Prioriter oss nå!

Vi krever en akutt redningsaksjon for de mest trua artene i Norge. De må få status som prioritert art i norsk lovverk.

Regjeringen kan hindre 80 arter å dø ut i høst.

Hva betyr det å bli prioritert?

Annethvert år utryddes en art

Sabima er en miljøorganisasjon som jobber for å bevare et biologisk mangfold av dyr, planter og sopp i norsk natur.

Kampanje:

Ekspedisjon elvekant

Hva er det som gir oss fiskelykke, fuglekvitter, insektsurr, duft av fuktig bark og skjerm fra bråk? Hva er det som filtrerer bort forurensning og sørger for at elvekanten ikke raser sammen når elva flommer? Jo, det er beltet av viltvoksende planter langs elvekanten.

Bli fascinert av elvekanten du og!

Kalender

Opplev naturen med oss eller en av våre medlemsforeninger.

Prioriterte arter

Nyttig dronningpynt

Hvis du er en vandrer som ofte ferdes i gammelskog i Norge, har du kanskje sett den: naturens egen julepynt, huldrestry Usnea longissima – også kjent som verdens lengste lav.
Les om huldrestryen, en av artene vi ønsker at skal få status som prioritert art.

Nyheter

Svikter karbonbindende og trua natur

Regjeringen setter naturen til side i kampen for å nå verdens ambisiøse klimamål. Det satses verken på naturlig karbonbindende myr eller skog i forslag til statsbudsjett som regjeringen legger fram i dag. - En real satsing på myr og gammelskog ville gitt utslag på karbonregnskap i Norge, sier generalsekretær Christian Steel i Sabima.

Nyheter

Sabimas innspill til statsbudsjettet 2019

Sabima jobber for å bevare mangfoldet i norsk natur. Les hva vi mener må inn i neste års statsbudsjett om Norge skal ha en effektiv og trygg naturforvaltning.

Bli med på artsjakt!