Ikke svikt artene på myra!

Myra lagrer karbon, demper flom og er levested for mange arter.

1/3 av norske myrer er borte allerede. Nå trenger vi nydyrkingsforbud.

Oppdag myra og hvorfor vi ikke kan miste flere!

Annethvert år utryddes en art

Sabima er en miljøorganisasjon som jobber for å bevare et biologisk mangfold av dyr, planter og sopp i norsk natur.

Kampanje:

Året med pollinatorene: Vinter

Pollinatorene våre er så utrolige viktige. Men hvor er de nå? Dukk ned i snøen, kryp inn i barken og bli med på en oppdagelsesferd.

Oppdag insektenes vinterliv!

Naturkartlegging

Spørsmål og svar

Her kan du få svar på de fleste av dine spørsmål om appen Artsjakten!

Arealendringer, Nyheter

Riksrevisjonen i ny rapport: Regjeringen tar ikke hensyn til naturen

Regjeringens praksis i innsigelsessaker truer norsk natur, i strid med mål satt av Stortinget. Det mener Riksrevisjonen som i dag leverte sin undersøkelse av behandling av innsigelser i plansaker.

Kulturlandskap, Nyheter

Lykken i lyngheia vant  

I høst arrangerte Sabima en fotokonkurranse med tema kystlynghei. At kystlyngheia betyr mye for mange mennesker langs kysten er det ingen tvil om!

Bli med på artsjakt i gammelskogen!