Landbruket kan redde insektene

Snart er det jordbruksforhandlinger

Det må lønne seg for bonden å ta vare på biologisk mangfold

Her er løsningene!

Annethvert år utryddes en art

Sabima er en miljøorganisasjon som jobber for å bevare et biologisk mangfold av dyr, planter og sopp i norsk natur.

Kampanje:

Året med pollinatorene

Lurer du på hvordan insektene har det nå om våren? Noen slumrer mens andre bygger og graver. Noen forvandler seg til det ugjenkjennlige. Det er en travel tid og det som kjennetegner de fleste er at trenger bol eller reir for sine små etterfølgere.

Bli med inn i den fascinerende verden full av yr forvandling.

Innlegg, Myr

Myrforbud et av mange nødvendige skritt

Vi løser ikke klimakrisen med noen få store grep, men med summen av mange. Stans i nydyrking av myr er ett av dem. Nesten en tredel av klimagassutslippene fra landbruket stammer fra oppdyrket myr. Myrer er også viktige levesteder for planter, insekter og fugler.

Nyheter

Hullene i norsk naturpolitikk sparkles og skjønnmales

Å stanse tap av naturmangfold innen 2020 er et felles, internasjonalt mål som Norge har forpliktet seg til. I en gjennomgang av siste rapport om status på arbeidet i Norge har Sabima funnet noen feil og flere viktige mangler og unnlatelser. Sabima frykter naturpolitikken i Norge skjønnmales, og at det øker risikoen for at naturen fortsetter å tape.

Myr, Nyheter

Innstilling om nydyrkingsforbud klar

I dag er det tatt et stort skritt nærmere forbud mot nydyrking av myr . Stortinget legger imidlertid inn fem føringer for forskriften som innebærer muligheter for unntak.

Bli med på artsjakt i gammelskogen!