Artsgrupper/emneord

 • Røst, polarsvømmenipe, lundebestand
Last ned rapporten

Kartlegging av storsopp i Sulitjelma 28. – 30. august 2020

Rapportnummer:
2020-5

  Forfatter(e)

 • Lillian Iversen
 • Salten Naturlag

  Artsgrupper/emneord

 • Sulitjelma, Fauske kommune, storsopp, kartlegging
Last ned rapporten

Kartlegging av «snøelskende» slimsopp (nivicole myxomyceter) – rapport for 2020

Rapportnummer:
2020-6

  Forfatter(e)

 • Edvin W. Johannesen
 • Per Vetlesen

  Artsgrupper/emneord

 • Slimsopp, snøelskende, systematikk, utbredelse
Last ned rapporten

Midt-norsk lokalfloraprosjekt: Karplantekartlegging i Verdal – rapport for 2020

Rapportnummer:
2020-7

  Forfatter(e)

 • Einar Værnes
 • Norsk Botanisk Forening- Trøndelagsavdelingen

  Artsgrupper/emneord

 • Flora, karplanter, Verdal
Last ned rapporten

Karplantekartlegging nordøst i Nordre Follo 25-26.07.2020

Rapportnummer:
2020-8

  Forfatter(e)

 • Geir Arne Evje
 • Norsk Botanisk Forening - Østlandsavdelingen

  Artsgrupper/emneord

 • Kartlegging, karplanter, Nordre Follo, Østmarka
Last ned rapporten

Kjuketreff 2020 – Kjuker i edelløvskog

Rapportnummer:
2020-9

  Forfatter(e)

 • Siri Khalsa
 • Norges sopp- og nyttevekstforbund - Kjukelaget

  Artsgrupper/emneord

 • Storsopp, kjuker, Larvik, edelløvskog
Last ned rapporten

Kartlegging av insekter i Sokndal kommune

Rapportnummer:
2020-10

  Forfatter(e)

 • Jarl S. Birkeland

  Artsgrupper/emneord

 • Sokndal, Artsmangfold, Lepidoptera, Diptera, Hymenoptera
Last ned rapporten

Kartlegging i Vestmarka, Larvik 20. juni og 30. august 2020

Rapportnummer:
2020-11

  Forfatter(e)

 • Dagny Mandt
 • Larvik Botaniske Forening

  Artsgrupper/emneord

 • Larvik, Artskartlegging, Vestmarka
Last ned rapporten

Herpetilkartlegging med hovedvekt på slettsnok

Rapportnummer:
2020-12

  Forfatter(e)

 • Beate Strøm Johansen
 • Norsk zoologisk forening

  Artsgrupper/emneord

 • Slange, Coronella austriaca, Reptiler
Last ned rapporten

Soppkartlegging i ytre/nordre Trøndelag 2020

Rapportnummer:
2020-13

  Forfatter(e)

 • Kirsti Anne Mandal

  Artsgrupper/emneord

 • Sopp, kartlegging, Trøndelag
Last ned rapporten

Kartlegging av storsopp i Sør-Varanger 2020

Rapportnummer:
2020-14

  Forfatter(e)

 • Line Moe
 • Sør-Varanger sopp- og nyttevekstforening 'Miraculix'

  Artsgrupper/emneord

 • Soppkartlegging, furuskoger, Sør-Varanger, Pasvikdalen
Last ned rapporten

Kartlegging av sopp- Tasken naturreservat - Råde kommune

Rapportnummer:
2020-15

  Forfatter(e)

 • Reidun Braathen

  Artsgrupper/emneord

 • Tasken naturreservat, Råde, funga, lind- og eikeskog
Last ned rapporten

Florakartlegging i Østfold 2020

Rapportnummer:
2020-16

  Forfatter(e)

 • Camilla Lorange Lindberg
 • Østfold Botaniske Forening

  Artsgrupper/emneord

 • Florakartlegging, lite kjente ruter, Østfold
Last ned rapporten

Statusrapport for artsregistrering i Finnmark 2020

Rapportnummer:
2020-17

  Forfatter(e)

 • Sissel Goodgame
 • Jeff Blincow

  Artsgrupper/emneord

 • Finnmark, Porsanger, karplanter, insekter, alger, pattedyr, kartlegging
Last ned rapporten

Pollevannsområdet, Ås i Viken. Follo sopp- og nyttevekstforenings kartleggingsprosjekt 2020

Rapportnummer:
2020-18

  Forfatter(e)

 • Bente Rian, Follo sopp- og nyttevekstforening
 • Kristian Seres, Follo sopp- og nyttevekstforening

  Artsgrupper/emneord

 • sopp, kjuker, naturkartlegging, Pollevann, Ås, insekter, fugler, karplanter, moser, virvelløse dyr, rødlistearter, fremmedartslistearter, Follo sopp- og nyttevekstforening
Last ned rapporten

Kartlegging av vedboende sopp i rik barskog i Oslo og Viken i 2020

Rapportnummer:
2020-19

  Forfatter(e)

 • Siri Khalsa
 • Thomas Krogh

  Artsgrupper/emneord

 • Kartlegging av vedboende sopp i rik barskog i Oslo og Viken i 2020
Last ned rapporten

Insektkartlegging i Suldal i 2020

Rapportnummer:
2020-20

  Forfatter(e)

 • Solveig Apeland
 • Eva Songe Paulsen

  Artsgrupper/emneord

 • artsregistrering, insekter, Suldal, Tjøstheim, Tengesdal, Røynevarden
Last ned rapporten

Botaniske undersøkelser i Viken og Telemark juni-august 2020, med vekt på Hieracium og Rubus

Rapportnummer:
2020-21

  Forfatter(e)

 • Tore Berg

  Artsgrupper/emneord

 • Hieracium subgeus piloselloidea, Rubus underslekt bjørnebær
Last ned rapporten

Kartlegging av sopp ved Alna gjennom Svartdalen i Oslo i 2020

Rapportnummer:
2020-22

  Forfatter(e)

 • Anne Christenson, Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening/Romerike sopp- og nyttevekstforening

  Artsgrupper/emneord

 • sopp, kartlegging, Svartdalen, Alna
Last ned rapporten

Kartlegging av sopp m.m. på Hvaler 2020 Fredrikstad Soppforening

Rapportnummer:
2020-23

  Forfatter(e)

 • Hermod Karlsen
 • Øyvind Weholt

  Artsgrupper/emneord

 • Storsopper, karplanter, edelløvskog, eikelunder, Bankerød, Langekil, Vesterøy, Hvaler, kartlegging, gensekvensering
Last ned rapporten

Kartlegging av sopp og karplanter i regi av Risken sopp- og nyttevekstforening 2020

Rapportnummer:
2020-24

  Forfatter(e)

 • Anders Røynstrand

  Artsgrupper/emneord

 • Risken, Møre og Romsdal, Nordmøre, Romsdal, Averøy, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde, Rauma, Rindal, Surnadal, Tingvoll, Trollheimen, kartlegging, karplanter, sopp, rødlistearter, Artsjakten, Villblomstenes dag
Last ned rapporten

Kartlegging i regi av Trondheim sopp- og nyttevekstforening 2020

Rapportnummer:
2020-25

  Forfatter(e)

 • Edel Humstad

  Artsgrupper/emneord

 • Trondheim, Fosen, Nordelva, Austråttlunden, sopp, kartlegging, kystgranskog, rødlistearter
Last ned rapporten

Steinkjer sopp- og nyttevekstforenings kartleggingsprosjekt 2020 Kverkillberget i Inderøy kommune Persgårdshalla i Steinkjer kommune

Rapportnummer:
2020-26

  Forfatter(e)

 • Ulla-Britt Bøe
 • Håkon Holien

  Artsgrupper/emneord

 • sopp, kartlegging, kalkskog, Kverkillberget, Persgårdshalla
Last ned rapporten

Kartlegging av leveområder for apollo- og mnemosynesommerfugl i Sør-Norge i 2020

Rapportnummer:
2020-27

  Forfatter(e)

