Pirater kan fortrenge norske arter

Det finnes mange planter, insekter og dyr som gjør stor skade. Å jobbe forebyggende mot fremmede arter er noe av de viktigste vi kan gjøre for å redde våre livsviktige økosystemer.

Lær mer om fremmede arter her:

Annethvert år utryddes en art

Sabima er en miljøorganisasjon som jobber for å bevare et biologisk mangfold av dyr, planter og sopp i norsk natur.

Kampanje:

BEVAR GAMMELSKOGEN!

Gammelskogen er hjemmet til halvparten av alle dyr, planter og sopp. Likevel hogges det i de eldste skogene våre.

Bli med inn i gammelskogen!

Nyheter, Vann

Ofrer norske elver og vannmiljø for rask el-profitt

Nordmenn mister fiskeelver og levende vassdrag. Ola Elvestuen må stoppe kraftbransjestyrt lovforslag. Sabima roper varsku mot regjeringens naturfiendtlige vannforvaltning

Vi mener

Vi trenger mer fremmedfrykt i dette landet

Vi trenger mer fremmedfrykt i landet. Naturressursene vi skal leve av i generasjoner framover kan ikke settes ut av spill av kortsiktige næringsinteresser, skriver Ragna Kronstad i spalten Faglig Snakka i Nationen.

Nyheter

Skognæringen tjener på vern

Budsjettkameratene plusset på 25 millioner til skogvern, men det vil fortsatt ta 30 år å nå målet om ti prosent vern, skriver generalsekretær i Sabima, Christian Steel, i Dagens Næringsliv.

Bli med på artsjakt!