Umistelige arter bor i gammelskogen

Hver art teller

Akkurat nå redder vi gammelskogen. Vil du være med?

Ja, jeg er med!

Annethvert år utryddes en art

Vi jobber for å bevare et biologisk mangfold av dyr, planter og sopp i norsk natur.

Illustrasjoner lover og regler

Innlegg, Rovdyr, Vi mener

Farlig angrep på naturmangfoldloven

Vår tid er preget av dramatisk og omfattende tap av arter. Naturens rettssikkerhet er under press i mange land. Nå utfordrer også norske politikere vår miljølovgivning.

gammelskog, huldrestry

Arealendringer, Klimaendringer, Vi mener

Klimakur 2030

Klimakur 2030 er tydelig! For å redusere klimagassutslippene, må vi slutte å overforbruke natur, særlig karbonrike arealer som skog og myr.

Arrangement, Nyheter

Trollsmellerens siste smell?

Vi gir en stemme til arter som står i fare for å forsvinne. Nå står trollsmelleren, lindepraktbillen og klapregresshoppen og krever sin plass midt i hovedstaden gjennom en kunstinstallasjon av Nora Olafsdatter Krogh.

Bli med på artsjakt i gammelskogen!