 • Håkon Gregersen

  Artsgrupper/emneord

 • Mnemosynesommerfugl, Apollosommerfugl
Last ned rapporten

Kartlegging av leveområder for blåvingegresshoppe, (Sphingonotus caerulans, VU), klapregresshoppe (Psophus stridulus, VU) og sandgresshoppe (Platycleis albopunctata, EN) i Sør Norge

Rapportnummer:
2020-28

  Forfatter(e)

 • Håkon Gregersen

  Artsgrupper/emneord

 • Blåvingegresshoppe, Sphingonotus caerulans, klapregresshoppe Psophus stridulus, sandgresshoppe, Platycleis albopunctata, sørvendt svaberg, kalktørreng.
Last ned rapporten

Kartlegging av leveområder for elvesandjeger (Cicindela maritima) & brunsandjeger (Cicindela hybrida) i Sør- Norge

Rapportnummer:
2020-29

  Forfatter(e)

 • Håkon Gregersen

  Artsgrupper/emneord

 • Elvesandjeger, Cicindela maritima, Brun sandjeger, Cicindela hybrida
Last ned rapporten

Kartlegging av oter (Lutra lutra) og ilder (Mustela putorius) i Sørøst- Norge - Registrering ved bruk av viltkamera

Rapportnummer:
2020-30

  Forfatter(e)

 • Håkon Gregersen

  Artsgrupper/emneord

 • Oter, Lutra lutra, ilder, Mustela putorius, mårdyr
Last ned rapporten

Fauna og florakartlegging på Kåfjordfjellet og Fjellbygda i Troms juli-august 2020

Rapportnummer:
2020-31

  Forfatter(e)

 • Karl-Birger Strann
 • Vigdis Frivoll

  Artsgrupper/emneord

 • Troms, Kåfjord, Balsfjord, karplanter, sommerfugler, humler, kartlegging
Last ned rapporten

Kartlegging av smågnagere og spissmus i Nord-Norge

Rapportnummer:
2020-32

  Forfatter(e)

 • Georg Bangjord

  Artsgrupper/emneord

 • Smågnagere, spissmus, Nordland, Troms, Finnmark
Last ned rapporten

Soppkartlegging Lenaelva og kalksjøene på Toten i 2020

Rapportnummer:
2020-33

  Forfatter(e)

 • Nils Edvard Stokke
 • Kjersti Nerbråten Tjernshaugen
 • Gjøvik-Toten sopp- og nyttevekstforening

  Artsgrupper/emneord

 • Sopp, vassdrag, kalksjøer, forurensning, forsøpling
Last ned rapporten

Soppkartlegging i Stryn med gamle Hornindal kommune 7.-9.september 2020

Rapportnummer:
2020-34

  Forfatter(e)

 • Harald Eriksen

  Artsgrupper/emneord

 • Soppmangfald, soppsakkunnige i Sogn og Fjordane, kvite flekkar, lindeskog
Last ned rapporten

Kartlegging av sjeldne bjørnebær i 2020

Rapportnummer:
2020-35

  Forfatter(e)

 • Kåre Arnstein Lye

  Artsgrupper/emneord

 • Kartlegging, status, Rubus firmus, Rubus gothicus, Rubus slesvicensis, Rubus fabrimontanus, Rubus glaucus
Last ned rapporten

Kartlegging av småpattedyr i Nordland i 2020

Rapportnummer:
2020-36

  Forfatter(e)

 • Per Ole Syvertsen

  Artsgrupper/emneord

 • Nordland, kartlegging, småpattedyr i Nordland i 2020
Last ned rapporten

Gensekvensering av sjampinjong Agaricus-funn fra Hurumåsen-Burudåsen naturreservat, Gullerudtjern naturreservat og Viksåsen naturreservat i 2020. Ringerike og Hole kommuner

Rapportnummer:
2020-37

  Forfatter(e)

 • Øyvind Weholt
 • Kari Østengen

  Artsgrupper/emneord

 • Agaricus, sekvensering, artsbestemmelser, naturreservat, kalkbarskog
Last ned rapporten

Kartlegging av sommerfugler i Karasjok og Porsanger i Finnmark 2019

Rapportnummer:
2019-1

  Forfatter(e)

 • Reidar J.D.I. Voith
 • Per Kristian Slagsvold

  Artsgrupper/emneord

 • Sommerfugler, elvebanker, kalkområder, Finnmark
Last ned rapporten

Kartlegging i Moss sopp- og nyttevekstforening 2019 – soppkartlegging på nordre Jeløy, Moss kommune

Rapportnummer:
2019-2

  Forfatter(e)

 • Reidun Braathen

  Artsgrupper/emneord

 • Moss, soppkartlegging, fremmede arter
Last ned rapporten

Kartlegging av insekter og edderkoppdyr på Indre Agder 2019

Rapportnummer:
2019-3

  Forfatter(e)

 • Svein Almedal

  Artsgrupper/emneord

 • Indre Agder, Marnardal, Audnedal, Åseral, artskartlegging, insekter, edderkoppdyr
Last ned rapporten

Soppkartleggingsgruppa Romerike og Oslo/omland, kartlegging i 2019

Rapportnummer:
2019-4

  Forfatter(e)

 • Siv Moen

  Artsgrupper/emneord

 • Kartlegging, sopp, Oslo, Romerike
Last ned rapporten

Kartlegging av leveområder for apollo- og mnemosynesommerfugl i Sør-Norge

Rapportnummer:
2019- 5

  Forfatter(e)

 • Håkon Gregersen

  Artsgrupper/emneord

 • Apollosommerfugl, mnemosynesommerfugl
Last ned rapporten

Kartlegging av leveområder for blåvingegresshoppe, (Sphingonotus caerulans, VU) og klapregresshoppe (Psophus stridulus, VU) i Sør Norge

Rapportnummer:
2019- 6

  Forfatter(e)

 • Håkon Gregersen

  Artsgrupper/emneord

 • Blåvingegresshoppe, Sphingonotus caerulans, klapregresshoppe Psophus stridulus, sandgresshoppe, sørvendt svaberg, kalktørreng
Last ned rapporten

Kartlegging av oter (Lutra lutra) og ilder (Mustela putorius) i Sørøst- Norge - Registrering ved bruk av viltkamera

Rapportnummer:
2019-7

  Forfatter(e)

 • Håkon Gregersen

  Artsgrupper/emneord

 • Oter, Lutra lutra, ilder, Mustela putorius, mårdyr
Last ned rapporten

Tverrfaglig artskartlegging i Agderkommuner i 2019

Rapportnummer:
2019-8

  Forfatter(e)

 • Asbjørn Lie

  Artsgrupper/emneord

 • Tverrfaglig artskartlegging, kompetanseheving, foreningstilknytning
Last ned rapporten

Kartlegging av humler med fokus på slåttehumle og kløverhumle i Sandefjord, Larvik og 2 lokaliteter i Tønsberg kommune 2019

Rapportnummer:
2019-9

  Forfatter(e)

 • Karin Westrum

  Artsgrupper/emneord

 • Slåttehumle, kløverhumle, kartlegging, Vestfold
Last ned rapporten

Kartlegging av insekt i utvalte naturtypar i Salten, Nordland, med særleg vekt på tovenger (Diptera)

Rapportnummer:
2019-10

  Forfatter(e)

 • Gunnar Mikalsen Kvifte

  Artsgrupper/emneord

 • Diptera, Salten, Nordland, faunistikk, insektkartlegging, kartlegging
Last ned rapporten

Kartlegging av karplanter, lav, moser og sopp i Loen, Stryn, i 2019

Rapportnummer:
2019-11

  Forfatter(e)

