Forsiden av kort ed furuskogsmotiv

Stans tapet av naturmangfold

Støtt Sabimas arbeid

Kjøp fine ting som redder naturen

Sabimas nettbutikk

Annethvert år utryddes en art

Vi jobber for å bevare et biologisk mangfold av dyr, planter og sopp i norsk natur.

Kampanje:

Arter som kan forsvinne fra Norge

4957 arter står nå på den norske rødlista. Den største trusselen for trua arter er at vi endrer deres levesteder.

Les mer

Nyheter

Kommune dømt for hogst i naturreservat

Livet langs vannkanten er taperne i denne saken, men Moss kommune har også tapt. I retten ble de dømt for brudd på både naturmangfoldloven og vannressursloven, for sin hogst i et naturreservat.

Nyheter, Vi mener

Granmeis, grønnfink og gråmåke sliter, regjeringen må hjelpe dem!

Samtidig som regjeringen forhandler om statsbudsjettet, lanseres listen som viser at flere arter kan forsvinne fra norsk natur. For å redde arter, trengs det penger.

Nyheter, Skog

Vil verne de unike skogene i Nordland

Atten skogområder i Nordland er unike leveområder for et mangfold av arter, og så verdifulle at fire miljøorganisasjoner tar grep for å sikre vern. Sammen ber vi miljøministeren sørge for å sikre at vern gjennomføres som foreslått.

Bli med på artsjakt i gammelskogen!