kulturlandskap

Stans tapet av naturmangfold

Hver art teller.

Ikke all natur blir til av seg selv.

BRUK KULTURLANDSKAPET!

Annethvert år utryddes en art

Sabima er en miljøorganisasjon som jobber for å bevare et biologisk mangfold av dyr, planter og sopp i norsk natur.

Kampanje:

Kjøp torvfri jord!

Kjøper du hagejord uten torv bidrar du til å redde myra.

Se hvor du får kjøpt torvfri jord!

Nyheter

Kraftnæringa må temmes

Vannkrafta er en dinosaurnæring som ikke oppfyller enkle miljøkrav, skriver nestleder i Sabima, Anna Blix, i Klassekampen.

Nyheter

Artsjakten: Over 1900 arter funnet i løpet av ett døgn!

Den store artsjakten ble en suksess! Vinneren ble Rune Aae fra Råde Kommune.

Kulturlandskap, Naturkartlegging

Bli med å kartlegge blomsterengene i byen!

I sommer ønsker vi å fylle byens blomsterenger med artskartleggere som finner og registrerer arter i databasen artsobservasjoner.no. Bli med på et forskningsprosjekt om kartlegging og verdisetting av økosystemer i bynær natur.

Hvorfor dør arter ut? - Se filmen