Vi har ingen arter å miste

Hjelp oss å stanse tapet av naturmangfold

Støtt Sabimas arbeid

Annethvert år utryddes en art

Vi jobber for å bevare et biologisk mangfold av dyr, planter og sopp i norsk natur.

Kampanje:

Åtte meter dyp, 8000 år gammel

Hva rommer myra? Bli med på en reise gjennom tid og torv. Ta på gummistøvlene og ...

HOPP!

Arealendringer, Nyheter, Vi mener

Ta planvasken, kommunepolitikere!

– Lokalpolitikere har jussen og naturen på sin side når de velger å ta myr og annen viktig natur ut av gamle planer for utbygging. Det er på tide å rydde plass til naturen, sier Christian Steel, generalsekretær i Sabima.

Vi mener

Naturavtalen vedtatt i Montreal

Mandag morgen den 19. desember fikk vi den tidlige julegaven vi hadde håpet på - en ny naturavtale. Nå starter jobben her hjemme.

Naturkartlegging

Herptilkartlegging 2021

Her finner du kartleggingsnotat med fokus på slettsnok nasjonalt, og storsalamander i Agder fra Norsk Zoologisk Forening, skrevet av Beate Strøm Johansen.

Bli med på artsjakt i gammelskogen!