gammel skog

Stans tapet av naturmangfold

Hver art teller.

Akkurat nå redder vi de siste gammelskogene. Vil du være med?

Ja!

Annethvert år utryddes en art

Sabima er en miljøorganisasjon som jobber for å bevare et biologisk mangfold av dyr, planter og sopp i norsk natur.

Kampanje:

Bevar gammelskogen!

I den eldste skogen vår finner vi noe av det mest yrende, varierte livet i norsk natur. Hogger vi den, vil de som lever der kunne dø ut.

Hva er gammelskog?
gammelskog, huldrestry

Skog

Miljøfiendtlige subsidier i skog

I Norge gis det tilskudd til hogst av skog som kan være verneverdig gammelskog. Sabima jobber for å stanse disse miljøfiendtlige subsidiene.

Nyheter

Sabimas seiere i 2016

Vårt arbeid nytter! Sabima har jobbet hardt for at norske myndigheter skal bevare biologisk mangfold i norsk natur. Se noe av hva vi oppnådde i 2016.

Nyheter

FN-toppmøte om biologisk mangfold

De neste to ukene skal miljøpolitikere fra hele verden diskutere hvordan vi skal stanse tapet av naturmangfold innen 2020. Sabima mener bedre integrering mellom miljø- og næringslivspolitikk må til om vi skal ha sjanse til å nå målet.

Hvorfor dør arter ut? - Se filmen