Bildet illustrerer nærheten mellom naturverdier og utbygging. Fra pressområdet Borgeåsen ved Porsgrunn.

Naturkampen

Lokalpolitikere kan gjøre mye for å bevare naturmangfoldet. Hvilken kommune har gjort mest?

Resultatene fra Naturkampen 2022 lanseres torsdag 18. august.

LES MER

Annethvert år utryddes en art

Vi jobber for å bevare et biologisk mangfold av dyr, planter og sopp i norsk natur.

Kampanje:

Åtte meter dyp, 8000 år gammel

Hva rommer myra? Bli med på en reise gjennom tid og torv. Ta på gummistøvlene og ...

HOPP!

Arealendringer

OECDs gjennomgang av Norges klima- og miljøpolitikk

Norsk forvaltning må bevege seg fra et uvettig overforbruk av natur til å bli arealnøytral. Norge må ta gode natur- og klimavalg fra lokalt til nasjonalt nivå.

Ensom eik på byggeplass i bebygget område.

Arealendringer, Nyheter

Hjelp til å ta de beste grep for naturmangfoldet

Naturen er fantastisk, verdifull og livsviktig å ta vare på. Nå kan vi hjelpe landets lokalpolitikere å få oversikt over naturverdiene de råder over, og gi råd om hva som trengs for å få til en bærekraftig arealforvaltning.

Foto: Ragna Kronstad

Myr

TIL SKRYTEMYRA

Flydalsjuvet, Kannesteinen, Mørkgonga, Rampestreken, Trolltunga, Kjeragbolten, Svolværgeita. Hva har de til felles?

Bli med på artsjakt i gammelskogen!