Ansatte

Sentralbord: 22 36 36 41

E-post: sabima@sabima.no

christian Steel

Christian Steel

Generalsekretær
Biolog

E-post: christian.steel@sabima.no

Telefon: 93 44 50 82

Jeg jobber med: ledelse, skog

Sirin Jernquist Otterlei

Økonomi- og administrasjonsleder

E-post: sirin.otterlei@sabima.no

Telefon: 40479113

Jeg jobber med: økonomi og administrasjon

Ragna Kronstad

Senior kommunikasjonsrådgiver
Agronom og journalist

E-post: ragna.kronstad@sabima.no

Telefon: 93 49 74 25

Jeg jobber med: å få biologisk mangfold høyere på dagsorden.

Anne Breistein

Politisk rådgiver
Naturforvalter

E-post: anne.breistein@sabima.no

Telefon: 99 02 66 71

Jeg jobber med: fremmede arter, arealpolitikk

Jørgen Næss Karlsen

Politisk rådgiver (Vikariat)

E-post: jorgen.karlsen@sabima.no

Telefon: 97 13 90 86

Jeg jobber med: å få norske politikere til å stanse tap av naturmangfold

Anne Sofie Morsund

Innsamlingsansvarlig

E-post: anne.sofie.morsund@sabima.no

Telefon: 93 22 94 98

Jeg jobber med: innsamling

Kristoffer Bøhn

Gruppeleder kartlegging
Naturforvalter

E-post: kristoffer.bohn@sabima.no

Telefon: 97 61 92 11

Jeg jobber med: Artsobservasjoner, kartlegging med særlig ansvar for zoologi

Helene Lind Jensen

Kartleggingskoordinator
Naturforvalter

E-post: helene.jensen@sabima.no

Telefon: 93 20 59 82

Jeg jobber med: kartleggingsarrangementer og kartlegging med særlig ansvar for entomologi

Even Woldstad Hanssen

Kartleggingskoordinator
Biolog og naturforvalter

E-post: even.w.hanssen@sabima.no

Telefon: 99 25 61 20

Jeg jobber med: kartleggingsmidler og Artsobservasjoner, kartlegging særlig ansvar for botanikk og mykologi

Åsa Renman

Vannkoordinator
Naturforvalter

E-post: aasa.renman@sabima.no

Telefon: 41 36 14 95

Jeg jobber med: koordinering av frivilliges arbeid med vannforvaltning

Silje Helen Hansen

Gruppeleder vann
Naturforvalter

E-post: silje.hansen@sabima.no

Telefon: 93 25 88 32

Jeg jobber med: koordinering av frivilliges arbeid med vannforvaltning

Toril Elisabet Hasle

Daglig leder Besøkssenter våtmark Oslo
Økolog

Telefon: 40 61 64 67

Jeg jobber med: drift av Besøkssenter våtmark Oslo

Inger Kristoffersen

Hjelper i Artsobservasjon - vekster

E-post: ingkriso@online.no

Jeg jobber med: å bistå kartleggere med å registrere artsfunn

Maja Aarønæs

Senior politisk rådgiver (i permisjon)
Naturforvalter

E-post: maja.aaronas@sabima.no

Telefon: 98 68 51 79

Jeg jobber med: å få norske politikere til å stanse tap av naturmangfold

Magne Flåten

Hjelper i Artsobservasjon - zoologi

E-post: magne@flaten.no

Jeg jobber med: å bistå kartleggere med å registrere artsfunn