kulturlandskap

Stans tapet av naturmangfold

Hver art teller.

Ikke all natur blir til av seg selv.

BRUK KULTURLANDSKAPET!

Annethvert år utryddes en art

Sabima er en miljøorganisasjon som jobber for å bevare et biologisk mangfold av dyr, planter og sopp i norsk natur.

Kampanje:

Kjøp torvfri jord!

Kjøper du hagejord uten torv bidrar du til å redde myra.

Se hvor du får kjøpt torvfri jord!

Skog

Gammelskogen hogges med subsidier

Det er for seint å ta vare på en skog som er hogd, skriver Sabima-nestleder Anna Blix i Klassekampen. Sabima er svært kritiske til at staten subsidierer hogst av gammelskog.

Nyheter

Her får du kjøpt torvfri jord

Sabima har laget en oversikt over hvor du får kjøpt torvfri jord. God, miljøvennlig hagejordhandel!

Nyheter

Sabimas innspill til statsbudsjettet 2018

Sabima jobber for å bevare mangfoldet i norsk natur. Les hva vi mener må inn i neste års statsbudsjett om Norge skal ha en effektiv og trygg naturforvaltning.

Hvorfor dør arter ut? - Se filmen