Kvinne med havørnfjær i hånda speider mot Lofot-øyer i havet

Sjøfugler

De har sitt matfat, sin lekeplass og sine hjem langs vår langstrakte kyst.

Hvordan skal vi ta vare på dem når de sliter?

JEG VIL VITE!

Annethvert år utryddes en art

Vi jobber for å bevare et biologisk mangfold av dyr, planter og sopp i norsk natur.

Kampanje:

Kommunenes naturkamp

Se i hvilken grad våre 365 kommuner beskytter og tar vare på naturen i denne oversikten.

Sjekk din kommune

Nyheter, Vi mener

Naturmangfoldet trenger Stortinget

Det biologiske mangfoldet vil være avhengig av beskyttelse fra de av Stortingets politikere som har forstått alvoret i naturkrisen. Naturmangfoldet er glemt i ny regjeringsplattform.

Nyheter

Statsbudsjettet for 2022: Regjeringen Solberg overser varslet krise

Flomsikring, karbonbinding, folkehelse, rent vann og ren luft, medisiner og mat. Alt får vi – og kan vi fortsette å få – fra naturen, bare vi stanser tapet av naturmangfold. Alarmen har gått og Erna Solberg har erklært naturkrise. Men pengene uteblir.

Nyheter, Vi mener

Når naturen skal ramme inn all politikk

En regjeringsplattform som skrives i 2021 må vise klart og tydelig at det haster å stanse tapet av naturmangfold og å kutte klimagassutslipp. 

Bli med på artsjakt i gammelskogen!