Myra er fantastisk!

Men fortsatt ødelegges myrer i Norge hvert år. Vi sender deg på oppdrag for å redde myra!

Ta på deg gummistøvlene og legg i vei

TIL MYRA!

Annethvert år utryddes en art

Vi jobber for å bevare et biologisk mangfold av dyr, planter og sopp i norsk natur.

Kampanje:

Åtte meter dyp, 8000 år gammel

Hva rommer myra? Bli med på en reise gjennom tid og torv. Ta på gummistøvlene og ...

HOPP!

Naturkartlegging, Nyheter

RESULTATER FRA DEN STORE ARTSJAKTEN 2022

Norsk natur kartlegges av drivende dyktige naturkjennere – på frivillig basis. Under årets store fellesdugnad for artsmangfoldet, «Den store artsjakten» 4. juni, ble 14.434 artsfunn registrert, av 632 rapportører. – Unik og livsviktig kartlegging av naturen, sier generalsekretær Christian Steel.

Myr, Nyheter

TIL DEN ARTSRIKE MYRA!

Bli bedre kjent med den blaute, summende, duvende flaten mellom fjell. Lysningen i skogen. Full av vann, karbon og liv. TIL MYRA!

Arrangement, Naturkartlegging, Nyheter

Årets store dugnad for artsmangfoldet

Ett døgn. Ett land. Hundrevis av frivillige kartleggere og tusenvis av arter. Lørdag 4. juni tar vi et øyeblikksbilde av norsk artsmangfold.

Bli med på artsjakt i gammelskogen!