Torv i hagejord ødelegger myr

- heldigvis finnes det mange torvfrie alternativer

Vil du bli med og redde myra?

Ja!

Annethvert år utryddes en art

Vi jobber for å bevare et biologisk mangfold av dyr, planter og sopp i norsk natur.

Kampanje:

Gi dem en redningsplan!

Bier, deriblant humler, er de mest effektive pollinerende insektene vi har. Men et endret landbruk er i ferd med å utrydde flere av dem.

Lær mer!
Liggende tømmerstokk med storporet flammekjuke

Skog, Vi mener

Krever stans av hogst i gammelskogen

Arbeidet med skogvern i Norge går i sneglefart og verdifull gammelskog hugges ned før man rekker å verne den. Nå vi skogpolitikk på skogens premisser, og sender en rekke krav til politikerne sammen med tre andre miljøorganisasjoner.

Nyheter, Vi mener

Lag et statsbudsjett for mer natur!

Regjeringens budsjettkonferanse er i gang. Sabima oppfordrer nok en gang regjeringen til å ta kraftfulle grep som bidrar til å stanse naturkrisen. Lag et statsbudsjett for mer natur!

Klimaendringer, Kulturlandskap

Mer matjord i klimapolitikken

Økt naturlig karbonlagring i jord vil styrke verdens matsikkerhet, gjøre jordbruket bedre rustet til å møte et klima i endring og bidra til redusert global oppvarming. Matjorda som karbonlager må få større plass i norsk klimapolitikk.

Bli med på artsjakt i gammelskogen!