Torv i hagejord ødelegger myr

- heldigvis finnes det mange torvfrie alternativer

Vil du bli med og redde myra?

Ja!

Annethvert år utryddes en art

Vi jobber for å bevare et biologisk mangfold av dyr, planter og sopp i norsk natur.

Kampanje:

Gi dem en redningsplan!

Bier, deriblant humler, er de mest effektive pollinerende insektene vi har. Men et endret landbruk er i ferd med å utrydde flere av dem.

Lær mer!

Naturkartlegging, Nyheter

Alle rekorder ble slått i årets store artsjakt

Aldri har så mange deltatt i "Den store artsjakten" samtidig, aldri har de funnet så mange ulike arter og aldri har det blitt registrert flere artsobservasjoner i løpet av ett døgn.

Vi mener

Gi dem en redningsplan på bienes dag!

De har fått sin egen dag, biene. Hvert år den 20. mai markeres bienes dag verden over. For bier er livsviktige, men vi tar ikke godt nok vare på dem og leveområdene deres.

Liggende tømmerstokk med storporet flammekjuke

Skog, Vi mener

Krever stans av hogst i gammelskogen

Arbeidet med skogvern i Norge går i sneglefart og verdifull gammelskog hugges ned før man rekker å verne den. Nå vi skogpolitikk på skogens premisser, og sender en rekke krav til politikerne sammen med tre andre miljøorganisasjoner.

Bli med på artsjakt i gammelskogen!