Ansatte

Sentralbord: 22 36 36 41

E-post: sabima@sabima.no

Christian Steel

Generalsekretær
Biolog

E-post: christian.steel@sabima.no

Telefon: 93 44 50 82

Jeg jobber med: ledelse, skog

Anne Sofie Morsund

Innsamlingsansvarlig og koordinator for Sabimas myrarbeid

E-post: anne.sofie.morsund@sabima.no

Telefon: 93 22 94 98

Jeg jobber med: Fundraising. Vil du støtte Sabimas arbeid? Ta kontakt med meg! Jeg jobber også med koordinering av Sabimas arbeid for å redde myra.

Linda Eide

Kommunikasjonsrådgiver

E-post: linda.eide@sabima.no

Telefon: 95 18 96 14

Jeg jobber med: å få biologisk mangfold høyere på dagsorden

Maja Aarønæs

Gruppeleder politikk
Naturforvalter

E-post: maja.aaronas@sabima.no

Telefon: 98 68 51 79

Jeg jobber med: ledelse, kulturlandskap og politikk

Fredrik Vikse

Politisk rådgiver
Biologi og statsvitenskap

E-post: fredrik.vikse@sabima.no

Telefon: 47 66 44 32

Jeg jobber med: arealforvaltning og vern

Sine Dagsdatter Hagestad

Politisk rådgiver

E-post: sine.hagestad@sabima.no

Jeg jobber med: marint

Siri Gilbert

Politisk seniorrådgiver
Naturforvalter

E-post: siri.gilbert@sabima.no

Telefon: 95 85 63 23

Jeg jobber med: naturpolitikk, statsbudsjett

Elna Bastiansen

Politisk seniorrådgiver
Sosialantropolog

E-post: elna.bastiansen@sabima.no

Jeg jobber med: skog

Anita Eriksen

Politisk rådgiver
Biolog

E-post: anita.eriksen@sabima.no

Telefon: 97 75 88 27

Jeg jobber med: fremmede arter

Nils Harley Boisen

Vannkoordinator
Økolog og naturforvalter

E-post: nils.boisen@sabima.no

Telefon: 98 08 21 01

Jeg jobber med: koordinering av frivilliges arbeid med vannforvaltning

Åsa Renman

Vannkoordinator

E-post: aasa.renman@sabima.no

Telefon: 41 36 14 95

Jeg jobber med: koordinering av frivilliges arbeid med vannforvaltning

Kristoffer Bøhn

Gruppeleder kartlegging
Naturforvalter

E-post: kristoffer.bohn@sabima.no

Telefon: 97 61 92 11

Jeg jobber med: ledelse, Artsobservasjoner, kartlegging med særlig ansvar for zoologi

Even Woldstad Hanssen

Kartleggingskoordinator
Biolog og naturforvalter

E-post: even.w.hanssen@sabima.no

Telefon: 99 25 61 20

Jeg jobber med: kartleggingsmidler, Artsobservasjoner, kartlegging med særlig ansvar for botanikk og mykologi

Mikaela Olsen

Kartleggingskoordinator
Økolog

E-post: mikaela.olsen@sabima.no

Telefon: 96 60 30 02

Jeg jobber med: kartleggingsarrangementer og kartlegging med særlig ansvar for entomologi

Magne Flåten

Hjelper i Artsobservasjon - zoologi

E-post: magne@flaten.no

Telefon: 98 84 29 62

Jeg jobber med: å bistå kartleggere med å registrere artsfunn

Vidar Østlie

Økonomi- og administrasjonsleder
Økonom

E-post: vidar.ostlie@sabima.no

Telefon: 99 24 24 38

Jeg jobber med: økonomi og administrasjon

Maja Tot Andreassen

Administrasjon
Biolog

E-post: maja.andreassen@sabima.no

Jeg jobber med: økonomi og administrasjon

Anna Grimsland

Administrasjon

Emilie Kristine Christoffersen

Administrasjon
Økonom

E-post: emilie.christoffersen@sabima.no

Telefon: 46 44 69 90

Jeg jobber med: økonomi og administrasjon

Julie Sørlie Paus-Knudsen

Permisjon
Biolog

E-post: Julie.paus-knudsen@sabima.no

Telefon: 92 02 97 59

Jeg jobber med: fremmede arter

Norith Eckbo

På forskningstokt til april
Biolog

E-post: norith.eckbo@sabima.no

Telefon: 97 16 10 19

Jeg jobber med: marint