Forsiden av kort ed furuskogsmotiv

I nettbutikken vår finner du nå

lærerike adventskalendre, flotte kort og morsomme jakkemerker

Fine ting som redder naturen!

Du finner dem her

Annethvert år utryddes en art

Vi jobber for å bevare et biologisk mangfold av dyr, planter og sopp i norsk natur.

Kampanje:

Åtte meter dyp, 8000 år gammel

Hva rommer myra? Bli med på en reise gjennom tid og torv. Ta på gummistøvlene og ...

HOPP!

Kalender

Opplev naturen med oss eller en av våre medlemsforeninger.

Vi mener

Gi oss natursats!

Stadig mer norsk natur går tapt. Staten må gi norske kommuner sterkere støtte slik at de kan gjøre mer for å stanse naturkrisen.

Trollfuru nær vannskillet

Nyheter, Vi mener

Står sammen for skogvern

Skogeierorganisasjoner og miljøbevegelsen mener skogvernkuttet i regjeringens forslag til statsbudsjett må reverseres.

Myr og fjell i høstsol.

Myr, Nyheter

Til rastemyra!

Høsten er her. Trekkfuglene flyr sørover. Det er en lang og farefull ferd, og fuglene trenger steder å hvile og spise underveis. Bli med og skap engasjement for myra, der trekkfuglene kan raste!

Bli med på artsjakt i gammelskogen!