BEVAR GAMMELSKOGEN FØR DEN HOGGES!

Gamle, unge og døde trær gir et unikt levested for artene.

Kjøp en julegave som redder gammelskogen!

Ja!

Annethvert år utryddes en art

Sabima er en miljøorganisasjon som jobber for å bevare et biologisk mangfold av dyr, planter og sopp i norsk natur.

Kampanje:

BEVAR GAMMELSKOGEN!

Gammelskogen er hjemmet til halvparten av alle dyr, planter og sopp. Likevel hogges det i de eldste skogene våre.

Bli med inn i gammelskogen!

Kalender

Opplev naturen med oss eller en av våre medlemsforeninger.

Nyheter

En blågrønn regjering må ha ambisjoner på natur

– Vi vet at Venstre vil inn i regjering for å gjøre den grønnere, men de må være knallharde på sine solide miljøambisjoner for klima og norsk naturmangfold. Venstre kan ikke gå inn i en blågrønn regjering som ikke leverer vesentlig bedre på miljø enn de fire foregående årene, sier Christian Steel, generalsekretær i Sabima.

Nyheter

Vi bygger nytt reir og trenger leietakere

Sabima vokser og vi flytter derfor til nytt reir i Miljøhusetsommeren 2018. Da leier vi ut lokalene våre i etasjene over WWF i Kristian Augustgate 7A. Velkommen til visning!

Nyheter

Sabimas saker vant fram i statsbudsjettet

Venstre og KrF har forbedret et svakt naturbudsjett og skaffet penger til mange viktige naturtiltak i budsjettforhandlingene. Men Sabima mener det fortsatt er akutt med flere skogvernmillioner. 

Bli med på artsjakt!