Fjell, daler, kyst - og masse nedbør har gitt oss en helt rå natur!

Men tar vi godt nok vare på vassdragsnaturen vår?

Vi kan restaurere mye av den naturen vi har ødelagt.

Les hvordan!

Annethvert år utryddes en art

Vi jobber for å bevare et biologisk mangfold av dyr, planter og sopp i norsk natur.

Kampanje:

Hjem, gamle hjem

I den riktig gamle skogen har mange fuglearter, og både små og store pattedyr hjemmet sitt. Hvorfor trives de så godt akkurat her?

Lær mer!

Kalender

Opplev naturen med oss eller en av våre medlemsforeninger.

Klimaendringer, Kulturlandskap

Mer matjord i klimapolitikken

Økt naturlig karbonlagring i jord vil styrke verdens matsikkerhet, gjøre jordbruket bedre rustet til å møte et klima i endring og bidra til redusert global oppvarming. Matjorda som karbonlager må få større plass i norsk klimapolitikk.

Nyheter, Rovdyr, Skog

Viltarter i gammelskogen

Hjem, gamle hjem! Mange viltarter bor i den riktig gamle skogen. Hva er det med gammelskogen som gjør at arter av fugler, amfibier, krypdyr og pattedyr trives her?

Vann, Vi mener

Vannkraft må ta større miljøhensyn

Hva om vi i vannkraftdebatten ser på hva som kan gjøres bedre?

Bli med på artsjakt i gammelskogen!