 • Anders Breili

  Artsgrupper/emneord

 • Karplanter, sopp, lav, moser, edelløvskog, Loen, Stryn
Last ned rapporten

Kartlegging av storsopp i Sør-Varanger 2019

Rapportnummer:
2019-12

  Forfatter(e)

 • Irene Karlsen
 • Line Moe

  Artsgrupper/emneord

 • Kartlegging, sopp, Sør-Varanger
Last ned rapporten

Søhoel sør - en artsrik kalkbeiteeng i Hole - Kartlegging med tanke på skjøtsel

Rapportnummer:
2019-13

  Forfatter(e)

 • Finn Michelsen

  Artsgrupper/emneord

 • Kulturmarkseng, naturbeiteeng, kalktørreng, rødlistearter
Last ned rapporten

Midt-norsk lokalfloraprosjekt: Karplantekartlegging i Verdal – rapport for 2019

Rapportnummer:
2019-14

  Forfatter(e)

 • Einar Værnes

  Artsgrupper/emneord

 • Flora, karplanter, Verdal
Last ned rapporten

Kartlegging av smågnagere og spissmus i Nord-Norge 2019

Rapportnummer:
2019-15

  Forfatter(e)

 • Georg Bangjord
 • Jan Obuch

  Artsgrupper/emneord

 • Smågnagere, spissmus, Nordland, Troms, Finnmark
Last ned rapporten

Resultater fra salamanderkartlegging i 2019

Rapportnummer:
2019-16

  Forfatter(e)

 • Irene Elgtvedt
 • Mathias Bondeson

  Artsgrupper/emneord

 • småsalamander, storsalamander, amfibier
Last ned rapporten

Kartlegging av vedboende sopp og lavarter i gammelskog i Oslo, Buskerud og Akershus 2019

Rapportnummer:
2019-17

  Forfatter(e)

 • Siri Khalsa
 • Thomas Krogh

  Artsgrupper/emneord

 • Vedboende sopp, gammelskog, rødlistede arter
Last ned rapporten

Kartlegging av insekter i Sokndal kommune 2019

Rapportnummer:
2019-18

  Forfatter(e)

 • Jarl Birkeland

  Artsgrupper/emneord

 • Rogaland, Sokndal, artsmangfold, gammelskog, blomsterfluer, sommerfugler, hymenoptera
Last ned rapporten

Florakartlegging i Aurskog-Høland i 2019

Rapportnummer:
2019-19

  Forfatter(e)

 • Jan Wesenberg
 • Geir Arne Evje
 • May Berthelsen

  Artsgrupper/emneord

 • Aurskog – Høland, solblom, Artskart
Last ned rapporten

Sommerfuglkartlegging av kystnære områder i ytre Oslofjord 2019

Rapportnummer:
2019-20

  Forfatter(e)

 • Per Kristian Slagsvold

  Artsgrupper/emneord

 • Sommerfugler, kyst, strandsone
Last ned rapporten

Kartlegging av stikkmygg i Nord-Trøndelag 2019

Rapportnummer:
2019-21

  Forfatter(e)

 • Mona Olsen-Ryum
 • Maja Fasting

  Artsgrupper/emneord

 • Nord-Trøndelag, Stikkmygg, Malariamygg, Tovinger, kartlegging
Last ned rapporten

Kartlegging av sopp m.m. på Hvaler 2019 ved Fredrikstad Soppforening

Rapportnummer:
2019-22

  Forfatter(e)

 • Hermod Karlsen
 • Øyvind Weholt

  Artsgrupper/emneord

 • Storsopper, planter, edelløvskog, eikelunder, Bankerød, Langekil, Vesterøy, Spjærøy Hvaler, kartlegging, gensekvensering
Last ned rapporten

Kartlegging av insekt i Hylsfjorden, Suldal kommune 2019

Rapportnummer:
2019-23

  Forfatter(e)

 • Eva Songe Paulsen
 • Solveig Apeland
 • Lisbeth Kristin Trøite Bjørnø

  Artsgrupper/emneord

 • artsregistrering, Rogaland, Suldal, Hylsfjorden, Ørland, Tengesdal, insekt
Last ned rapporten

Kartlegging av sopp- og planter på brannfelt i Moss kommune

Rapportnummer:
2019-24

  Forfatter(e)

 • Reidun Braathen

  Artsgrupper/emneord

 • Brannfelt, Moss, funga, karplanter
Last ned rapporten

Kartlegging av sopp og karplanter i regi av Risken sopp- og nyttevekstforening 2019

Rapportnummer:
2019-25

  Forfatter(e)

 • Anders Røynstrand
 • Anne Marie Hareide

  Artsgrupper/emneord

 • Risken, Møre og Romsdal, Nordmøre, Romsdal, Averøy, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde, Tingvoll, Vestnes, kartlegging, karplanter, sopp, rødlistearter, Artsjakten, Villblomstenes dag
Last ned rapporten

Kartlegging i regi av Trondheim sopp- og nyttevekstforening 2019

Rapportnummer:
2019-26

  Forfatter(e)

 • Magnar Strand Olsen

  Artsgrupper/emneord

 • Trondheim, sopp, kartlegging
Last ned rapporten

Soppkartlegging i Gloppen 30-aug. til 1.sep 2019

Rapportnummer:
2019-27

  Forfatter(e)

 • Harald Eriksen

  Artsgrupper/emneord

 • Soppkartlegging i Gloppen 30-aug. til 1.sep 2019
Last ned rapporten

Registrering av lavarter i Lærdal i forbindelse med stiftelsestur av Norsk Lavforening

Rapportnummer:
2019-28

  Forfatter(e)

 • Kamilla Svingen
 • Annie Ås Hovind

  Artsgrupper/emneord

 • lav, Lærdal, rødliste, artsmangfold
Last ned rapporten

Turrapport frå Moseklubbens tur til Lærdal 2019

Rapportnummer:
2019-29

  Forfatter(e)

 • Solfrid H. L. Langmo
 • Torbjørn Høitomt

  Artsgrupper/emneord

 • Moser, artsmangfold, Moseklubben, Lærdal, årsmøte
Last ned rapporten

Fauna- og florakartlegging på tre lokaliteter i Troms i juli-august 2019

Rapportnummer:
2019-30

  Forfatter(e)

 • Karl-Birger Strann
 • Vigdis Frivoll
 • Geir-Arne Strann

  Artsgrupper/emneord

 • flora, fauna, Balsfjord, Kåfjord, Målselv, kartlegging
Last ned rapporten

Follo sopp- og nyttevekstforenings kartleggingsprosjekt 2019: Indre Bunnefjord, Akershus

Rapportnummer:
2019-31

  Forfatter(e)

 • Bente Rian

  Artsgrupper/emneord

 • sopp, naturkartlegging, Bunnefjorden, Bonnebukta, Breivoll, Søndre Fåle, insekter, fugler, karplanter, moser, virvelløse dyr, rødlistearter, fremmedartslistearter, Follo sopp- og nyttevekstforening, Frogn, Ås
Last ned rapporten

Rapport fra BioBlitz i Porsanger 12 –14. juli 2019

Rapportnummer:
2019-32

  Forfatter(e)

 • Sissel Goodgame
 • Jeff Blincow

  Artsgrupper/emneord

 • Porsanger, artskartlegging, karplanter, sopp, virveldyr, virvelløse dyr
Last ned rapporten

Kartlegging av «snøelskende» slimsopp (nivicole myxomyceter) – rapport for 2019

Rapportnummer:
2019-33

  Forfatter(e)

 • Edvin W. Johannesen

  Artsgrupper/emneord

 • Slimsopp, nivicole, kartlegging, Sør-Norge
Last ned rapporten

Statusrapport fra artsregistrering i Finnmark juni – september 2019

Rapportnummer:
2019-34

  Forfatter(e)

 • Jeff Blincow
 • Sissel Goodgame

  Artsgrupper/emneord

 • Kartlegging, biologisk mangfold, Finnmark
Last ned rapporten

Herpetologisk kartlegging med vekt på nasjonal kartlegging av slettsnok

Rapportnummer:
2019-35

  Forfatter(e)

