Kartleggingsturene er klare!

Vi øker kunnskapen om norsk natur og artene som bor her.

Sabima og medlemsforeningene gleder seg til våren og sommeren.

Bli med!

Annethvert år utryddes en art

Sabima er en miljøorganisasjon som jobber for å bevare et biologisk mangfold av dyr, planter og sopp i norsk natur.

Kampanje:

Fremmede arter må fjernes

Jobber du i kommunen, i byggebransjen eller bare har en vanlig hage? Det er du som kan ta kampen mot fremmede arter.

Bli med på kampen!

Nyheter

Global redningsrapport for ødelagt natur slippes 26. mars

- Naturpanelets kommende rapport er en milepæl for å redde ødelagt og forringet natur, sier generalsekretær i Sabima, Christian Steel. Han deltar på plenumsmøte i Colombia som skal sluttføre arbeidet med rapporten.

Nyheter

Sabimas drømmekommune

Les hvilke politiske ambisjoner vi mener må til for at en kommune kan sies å ta biologisk mangfold på alvor. Bor du i Sabimas drømmekommune? Hvis ikke kan du bidra til at den blir det!

Vi mener

Hvorfor flytte elgen inn til kua?

Regjeringen splitter opp en helhetlig og økosystembasert naturforvaltning samtidig som Norge kunne blitt verdensledende på nettopp dette. Dette skriver Sabimas Ragna Kronstad i spalten Faglig Snakka i Nationen.

Bli med på artsjakt!