Torvmose. CC BY-SA 3.0 Bernd Haynold

Stans tapet av naturmangfold!

Hver art teller.

Akkurat nå redder vi myra. Vil du være med?

Ja!

Annethvert år utryddes en art

Sabima er en miljøorganisasjon som jobber for å bevare et biologisk mangfold av dyr, planter og sopp i norsk natur.

myr, klima, flom

Kampanje:

REDD MYRA!

Hjem og matfat for artene, flomdemper og karbonlager. 1/3 er ødelagt. Nå bretter vi opp ermene for å redde resten.

Bli med og redd myra!

Myr, Nyheter

Nydyrking av myr totalt unødvendig

Nydyrking av myr er ikke lønnsomt, gir oss ikke fruktbar matjord, ødelegger levestedene til en rekke arter og slipper ut enorme mengder karbon.

christian Steel

Nyheter

Denne regjeringen overlever ikke uten miljøseiere

– Denne regjeringen vil ikke overleve om ikke den gir V og KrF miljøseiere, sier Christian Steel, generalsekretær i miljøorganisasjonen Sabima som jobber for å stanse tap av naturmangfold.

Illustrasjoner lover og regler

Nyheter

Sabimas innspill til en ny regjering

Vi må snu utrydningstrenden og stanse masseutryddelsen vi nå er inne i. Det kan den nye regjeringen gjøre. Sabimas innspill er de viktigste tiltakene regjeringen kan gjennomføre for å sikre norsk natur, og dermed også sikre vår viktigste buffer mot klimaendringene.

Hvorfor dør arter ut? - Se filmen