Vi skal redde gammelskogen

Tusenvis av arter har hjemmet sitt i den eldste skogen vår.

Bare 2,4 prosent av skogen er eldre enn 160 år.

Bli med og redd gammelskogen!

Annethvert år utryddes en art

Sabima er en miljøorganisasjon som jobber for å bevare et biologisk mangfold av dyr, planter og sopp i norsk natur.

Kampanje:

Bare 2,4 prosent av skogen er eldre enn 160 år

Akkurat nå hogges det i gammelskogen.

Redd gammelskogen!

Arrangement, Nyheter

Naturmangfoldet viktigere enn noen gang

Hver torsdag morgen fram til statsbudsjettet er vedtatt, arrangerer miljøorganisasjonene markeringer utenfor Stortinget for å kreve bedre klimatiltak. Naturmangfoldet taper som følge av klimaendringer, samtidig som det er et sterk naturmangfold som gjør oss rustet til å takle endringene. Les Anne Breistein sin appell på markeringen 15. November.

Arealendringer, Innlegg

Naturen tar byen tilbake

Kan norske kommuner lære noe av storbyene i verden? I Norge tror vi at vi har så enormt mye natur å ta av. Derfor vinner økonomiske interesser som regel over natur i byggesaker i norske kommuner. Men i byene har naturen fått en ny renessanse, skriver Ragna Kronstad i Nationen.

Innlegg, Kulturlandskap

Lyngheia gjev oss sokkar, søtt og julemat.

Kyst, lyng og hei. Til saman kystlynghei. Gjerne heilt ytst i havgapet, eit temmeleg flatt, men samstundes tuete landskap. Langstrakt, røft, sett saman av små, små busker, som minitre. Hva bruker vi denne naturen til? Hva finnes her?

Bli med på artsjakt i gammelskogen!