Ansatte

Sentralbord: 22 36 36 41

E-post: sabima@sabima.no

christian Steel

Christian Steel

Generalsekretær
Biolog

E-post: christian.steel@sabima.no

Telefon: 93 44 50 82

Jeg jobber med: ledelse, skog

Emilie Kristine Christoffersen

Økonomi- og administrasjonsleder

E-post: emilie.christoffersen@sabima.no

Telefon: 46 44 69 90

Jeg jobber med: økonomi, administrasjon

Anne Breistein

Senior politisk rådgiver
Naturforvalter

E-post: anne.breistein@sabima.no

Telefon: 99 02 66 71

Jeg jobber med: politikkutforming og -koordinering

Fredrik Vikse

Politisk rådgiver

E-post: fredrik.vikse@sabima.no

Telefon: 47 66 44 32

Jeg jobber med: arealforvaltning

Stefan Norris

Seniorrådgiver, politikk
Naturforvalter

E-post: stefan.norris@sabima.no

Telefon: 90 22 64 58

Jeg jobber med: kulturlandskap, vindkraft, valg og internasjonalt naturvern

Maja Aarønæs

Permisjon

E-post: maja.aaronas@sabima.no

Telefon: 98 68 51 79

Norith Eckbo

Senior politisk rådgiver

E-post: norith.eckbo@sabima.no

Telefon: 97 16 10 19

Jeg jobber med: fremmede arter, marin forvaltning

Anne Sofie Morsund

Innsamlingsansvarlig

E-post: anne.sofie.morsund@sabima.no

Telefon: 93 22 94 98

Jeg jobber med: å samle inn penger til Sabimas arbeid og med myr

Linda Eide

Kommunikasjonsrådgiver

E-post: linda.eide@sabima.no

Telefon: 95 18 96 14

Jeg jobber med: å få biologisk mangfold høyere på dagsorden

Kristoffer Bøhn

Gruppeleder kartlegging
Naturforvalter

E-post: kristoffer.bohn@sabima.no

Telefon: 97 61 92 11

Jeg jobber med: artsobservasjoner, kartlegging med særlig ansvar for zoologi

Helene Lind Jensen

Kartleggingskoordinator
Naturforvalter

E-post: helene.jensen@sabima.no

Telefon: 93 20 59 82

Jeg jobber med: kartleggingsarrangementer og kartlegging med særlig ansvar for entomologi

Even Woldstad Hanssen

Kartleggingskoordinator
Biolog og naturforvalter

E-post: even.w.hanssen@sabima.no

Telefon: 99 25 61 20

Jeg jobber med: kartleggingsmidler og Artsobservasjoner, kartlegging særlig ansvar for botanikk og mykologi

Åsa Renman

Vannkoordinator
Naturforvalter

E-post: aasa.renman@sabima.no

Telefon: 41 36 14 95

Jeg jobber med: koordinering av frivilliges arbeid med vannforvaltning

Nils Harley Boisen

Vannkoordinator
Økolog og naturforvalter

E-post: nils.boisen@sabima.no

Telefon: 98 08 21 01

Magne Flåten

Hjelper i Artsobservasjon - zoologi

E-post: magne@flaten.no

Jeg jobber med: å bistå kartleggere med å registrere artsfunn