 • Beate Strøm Johansen

  Artsgrupper/emneord

 • Coronella austriaca, herpetiler
Last ned rapporten

Rapport vedrørende botanisk kartleggingstur på Senja juli 2019, utført av Buskerud Botaniske Forening

Rapportnummer:
2019-36

  Forfatter(e)

 • Kristin Bjartnes

  Artsgrupper/emneord

 • Botanikk, kartlegging, Artsobservasjoner, Senja
Last ned rapporten

Steinkjer sopp- og nyttevekstforenings kartleggingsprosjekt 2019: Kverkillberget i Inderøy kommune og Persgårdshalla i Steinkjer kommune

Rapportnummer:
2019-37

  Forfatter(e)

 • Ulla-Britt Bøe
 • Håkon Holien

  Artsgrupper/emneord

 • Sopp, kartlegging, kalkskog, Kverkillberget, Persgårdshalla
Last ned rapporten

Soppkartlegging i Risdalen, Stenberg og rundt Hunnselva i 2019

Rapportnummer:
2019-38

  Forfatter(e)

 • Nils Edvard Stokke

  Artsgrupper/emneord

 • Kartlegging, sopp, nærmiljø, Gjøvik, Toten
Last ned rapporten

Kjuketreff 2019 - Kjuker i furuskog

Rapportnummer:
2019-39

  Forfatter(e)

 • Terje Spolén Nilsen
 • Siri Lie Olsen

  Artsgrupper/emneord

 • Kjuker, barksopp, gammel furuskog, kelo-låg, gadd, knappenålslav
Last ned rapporten

Florakartlegging i Østfold 2019

Rapportnummer:
2019-40

  Forfatter(e)

 • Camilla Lorange Lindberg

  Artsgrupper/emneord

 • Florakartlegging, lite kjente ruter, Østfold
Last ned rapporten

Kartlegging av insekter i Sokndal kommune 2018

Rapportnummer:
2018-1

  Forfatter(e)

 • Jarl Birkeland

  Artsgrupper/emneord

 • Rogaland, Sokndal, artsmangfold, gammelskog, blomsterfluer, sommerfugler
Last ned rapporten

Kartlegging artsmangfold i Salten 2018

Rapportnummer:
2018-2

  Forfatter(e)

 • Bernt-Gunnar Østerkløft

  Artsgrupper/emneord

 • Biologisk mangfold, Salten
Last ned rapporten

Midt-norsk lokalfloraprosjekt: Karplantekartlegging i Verdal - rapport for 2018

Rapportnummer:
2018-3

  Forfatter(e)

 • Einar Værnes

  Artsgrupper/emneord

 • Flora, karplanter, Verdal
Last ned rapporten

Rapport - kartlegging Moss sopp- og nyttevekstforening 2018

Rapportnummer:
2018-4

  Forfatter(e)

 • Reidun Braathen

  Artsgrupper/emneord

 • Sopp, planter, Kajalunden, Eldøya, Sandå-Henestangen
Last ned rapporten

Kartlegging av smågnagere og spissmus i Finnmark og Nordland 2018

Rapportnummer:
2018-5

  Forfatter(e)

 • Georg Bangjord
 • Jan Obuch

  Artsgrupper/emneord

 • Smågnagere, spissmus, Nordland, Finnmark
Last ned rapporten

Florakartlegging i Sunnhordland 2018 - Sunnhordland Botaniske Forening

Rapportnummer:
2018-6

  Forfatter(e)

 • Alf Harry Øygarden

  Artsgrupper/emneord

 • Artsregistrering, karplanter, floravokter, Sunnhordland
Last ned rapporten

Follo sopp- og nyttevekstforenings kartleggingsprosjekt 2018: Ålielven i Ski kommune, Akershus

Rapportnummer:
2018-7

  Forfatter(e)

 • Bente Rian

  Artsgrupper/emneord

 • Sopp, kartlegging, Ålielven, insekter, fugler, karplanter, moser, lav, fisk, virvelløse dyr, rødlistearter, Follo sopp- og nyttevekstforening, Ski
Last ned rapporten

Rapport fra kartlegging av mosefloraen i Vindafjord høsten 2018

Rapportnummer:
2018-8

  Forfatter(e)

 • Asbjørn Erdal
 • Lars Dalen

  Artsgrupper/emneord

 • Artsregistrering, moser, Vindafjord, Rogaland
Last ned rapporten

Rapport vedrørende botanisk kartleggingstur i Hurum, Buskerud, 8.-10. juni 2018, utført av Buskerud Botaniske Forening.

Rapportnummer:
2018-9

  Forfatter(e)

 • Kristin Bjartnes

  Artsgrupper/emneord

 • Kartlegging, botanikk, Hurum
Last ned rapporten

Kartlegging av leveområder for elvesandjeger (Cicindela maritima) & brun sandjeger (Cicindela hybrida) i Øst- Norge, Troms & Finnmark

Rapportnummer:
2018-10

  Forfatter(e)

 • Håkon Gregersen

  Artsgrupper/emneord

 • Elvesandjeger, Cicindela maritima, brun sandjeger, Cicindela hybrida
Last ned rapporten

Kartlegging av leveområder for apollo- og mnemosynesommerfugl i Sør-Norge

Rapportnummer:
2018-11

  Forfatter(e)

 • Håkon Gregersen

  Artsgrupper/emneord

 • Kartlegging, apollosommerfugl, mnemosynesommerfugl, Sør-Norge
Last ned rapporten

Kartlegging av leveområder for blåvingegresshoppe, Sphingonotus caerulans, i Agder

Rapportnummer:
2018-12

  Forfatter(e)

 • Håkon Gregersen

  Artsgrupper/emneord

 • Blåvingegresshoppe, Sphingonotus caerulans, skorpelav, sørvendt svaberg.
Last ned rapporten

Kartlegging av «snøelskende» slimsopp (nivicole myxomyceter) med hovedvekt på innsamlinger ved Hovden, Bykle 21. – 23. mai 2018

Rapportnummer:
2018-13

  Forfatter(e)

 • Edvin W. Johannesen
 • Per Vetlesen

  Artsgrupper/emneord

 • Nivicol, Myxomycetes, snøelskende, slimsopp, Dianema, Diderma, Lamproderma, Lepidoderma, Meriderma
Last ned rapporten

Insektkartlegging på Hvaler i 2018

Rapportnummer:
2018-14

  Forfatter(e)

 • Thor Jan Olsen

  Artsgrupper/emneord

 • Kartlegging, øyer, tørke, biomangfold
Last ned rapporten

Kartlegging med hovedvekt på sopp på Vesterøy, Hvaler 2018 ved Fredrikstad Soppforening

Rapportnummer:
2018-15

  Forfatter(e)

 • Hermod Karlsen
 • Øyvind Weholt

  Artsgrupper/emneord

 • Storsopper, planter, edelløvskog, eikelunder, Bankerød, Langekil, Vesterøy, Hvaler, kartlegging, gensekvensering
Last ned rapporten

Resultater fra salamanderkartlegging i 15 utvalgte dammer i Oslo

Rapportnummer:
2018-16

  Forfatter(e)

 • Irene Elgtvedt
 • Linn Anette Haug

  Artsgrupper/emneord

 • Småsalamander, storsalamander, amfibier
Last ned rapporten

Sommerfuglregistrering i Oppland og Hedmark 2018

Rapportnummer:
2018-17

  Forfatter(e)

 • Reidar J.D.I. Voith

  Artsgrupper/emneord

 • Lysfeller, Xestia, rødvinsfeller
Last ned rapporten

Kartlegging av sommerfugler i 2018, med hovedvekt på microsommerfugler i Vestfolds edelløvskoger

Rapportnummer:
2018-18

  Forfatter(e)

