Bruk kulturlandskapet!

Bønder og forbrukere må sammen redde blomstene og biene våre.

Det artsrike kulturlandskapet gror igjen. Vi vil ha norsk mat produsert slik at det tar vare på det biologiske mangfoldet

Lær mer om sammenhengene mellom mat, bier og blomster!

Annethvert år utryddes en art

Sabima er en miljøorganisasjon som jobber for å bevare et biologisk mangfold av dyr, planter og sopp i norsk natur.

Kampanje:

Fremmede arter må fjernes

Jobber du i kommunen, i byggebransjen eller bare har en vanlig hage? Det er du som kan ta kampen mot fremmede arter.

Bli med på kampen!

Innlegg, Vi mener

Vi må slutte å sterilisere elvene

Mange mener parklignende, tilrettelagt natur er vakrest og tryggest. Men det er på tide å få opp øynene for de rotete og fruktbare elvekantene som gir oss fisk på kroken og humledronningene mat om våren.

Nyheter

Takk for alle registrerte arter!

Under Artsjakten 2. juni ble det lagt inn over 13000 registreringer på artsobservasjoner.no. Til sammen ble det observert 1930 ulike arter. Hver og en som var med i konkurransen bidro til et verdifullt bilde av hvilken arter vi har i Norge akkurat nå. Rune Aae kasserte inn en hat trick i år som vinner av Artsjakten for tredje år på råd med imponerende 621 arter. Les hvilke andre vinnere som er kåret her:

Kulturlandskap, Nyheter

Humler og andre bier er avhengige av jordbruksoppgjøret

Landbruket kan spille en nøkkelrolle i å hindre artsutryddelse. Årets jordbruksoppgjør må støtte opp om bøndene krav om mer støtte til små og mellomstore bruk og driftsvansketilskudd.

Bli med på artsjakt!