Kjære feriegjest

Vi bor her. Ta vare på oss.

Les mer

Annethvert år utryddes en art

Vi jobber for å bevare et biologisk mangfold av dyr, planter og sopp i norsk natur.

Kampanje:

Havet i trøbbel

Alt naturmangfold vi finner i havet er brikker i økosystemer som gir oss tjenester vi er fullstendig avhengige av. Hva må til for å ta vare på havet?

Lær mer!
Heroringvinge i eng

Innlegg, Naturkartlegging

Den som håper, finner kanskje

Insektene forsvinner. I Norge er det registrert nøyaktig 102 dagsommerfugler.
To av dem har vært søkk borte de siste årene.
Klarer vi å bevare leveområder nok til å ta vare på resten?

Naturkartlegging, Nyheter

Alle rekorder ble slått i årets store artsjakt

Aldri har så mange deltatt i "Den store artsjakten" samtidig, aldri har de funnet så mange ulike arter og aldri har det blitt registrert flere artsobservasjoner i løpet av ett døgn.

Vi mener

Gi dem en redningsplan på bienes dag!

De har fått sin egen dag, biene. Hvert år den 20. mai markeres bienes dag verden over. For bier er livsviktige, men vi tar ikke godt nok vare på dem og leveområdene deres.

Bli med på artsjakt i gammelskogen!