 • Per Kristian Slagsvold

  Artsgrupper/emneord

 • Sommerfugler, edelløvskog, Vestfold
Last ned rapporten

Kartlegging av sopp i Eikesdalen og i Molde og omegn i forbindelse med Høstsopptreffet 2018

Rapportnummer:
2018-19

  Forfatter(e)

 • Anders Røynstrand
 • Anne Marie Hareide

  Artsgrupper/emneord

 • Risken, Høstsopptreffet; Møre og Romsdal, kartlegging, sopp, rødlistearter, Artsobservasjoner, Artskart
Last ned rapporten

Kartlegging av sopp og karplanter i regi av Risken sopp- og nyttevekstforening 2018

Rapportnummer:
2018-20

  Forfatter(e)

 • Anders Røynstrand
 • Anne Marie Hareide

  Artsgrupper/emneord

 • Risken, Møre og Romsdal, Nordmøre, Romsdal, Aukra, Averøy, Eide, Fræna, Midsund, Molde, Tingvoll, kartlegging, karplanter, sopp, lav, moser, rødlistearter, Artsobservasjoner, Artskart, Artsjakten, Villblomstenes dag
Last ned rapporten

Kartlegging 4 august 2018 Linsverksetra og omegn, Larvik

Rapportnummer:
2018-21

  Forfatter(e)

 • Dagny Mandt

  Artsgrupper/emneord

 • Larvik, Artskartlegging, Linsverksetra
Last ned rapporten

Soppkartlegging i Balestrand 31-aug. til 02.sep 2018

Rapportnummer:
2018-22

  Forfatter(e)

 • Harald Eriksen

  Artsgrupper/emneord

 • Soppmangfald, soppsakkunnige i Sogn og Fjordane, kvite flekkar
Last ned rapporten

Kartlegging av sopp i brannfelt ved Bånkallåsen, Romsås i Oslo

Rapportnummer:
2018-23

  Forfatter(e)

 • Siv Moen

  Artsgrupper/emneord

 • Brannbegunstigete sopper, rødsporer, gulbrunt bålbeger, bålskjellsopp, branntussehatt, bålgråhatt, rusporet bålgråhatt, bålskjellsopp, kullmelkehette
Last ned rapporten

Kartlegging i gammelskog ved naturvernområder i Oslo og Akershus i 2018.

Rapportnummer:
2018-24

  Forfatter(e)

 • Siri Khalsa

  Artsgrupper/emneord

 • Vedboende sopp, gammelskog, rødlistede arter
Last ned rapporten

Kartlegging av flaggermus i Nittedal ved hjelp av ultralyd

Rapportnummer:
2018-25

  Forfatter(e)

 • Rune Sørås
 • Jeroen van der Kooij
 • Joakim Siljedal
 • Kristian F. Kristiansen
 • Katrine Eldegard

  Artsgrupper/emneord

 • Flaggermus, ultralyd, Nittedal
Last ned rapporten

Statusrapport for artsregistrering i Finnmark

Rapportnummer:
2018-26

  Forfatter(e)

 • Sissel Goodgame
 • Jeff Blincow

  Artsgrupper/emneord

 • Planter, sopp, insekter, fugler, kartlegging, Finnmark
Last ned rapporten

Kartlegging av lokaliteter som voksested for søstermarihånd, Dactylorhiza sambucina, i Telemark 2018

Rapportnummer:
2018-27

  Forfatter(e)

 • Håkon Gregersen

  Artsgrupper/emneord

 • Søstermarihånd, Dactylorhiza sambucina, kalkmark, kalktørreng, Telemark
Last ned rapporten

Florakartlegging i Halden kommune 2018

Rapportnummer:
2018-28

  Forfatter(e)

 • Camilla Lorange Lindberg

  Artsgrupper/emneord

 • Florakartlegging, kartleggingsmetodikk, Halden kommune, ØBF
Last ned rapporten

Kartlegging av storsopp i Sør-Varanger 2018

Rapportnummer:
2018-29

  Forfatter(e)

 • Irene Karlsen
 • Line Moe
 • Hege Rasmussen

  Artsgrupper/emneord

 • Sør-Varanger, kartlegging, sopp
Last ned rapporten

Kartlegging i regi av Trondheim sopp- og nyttevekstforening 2018

Rapportnummer:
2018-30

  Forfatter(e)

 • Magnar Strand Olsen

  Artsgrupper/emneord

 • Trondheim, sopp, kartlegging
Last ned rapporten

Flaggermus i Indre Fosen 2018 -kartlegging av hvilesteder og forekomst

Rapportnummer:
2018-31

  Forfatter(e)

 • Jurgen Wegter

  Artsgrupper/emneord

 • Flaggermus, hvilesteder, Indre Fosen
Last ned rapporten

Glimt fra smådyrfaunaen og botaniske forekomster i Nord- og Midt-Troms sommeren 2018

Rapportnummer:
2018-32

  Forfatter(e)

 • Jann-Oskar Granheim
 • Karl-Birger Strann
 • Vigdis Frivoll
 • Geir-Arne Strann

  Artsgrupper/emneord

 • Smådyrfauna, flora, Målselv, Kåfjord, Balsfjord
Last ned rapporten

Resultater fra soppkartlegging under «CEMM- meeting» Brennabu, Vestre Slidre, Oppland juli 2017

Rapportnummer:
2017-1

  Forfatter(e)

 • Even W. Hanssen

  Artsgrupper/emneord

 • Storsopper, Valdresregionen, Kartlegging, Middelhavsmykologer
Last ned rapporten

Ville vekster i Sunnhordland Rapport fra kartlegging på Botanikkdagene i Sunnhordland 7.-11. juni 2017

Rapportnummer:
2017-2

  Forfatter(e)

 • Alf Harry Øygarden
 • Asbjørn Erdal (foto)

  Artsgrupper/emneord

 • Artsregistrering, karplanter, Bømlo, Stord, Hordaland
Last ned rapporten

Midt-norsk lokalfloraprosjekt: Karplantekartlegging i Verdal – rapport for 2017

Rapportnummer:
2017-3

  Forfatter(e)

 • Einar Værnes

  Artsgrupper/emneord

 • Flora, karplanter, Verdal
Last ned rapporten

Kartlegging av insekter i Sokndal kommune 2017

Rapportnummer:
2017-4

  Forfatter(e)

 • Jarl S. Birkeland

  Artsgrupper/emneord

 • Rogaland, Sokndal, artsmangfold, gammelskog, blomsterfluer, sommerfugler, rødliste
Last ned rapporten

Kartlegging av sopp og planter på Femdal, Kråkerøy

Rapportnummer:
2017-5

  Forfatter(e)

 • Inger-Lise Walter

  Artsgrupper/emneord

 • Artsmangfold, sopp, karplanter, Kråkerøy, Fredrikstad
Last ned rapporten

Kartlegging i regi av Trondheim sopp- og nyttevekstforening 2017

Rapportnummer:
2017-6

  Forfatter(e)

 • Edel Humstad

  Artsgrupper/emneord

 • Trondheim, sopp, kartlegging
Last ned rapporten

Kartlegging av leveområder for brun sandjeger, Cicindela hybrida, i Øst-Norge

Rapportnummer:
2017-7

  Forfatter(e)

 • Håkon Gregersen

  Artsgrupper/emneord

 • Brun sandjeger, Cicindela hybrida, Buskerud, Telemark
Last ned rapporten

Kartlegging av insekter i Bindal kommune, Nordland i 2017

Rapportnummer:
2017-8

  Forfatter(e)

 • Per Ole Syvertsen
 • Stig Lundmo
 • Rune Nilsen

  Artsgrupper/emneord

 • Bindal, Reppen naturreservat, sommerfugler, maur
Last ned rapporten

Kartlegging 2017, Buadammen, Larvik

Rapportnummer:
2017-9

  Forfatter(e)

