Redd myra!

En tredel av myrene under tregrensa er ødelagt

nå bretter vi opp ermene for å redde resten

Les mer her!

Annethvert år utryddes en art

Vi jobber for å bevare et biologisk mangfold av dyr, planter og sopp i norsk natur.

Kampanje:

Bli med! Stans tapet av naturmangfold.

Gi en enkeltgave eller bli Sabima-fadder.

Støtt arbeidet!

Skog

Støtte til aktiviteter og arrangementer om skog 2024

Vil du styrke kunnskapen om skog og mobilisere flere mennesker til både å bli bedre kjent med og bruke skogen mer?

Naturkartlegging, Skog

Støtte til kartlegging av gammelskog 2024

Vil du bidra til å kartlegge norsk gammelskog og styrke kunnskapen om naturmangfoldet i skogen? Prosjektet «Skogen – mer enn bare trær» lyser ut kartleggingsmidler for feltsesongen 2024.

Vi mener

Sabimas innspill til statsbudsjettet for 2025

For at vi skal kunne stanse tapet av naturmangfold, må bevilgningene til naturen økes i statsbudsjettet. En naturkrisepakke på 2 milliarder kroner i 2025 er det som må til for å komme i gang.

Bli med på artsjakt i gammelskogen!