Stans tapet av naturmangfold

Hver art teller.

Akkurat nå er det ålegrasenga vi vil beskytte. Vil du være med?

Ja!

Annethvert år utryddes en art

Sabima er en miljøorganisasjon som jobber for å bevare et biologisk mangfold av dyr, planter og sopp i norsk natur.

Grønn undervannseng, en ålegraseng, som vaier i bølgene. Småfisk og sjøstjerner. Foto: Jonas Thormar.

Kampanje:

Ålegrasenga

Levestedet og matfatet til et herlig mylder av planter og dyr! Bygging, graving og forurensning i strandsonen kan ødelegge ålegrasengene.

Ja, vi må beskytte ålegrasenga!

Nyheter

Her får du kjøpt torvfri jord

Sabima har laget en oversikt over hvor du får kjøpt torvfri jord. God, miljøvennlig hagejordhandel!

Nyheter

Sabimas innspill til statsbudsjettet 2018

Sabima jobber for å bevare mangfoldet i norsk natur. Les hva vi mener må inn i neste års statsbudsjett om Norge skal ha en effektiv og trygg naturforvaltning.

Nyheter

Filmer om naturmangfold

Hvorfor trenger vi naturmangfold? Hvorfor dør arter ut? Og hva er egentlig økosystemtjenester? Sabima gir deg svaret i form av fem korte filmer.

Hvorfor dør arter ut? - Se filmen