gammel skog

Stans tapet av naturmangfold

Hver art teller.

Akkurat nå redder vi de siste gammelskogene. Vil du være med?

Ja!

Annethvert år utryddes en art

Sabima er en miljøorganisasjon som jobber for å bevare et biologisk mangfold av dyr, planter og sopp i norsk natur.

Kampanje:

Et naturvennlig jordbruk

Vi trenger et jordbruk som også ivaretar naturmangfoldet knyttet til gården, som bier, sommerfugler og blomsterfluer.

Hva er et naturvennlig jordbruk?

Kulturlandskap

Et naturvennlig jordbruk

Sabima jobber for et jordbruk som også ivaretar den ville naturen rundt gården. Dette kalles av jordbruksforskere for assosiert biologisk mangfold og er en helt nødvendig del av jordbruket.

gammelskog, huldrestry

Skog

Miljøfiendtlige subsidier i skog

I Norge gis det tilskudd til hogst av skog som kan være verneverdig gammelskog. Sabima jobber for å stanse disse miljøfiendtlige subsidiene.

Nyheter

Sabimas seiere i 2016

Vårt arbeid nytter! Sabima har jobbet hardt for at norske myndigheter skal bevare biologisk mangfold i norsk natur. Se noe av hva vi oppnådde i 2016.

Hvorfor dør arter ut? - Se filmen