kulturlandskap

Stans tapet av naturmangfold

Hver art teller.

Ikke all natur blir til av seg selv.

BRUK KULTURLANDSKAPET!

Annethvert år utryddes en art

Sabima er en miljøorganisasjon som jobber for å bevare et biologisk mangfold av dyr, planter og sopp i norsk natur.

Kampanje:

Kjøp torvfri jord!

Kjøper du hagejord uten torv bidrar du til å redde myra.

Se hvor du får kjøpt torvfri jord!

Kulturlandskap, Naturkartlegging

Bli med å kartlegge blomsterengene i byen!

I sommer ønsker vi å fylle byens blomsterenger med artskartleggere som finner og registrerer arter i databasen artsobservasjoner.no. Bli med på et forskningsprosjekt om kartlegging og verdisetting av økosystemer i bynær natur.

Skog

Gammelskogen hogges med subsidier

Det er for seint å ta vare på en skog som er hogd, skriver Sabima-nestleder Anna Blix i Klassekampen. Sabima er svært kritiske til at staten subsidierer hogst av gammelskog.

Nyheter

Her får du kjøpt torvfri jord

Sabima har laget en oversikt over hvor du får kjøpt torvfri jord. God, miljøvennlig hagejordhandel!

Hvorfor dør arter ut? - Se filmen