Vi skal redde gammelskogen

Tusenvis av arter har hjemmet sitt i den eldste skogen vår.

Bare 2,4 prosent av skogen er eldre enn 160 år.

Bli med og redd gammelskogen!

Annethvert år utryddes en art

Sabima er en miljøorganisasjon som jobber for å bevare et biologisk mangfold av dyr, planter og sopp i norsk natur.

Kampanje:

Bare 2,4 prosent av skogen er eldre enn 160 år

Akkurat nå hogges det i gammelskogen.

Redd gammelskogen!

Nyheter, Prioriterte arter

Sjokkerende få nye prioriterte arter

Myndighetene svikter artene og vil ikke gi dem status som «prioritert». Hver femte art står på rødlista over utrydningstrua arter i Norge. «Prioritert art» er naturmangfoldlovens sterkeste virkemidler, som myndighetene kunne brukt for å lage redningsaksjoner til de som står i akutt fare for å forsvinne.

Innlegg

Skal vi virkelig flatehogge vår eldste skog?

Vi risikerer å miste de små bitene vi har med biologisk gammel skog. Vi vet rett og slett ikke hvor den er. Og vi tar ikke i bruk metoder for å finne den heller. Les hva Ragna Kronstad skriver om gammelskogen i Nationen i spalten Faglig Snakka.

Nyheter

KRF skuffer på miljø. Sabima forventer mer i regjeringsforhandlingene.

For at Kristelig Folkeparti skal kalle seg et miljøparti, må de vise større vilje til å ta miljøkampene i praksis.

Bli med på artsjakt i gammelskogen!