Vi skal redde gammelskogen

Tusenvis av arter har hjemmet sitt i den eldste skogen vår.

Bare 2,4 prosent av skogen er eldre enn 160 år.

Bli med og redd gammelskogen!

Annethvert år utryddes en art

Sabima er en miljøorganisasjon som jobber for å bevare et biologisk mangfold av dyr, planter og sopp i norsk natur.

Kampanje:

Bare 2,4 prosent av skogen er eldre enn 160 år

Akkurat nå hogges det i gammelskogen.

Redd gammelskogen!

Arealendringer, Innlegg

Naturen tar byen tilbake

Kan norske kommuner lære noe av storbyene i verden? I Norge tror vi at vi har så enormt mye natur å ta av. Derfor vinner økonomiske interesser som regel over natur i byggesaker i norske kommuner. Men i byene har naturen fått en ny renessanse, skriver Ragna Kronstad i Nationen.

Innlegg, Kulturlandskap

Lyngheia gjev oss sokkar, søtt og julemat.

Kyst, lyng og hei. Til saman kystlynghei. Gjerne heilt ytst i havgapet, eit temmeleg flatt, men samstundes tuete landskap. Langstrakt, røft, sett saman av små, små busker, som minitre. Hva bruker vi denne naturen til? Hva finnes her?

Arrangement

Sammen for klima

Regjeringens forslag til statsbudsjett sender Norge og verden inn i krise. Skal vi ha en sjanse til å redde klimaet, må det skje nå. Derfor arrangerer en rekke miljøorganisasjoner markeringer hver uke foran stortinget fram til Statsbudsjettet 2019 vedtas.

Bli med på artsjakt i gammelskogen!