Biene og oss

Villbiene gjev oss mat på fat - medan vi fjernar matfatet deira. Ein tredel av villbiene er truga.

Les meir

Annethvert år utryddes en art

Vi jobber for å bevare et biologisk mangfold av dyr, planter og sopp i norsk natur.

Kampanje:

Her er hjemmet til et yrende mangfold av arter

Men utbygging i strandsonen truer havets grønne enger

Oppdag ålegrasenga!
Lakrismjeltblåvinge

Arealendringer, Nyheter, Vi mener

Norge har sviktet naturen

Regjeringas innsats for naturen står til stryk. En ny rapport viser at Norge ikke når ett eneste av de 20 naturmålene som verdens land har satt for 2020.

loger og regler

Arealendringer, Høringssvar, Vi mener

Stopp lovendring som truer naturen!

Når lover foreslås endret på måter som svekker naturens rettsvern, må vi si fra. Regjeringen har sendt på høring et forlag om å endre plan- og bygningsloven. Her kan dere lese vårt høringssvar.

Innlegg, Skog, Vi mener

Krisepakken til skogbruket øremerkes naturskadelige tiltak

Regjeringens krisepakke gjør skognæringen mer naturfiendtlig, når de i stedet kunne skapt et naturgrønt skifte.

Bli med på artsjakt i gammelskogen!