 • Dagny Mandt

  Artsgrupper/emneord

 • Generell artskartlegging
Last ned rapporten

Kartlegging av sopp og karplanter i regi av Risken sopp- og nyttevekstforening i 2017

Rapportnummer:
2017-10

  Forfatter(e)

 • Anders Røynstrand

  Artsgrupper/emneord

 • Nordmøre, Romsdal, Aukra, Averøy, Eide, Fræna, Gjemnes, Kristiansund, Molde, Nesset, Rauma, Tingvoll, kartlegging, karplanter, sopp, lav, moser, rødlistearter, Artsobservasjoner, Artskart, Artsjakten, Villblomstenes dag
Last ned rapporten

Kartlegging av huleboende arter i Åfjord kommune, 2017

Rapportnummer:
2017-11

  Forfatter(e)

 • Jurgen Wegter
 • Jørgen Rosvold
Last ned rapporten

Kartlegging av leveområder for apollo- og mnemosynesommerfugl i Øst-Norge

Rapportnummer:
2017-12

  Forfatter(e)

 • Håkon Gregersen

  Artsgrupper/emneord

 • Mnemosynesommerfugl, Apollosommerfugl
Last ned rapporten

Rapport fra kartlegging av mosefloraen i Suldal høsten 2017

Rapportnummer:
2017-13

  Forfatter(e)

 • Lars Dalen
 • Asbjørn Erdal

  Artsgrupper/emneord

 • artsregistrering, moser, Suldal, Rogaland
Last ned rapporten

Rapport fra kartlegging av mosefloraen i Tysvær våren 2017

Rapportnummer:
2017-14

  Forfatter(e)

 • Lars Dalen
 • Asbjørn Erdal

  Artsgrupper/emneord

 • artsregistrering, moser, Tysvær, Rogaland
Last ned rapporten

Rapport fra Moseklubbens tur til Fræna i Møre og Romsdal

Rapportnummer:
2017-15

  Forfatter(e)

 • Kristin Wangen

  Artsgrupper/emneord

 • Moser, Fræna, Moseklubben
Last ned rapporten

Rapport fra Moseklubbens tur til Storfjord i Troms

Rapportnummer:
2017-16

  Forfatter(e)

 • Torbjørn Høitomt

  Artsgrupper/emneord

 • Moser, Storfjord, Moseklubben, rødlistearter
Last ned rapporten

Spredte glimt av smådyrfaunaen og botaniske forekomster i Nord- og Midt-Troms

Rapportnummer:
2017-17

  Forfatter(e)

 • Jann-Oskar Granheim

  Artsgrupper/emneord

 • Smådyrfauna, botanikk, Troms
Last ned rapporten

Kartlegging av sopp i ravinelandskap i søndre Nittedal 2017

Rapportnummer:
2017-18

  Forfatter(e)

 • Siv Moen

  Artsgrupper/emneord

 • Kartlegging, sopp, raviner, Nittedal
Last ned rapporten

Lavflora i boreal regnskog i Nord-Trøndelag og Hedmark

Rapportnummer:
2017-19

  Forfatter(e)

 • Annie Beret Ås Hovind
 • Helene Lind Jensen

  Artsgrupper/emneord

 • lav, boreal regnskog, Namsos, trøndelagselementet, lungeneversamfunn
Last ned rapporten

Statusrapport for artsregistrering av virvelløse dyr, sopp og karplanter 2017 Øygarden, Hordaland, Kautokeino, Porsanger og Nordkapp, Finnmark

Rapportnummer:
2017-20

  Forfatter(e)

 • Sissel Goodgame
 • Nigel Goodgame

  Artsgrupper/emneord

 • Kartlegging, sopp, insekter, planter; Hordaland, Finnmark
Last ned rapporten

Interessante funn av lepidoptera, ulike grupper av plantesugere, minerere og galledannere og deres parasittoider i Sør-Norge 2017

Rapportnummer:
2017-21

  Forfatter(e)

 • Ove Sørlibråten

  Artsgrupper/emneord

 • Sommerfugler, plantesugere, minerere, galledannere, Sør-Norge
Last ned rapporten

Sommerfugler i indre Troms

Rapportnummer:
2017-22

  Forfatter(e)

 • Reidar J.D.I. Voith
 • Per Kristian Slagsvold

  Artsgrupper/emneord

 • Sommerfugler, microsommerfugler, indre Troms
Last ned rapporten

Soppkartlegging på sandfurumo i Elverum

Rapportnummer:
2017-23

  Forfatter(e)

 • Gry Handberg

  Artsgrupper/emneord

 • sopp, sandfuruskog, kartlegging, Elverum, slørsopper
Last ned rapporten

Soppkartlegging i Solund

Rapportnummer:
2017-24

  Forfatter(e)

 • Harald Eriksen

  Artsgrupper/emneord

 • Soppmangfald, soppsakkunnige i Sogn og Fjordane,kvite flekkar
Last ned rapporten

Kartlegging av veps (Hymenoptera) og andre insekter i Øvre Gudbrandsdalen

Rapportnummer:
2017-25

  Forfatter(e)

 • Ranjeni Sivasubramaniam

  Artsgrupper/emneord

 • Hymenoptera, Malaisetelt, Diptera, Nord-Fron, Dovre
Last ned rapporten

Tverrfaglig kartlegging i kulturlandskap i utvalgte Vest-Agder-kommuner

Rapportnummer:
2017-26

  Forfatter(e)

 • Asbjørn Lie

  Artsgrupper/emneord

 • tverrfaglighet, rekruttering, kvalitetssikring
Last ned rapporten

Tverrfaglig marin kartlegging og kartlegging av holmer på Sørlandet

Rapportnummer:
2017-27

  Forfatter(e)

 • Asbjørn Lie

  Artsgrupper/emneord

 • tverrfaglighet, rekruttering, kvalitetssikring
Last ned rapporten

Høstsopptreff 7-10. september 2017 i Bodø

Rapportnummer:
2017-28

  Forfatter(e)

 • Beate Venaas Røkke

  Artsgrupper/emneord

 • sopptreff, kartlegging, sopp, Bodø
Last ned rapporten

Biller i indre Troms

Rapportnummer:
2016-1

  Forfatter(e)

 • Stefan Olberg
 • Bernt Rønning
 • Arne Laugsand
 • Jan Schreiber

  Artsgrupper/emneord

 • Biller, Coleoptera, Indre Troms, rødlistearter, elvebredder, furuskog, entomologi
Last ned rapporten

Xestia i Oppland

Rapportnummer:
2016-2

  Forfatter(e)

 • Reidar J.D.I Voith

  Artsgrupper/emneord

 • Xestia, barskog, entomologi
Last ned rapporten

Sjeldne nattsommerfugler i Troms

Rapportnummer:
2016-3

  Forfatter(e)

 • Reidar J.D.I Voith

  Artsgrupper/emneord

 • Xestia, Lepidotera, rødvinsfeller, feromonfelle
Last ned rapporten

Flora i Sagfjorden i Sørfold kommune

Rapportnummer:
2016-4

  Forfatter(e)

 • Bernt-Gunnar Østerkløft

  Artsgrupper/emneord

 • Salten flora, botanikk
Last ned rapporten

Apollosommerfugl i Numedal og Jotunheimen

Rapportnummer:
2016-5

  Forfatter(e)

 • Håkon Gregersen

  Artsgrupper/emneord

 • Apollosommerfugl, Lepidotera, Numedal, Jotunheimen
Last ned rapporten

Moseflora på Bømlo

Rapportnummer:
2016-6

  Forfatter(e)

 • Lars Dalen
 • Asbjørn Erdal

  Artsgrupper/emneord

 • Mose, Bømlo, Hordaland
Last ned rapporten

Moseflora på Karmøy

Rapportnummer:
2016-7

  Forfatter(e)

