Ikke svikt artene på myra!

Myra lagrer karbon, demper flom og er levested for mange arter.

1/3 av norske myrer er borte allerede. Nå trenger vi nydyrkingsforbud.

Oppdag myra og hvorfor vi ikke kan miste flere!

Annethvert år utryddes en art

Sabima er en miljøorganisasjon som jobber for å bevare et biologisk mangfold av dyr, planter og sopp i norsk natur.

Kampanje:

Året med pollinatorene: Vinter

Pollinatorene våre er så utrolige viktige. Men hvor er de nå? Dukk ned i snøen, kryp inn i barken og bli med på en oppdagelsesferd.

Oppdag insektenes vinterliv!

Arealendringer, Nyheter

Riksrevisjonen i ny rapport: Regjeringen tar ikke hensyn til naturen

Regjeringens praksis i innsigelsessaker truer norsk natur, i strid med mål satt av Stortinget. Det mener Riksrevisjonen som i dag leverte sin undersøkelse av behandling av innsigelser i plansaker.

Kulturlandskap, Nyheter

Lykken i lyngheia vant  

I høst arrangerte Sabima en fotokonkurranse med tema kystlynghei. At kystlyngheia betyr mye for mange mennesker langs kysten er det ingen tvil om!

Foto: Ragna Kronstad

Myr, Nyheter

Landbruket må også ta myransvar

At det fortsatt kan byttes hytter på myr er ikke et argument for å ikke gå for et nydyrkingsforbud på myr. Les våre argumenter som møter landbrukets holdninger i debatten om lovforslaget om nydyrking.

Bli med på artsjakt i gammelskogen!