Bli med på en kunnskapsdugnad for artene våres

Den store artsjakten er en årlig nasjonal dugnad hvor det er om å gjøre å finne flest plante-, dyre- og sopparter i løpet av ett døgn. Blir du med på jakten?

Lørdag 2.juni kan du bli en artsjeger!

Bli med!

Annethvert år utryddes en art

Sabima er en miljøorganisasjon som jobber for å bevare et biologisk mangfold av dyr, planter og sopp i norsk natur.

Kampanje:

Fremmede arter må fjernes

Jobber du i kommunen, i byggebransjen eller bare har en vanlig hage? Det er du som kan ta kampen mot fremmede arter.

Bli med på kampen!

Kulturlandskap, Nyheter

Humler og bier er avhengige av jordbruksoppgjøret

Landbruket kan spille en nøkkelrolle i å hindre artsutryddelse. Årets jordbruksoppgjør må støtte opp om bøndene krav om mer støtte til små og mellomstore bruk og driftsvansketilskudd.

Nyheter

Torv og torvmoser i myra

I myra finnes torvmoser! Torvmosene gjør myra til en svamp som kan holde på store mengder vann. Dette er en egenskap ved myra som vi trenger i en framtid med mer nedbør.

Nyheter

Her får du kjøpt torvfri jord

Sabima har laget en oppdatert oversikt over hvor du får kjøpt torvfri jord. God miljøvennlig hagejordhandel!

Bli med på artsjakt!