 • Lars Dalen
 • Asbjørn Erdal

  Artsgrupper/emneord

 • Mose, Karmøy, Rogaland
Last ned rapporten

Sjeldne lepidoptera, parasittoider og plantesugere, minerer og galledannere I Sør-Øst Norge

Rapportnummer:
2016-8

  Forfatter(e)

 • Ove Sørlibråten

  Artsgrupper/emneord

 • Entomologi, Lepidoptera, plantesugere, galledannere, skjoldlus, klekking, lysfangst, Sør-Øst Norge
Last ned rapporten

Sopp og karplanter i Romsdal og Nordmøre

Rapportnummer:
2016-9

  Forfatter(e)

 • Anders Røynstrand

  Artsgrupper/emneord

 • Risken sopp- og nyttevekstforening, Sopp, Mykologi, Karplanter, Botanikk, Møre og Romsdal, Nordmøre, Romsdal, Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde, Nesset
Last ned rapporten

Sandvikkollane i Larvik

Rapportnummer:
2016-10

  Forfatter(e)

 • Dagny Mandt

  Artsgrupper/emneord

 • Larvik Botaniske Forening, Sopp, Karplanter, Fugl, Insekter
Last ned rapporten

Insektssamling på Lygra, Lindsås kommune

Rapportnummer:
2016-11

  Forfatter(e)

 • Sylvelin Tellnes

  Artsgrupper/emneord

 • Bergen insektsklubb, Entomologi, Insekter, Lygra, Lindås kommune. kystlynghei, bøkeskog
Last ned rapporten

Småpattedyr i Finnmark

Rapportnummer:
2016-12

  Forfatter(e)

 • Georg Bangjord
 • Jan Obuch

  Artsgrupper/emneord

 • Norsk Zoologisk Forening, smågnagere, spissmus, Finnmark
Last ned rapporten

Amerikansk mink i Nordmarka og Finse

Rapportnummer:
2016-13

  Forfatter(e)

 • Jon Valbjørn Hagelin

  Artsgrupper/emneord

 • Norsk Zoologisk Forening, Amerikansk minsk. Neovison vison, Nordmarka, Finse, viltkamera
Last ned rapporten

Sopp i Nordre Gjersjøli, Oppegård kommune

Rapportnummer:
2016-14

  Forfatter(e)

 • Bente Rian

  Artsgrupper/emneord

 • Follo sopp- og nyttevekstforening, Sopp, Mykologi, Oppegård kommune, Akershus, Nordre Gjersjøli
Last ned rapporten

Kystprosjektet på Sørlandet

Rapportnummer:
2016-15

  Forfatter(e)

 • Asbjørn Lie

  Artsgrupper/emneord

 • Tverrfaglig kartleggingsprosjekt, Sørlandet, makrellterne, naturtyper
Last ned rapporten

Lav i antropogene habitat

Rapportnummer:
2015-1

  Forfatter(e)

 • Jon T. Klepsland

  Artsgrupper/emneord

 • Lav, antropogen, Norsk Botanisk Forening
Last ned rapporten

Moseflora på Haugalandet

Rapportnummer:
2015-2

  Forfatter(e)

 • Lars Dalen

  Artsgrupper/emneord

 • Mose, Haugalandet, Norsk Botanisk Forening
Last ned rapporten

Kartleggingsaktivitet fra Risken sopp- og nyttevekstforening i 2015

Rapportnummer:
2015-3

  Forfatter(e)

 • Anne Marie Hareide

  Artsgrupper/emneord

 • Risken sopp- og nyttevekstforening
Last ned rapporten

Sopp på Fjøløy. Bore og Rege i Rogaland

Rapportnummer:
2015-4

  Forfatter(e)

 • Kari Blikra

  Artsgrupper/emneord

 • Sopp, Mykologi, Beitemark, Vokssopper, Jordtunger, Rødsporer, Jærsoppen, Rennesøy kommune, Klepp kommune
Last ned rapporten

Rapport fra Moseklubbens aktivitet i 2015

Rapportnummer:
2015-5

  Forfatter(e)

 • Torbjørn Høitomt

  Artsgrupper/emneord

 • Mose, Moseklubben, Norsk Botanisk Forening
Last ned rapporten

Feltsøk etter prikkrutevinge Melitaea cinxia 2007-2011 i utvalgte kystkommmuner i Østfold og Vestfold

Rapportnummer:
2015-6

  Forfatter(e)

 • Christian Steel
 • Roald Bengtson

  Artsgrupper/emneord

 • Prikkrutevinge, Melitaea cinxia, Lepidoptera, Østfold, Vestfold
Last ned rapporten

Nye registeringer av rødlisterater i Danielåsen, Geitklauvmyra og Storvassåsen

Rapportnummer:
2015-7

  Forfatter(e)

 • Siw Elin Eidissen
 • Jostein Lorås

  Artsgrupper/emneord

 • Statsskog, rødlistearter, Danielåsen, Geitklauvmyra, Storvassåsen
Last ned rapporten

Registeringer av rødlistearter og sjeldne arter i 2014, Grane kommune - Foreslåtte områder for vern på Statens grunn i Nordland

Rapportnummer:
2015-8

  Forfatter(e)

 • Siw Elin Eidissen
 • Jostein Lorås

  Artsgrupper/emneord

 • Almdalsforsen, Danielåsen, Fagerlia, Geitklauvmyra, Salombergan utvidelse, Storvassåsen, skogvern
Last ned rapporten

Kartlegging av mosefloraen på Vågsli i Vinje kommune. Rapport fra en tur med Rogalandsavdelingen av Norsk Botanisk Forening, 14.-16. august 2015

Rapportnummer:
2015-9

  Forfatter(e)

 • Asbjørn Erdal
 • John Inge Johansen
 • Ove Førland

  Artsgrupper/emneord

 • Moseflora
 • Vågsli
 • Vinje kommune
 • Norsk Botanisk Forening
Last ned rapporten

Rapport fra Buskerud Botaniske Forenings kartlegging i Hemsedal 31. juli -2. august 2015

Rapportnummer:
2015-10

  Forfatter(e)

 • Elin Viker Thorkildsen

  Artsgrupper/emneord

 • Karplanter
 • Hemsedal
 • Norsk Botanisk Forening
Last ned rapporten

Truede barskogstilknyttede nattsommerfugler på Helgeland

Rapportnummer:
2015-11

  Forfatter(e)

 • Per Ole Syvertsen
 • Stig Lundmo
 • Rune Nilsen

  Artsgrupper/emneord

 • taigafly, Xestia, Storveltlia, Skardmodalen, Hattfjelldal
Last ned rapporten

Kartlegging av biller i Gauldalen og Orkdalsområdet, The beetles on tour

Rapportnummer:
2015-12

  Forfatter(e)

 • Øystein Olav Roten
 • Ulf E. Hansen
 • Bernt Rønning
 • Stefan Olberg

  Artsgrupper/emneord

 • Biller, Coleoptera, Norsk Entomologisk Forening, The beetles on tour, Sør-Trøndelag
Last ned rapporten

Kartlegging av biller i forbindelse med årsmøte til Nordic Coleoptera Group, Vestfold

Rapportnummer:
2015-13

  Forfatter(e)

 • Per Kristian Solevåg
 • Jan Schreiber
 • Stefan Olberg

  Artsgrupper/emneord

 • Biller, Coleoptera, Nordic Coleoptera group, Vestfold, Norsk Entomologisk Forening
Last ned rapporten

Innsamling av alpine blomsterfluer (Diptera, Syrphidae) i Jotunheimen og Dovre

Rapportnummer:
2015-14

  Forfatter(e)

 • Tore R. Nielsen

  Artsgrupper/emneord

 • alpine blomsterfluer, Syrphidae, tovinger, sørnorske høyfjell, Norsk Entomologisk Forening
Last ned rapporten

Artsregistering av insekter og sommerfugler i Hordaland og Finnmark

Rapportnummer:
2015-15

  Forfatter(e)

 • Sissel Goodgame
 • Nigel Goodgame

  Artsgrupper/emneord

 • Insekter, Øygarden, Askøy, Hordaland, Porsanger, Finnmark, Norsk entomologisk forening
Last ned rapporten

Sommerfugler i Øst-Finnmark

Rapportnummer:
2015-16

  Forfatter(e)

 • Claus Christiansen

  Artsgrupper/emneord

 • Sommerfugler, Lepidoptera, Norsk entomologisk forening, Øst-Finnmark
Last ned rapporten

Kartlegging av Lepidoptera i Lærdal

Rapportnummer:
2015-17

  Forfatter(e)

 • Leif Aarvik
 • Kai Berggren
 • Reidar Voith

  Artsgrupper/emneord

 • Sommerfugler, Lepidoptera, Norsk entomologisk forening, Lærdag
Last ned rapporten

Kartlegging av smågnagere og spissmus i Finnmark 2015

Rapportnummer:
2015-18

  Forfatter(e)

 • Georg Bangjord

  Artsgrupper/emneord

 • Smågnagere, spissmus, perleugle, gulpeboller, Finnmark, Norsk Zoologisk Forening
Last ned rapporten

Kartlegging i Buviken, Marker kommune

Rapportnummer:
2015-19

  Forfatter(e)

 • Thor Jan Olsen

  Artsgrupper/emneord

 • insekter, malaisetelt, lysfanst, Norsk entomologisk forening
Last ned rapporten

Naturtypelokaliteter i Pasvik

Rapportnummer:
2015-20

  Forfatter(e)

 • Geir Gaarder
 • Rein Midteng
 • Tom Hellik Hofton

  Artsgrupper/emneord

 • Naturtypelokaliteter, Rødlistearter, Pasvik, gammelskog, urskog, Sør-Varanger
Last ned rapporten

Beitemarksopper med fokus på vokssopper

Rapportnummer:
2014-2

  Forfatter(e)

 • Kari Blikra

  Artsgrupper/emneord

 • Sopp, Mykologi, Vokssopp, Beitemark, Fjøløy, Rennesøy, Jærsoppen
Last ned rapporten

Floravokting i Larvik kommune

Rapportnummer:
2014-3

  Forfatter(e)

 • Dagny Mandt

  Artsgrupper/emneord

 • Floravokting, Norsk Botanisk Forening, rødlistearter, Larvik
Last ned rapporten

Kartleggingsaktivitet i Risken Molde og omegn soppforening

Rapportnummer:
2014-4

  Forfatter(e)

 • Anne Marie Hareide

  Artsgrupper/emneord

 • Risken Molde og omegn soppforening, sopp, mykologi
Last ned rapporten

Kartlegging av alpine hettesopper Mycena i Buskerud og Telemark

Rapportnummer:
2014-5

  Forfatter(e)

 • Arne Aronsen

  Artsgrupper/emneord

 • Salix, taksonomi, aplin mykologi, Mycena, hettesopper
Last ned rapporten

Kartlegging av sopp i Grane og Hattfjelldal 2014

Rapportnummer:
2014-6

  Forfatter(e)

 • Siw Elin Eidissen
 • Jostein Lorås

  Artsgrupper/emneord

 • Grane, Hattfjelldal, Vefsna, Holmvassdalen, sopp, mykologi
Last ned rapporten

Kartlegging av sopp i Ringerike, Jevnaker og Hole

Rapportnummer:
2014-7

  Forfatter(e)

 • Gunvor Bollingmo

  Artsgrupper/emneord

 • Storsopper, sopp, Ringerike, Jevnaker, Hole, Norges sopp- og nyttevekstforbund
Last ned rapporten

Kartleggingskurs, Haugaland sopp- og nyttevekstforening

Rapportnummer:
2014-8

  Forfatter(e)

 • Lishild S.J. Nesheim

  Artsgrupper/emneord

 • Haugesund, Tysvær, Djupadalen, sopp, kurs, Haugaland sopp- og nyttevekstforening
Last ned rapporten

Moseworkshop i Jotunheimen

Rapportnummer:
2014-9

  Forfatter(e)

 • Torbjørn Høitomt

  Artsgrupper/emneord

 • Moser, Jotunheimen, høyfjellet, rødlistearter
Last ned rapporten

Moseklubbens kartleggingssamling i Saltdal

Rapportnummer:
2014-10

  Forfatter(e)

 • Torbjørn Høitomt

  Artsgrupper/emneord

 • Moseklubben, moser, Saltdal, rødlisterarter
Last ned rapporten

Kartlegging av storsopper i Hornindal og Stryn

Rapportnummer:
2014-11

  Forfatter(e)

 • Harald Eriksen

  Artsgrupper/emneord

 • Storsopper, mykologi, Hornindal, Stryn, Sunnfjord sopp- og nyttevekstforeining
Last ned rapporten

Moseflora i Tysvær

Rapportnummer:
2014-12

  Forfatter(e)

 • Asbjørn Erdal

  Artsgrupper/emneord

 • Moser
 • Tysvær, Rogaland
Last ned rapporten

Insektsfangst med lysfelle og feromoner på Helgeland

Rapportnummer:
2014-13

  Forfatter(e)

 • Atle Ivar Olsen

  Artsgrupper/emneord

 • lysfellefangst
 • feromoner
 • insekter
Last ned rapporten

Undersøkelse av sommerfuglfaunaen på Vaulen, Brusand i Hå kommune

Rapportnummer:
2014-14

  Forfatter(e)

 • Reidar J.D.I Voith

  Artsgrupper/emneord

 • Vaulen, Brusand, Hå
 • Sommerfugler
Last ned rapporten

Insektkartlegging i Vestfjella, Aremark i Østfold

Rapportnummer:
2014-15

  Forfatter(e)

 • Thor Jan Olsen

  Artsgrupper/emneord

 • Insektskartlegging
 • Malaisetelt
 • Vestfjella, Aremark, Østfold
Last ned rapporten

Kartlegging av sørlig metallvannymfe Lestes dryas i Hallingdal

Rapportnummer:
2014-16

  Forfatter(e)

 • Sondre Dahle

  Artsgrupper/emneord

 • Lestes dryas, sørlig metallvannymfe
 • Hallingdal, Nesbyen, Flå
 • insekter
 • rødlisteart
Last ned rapporten

Innsamling av Lepidoptera i gammel barskog i Alvdal, Hedmark

Rapportnummer:
2014-17

  Forfatter(e)

 • Leif Aarvik

  Artsgrupper/emneord

 • Lepidoptera
 • Sommerfugler
 • gammelskog
 • Alvdal
Last ned rapporten

Study of Heteroptera and Pyraloidea (Lepidoptera) in Sogn og Fjordane

Rapportnummer:
2014-18

  Forfatter(e)

 • Steffen Roth
 • Richard Mally

  Artsgrupper/emneord

 • Heteroptera
 • Pyraloidea
 • Sogn og Fjordane
Last ned rapporten

Kartlegging av biller i Sogndalsområdet, The Beetles on tour 2014

Rapportnummer:
2014-19

  Forfatter(e)

 • Per Kristian Solevåg
 • Stefan Olberg

  Artsgrupper/emneord

 • Biller, Coleoptera
 • rødlistearter
 • Sogndal, Luster, Lærdal
Last ned rapporten

Frøyfrosk-prosjektet. Utbredelse og spredning av vanlig frokst Rana temporaria på Frøya

Rapportnummer:
2014-20

  Artsgrupper/emneord

 • Sør-Trøndelag
 • Vanlig frosk Rana temporaria
Last ned rapporten

Artsregistering av insekter og sommerfugler i Øygarden, Hedla og Porsanger 2014

Rapportnummer:
2014-21

  Forfatter(e)

 • Sissel Goodgame
 • Nigel Goodgame

  Artsgrupper/emneord

 • Insekter, sommerfugler
 • Øygarden, Hedla, Porsanger
Last ned rapporten