Vann er liv!

Norge er velsignet med en helt rå natur! Men har vi tatt godt nok vare på vassdragsnaturen vår?

Svaret er nei. Nå må vi restaurere!

BLI MED

Annethvert år utryddes en art

Vi jobber for å bevare et biologisk mangfold av dyr, planter og sopp i norsk natur.

Kampanje:

Kommunenes naturkamp

Se i hvilken grad våre 365 kommuner beskytter og tar vare på naturen i denne oversikten.

Sjekk din kommune

Nyheter

Skjebnevalg for naturen

Bak hver bit av natur som har gått tapt, ligger det enten en konkret politisk beslutning eller manglende politisk besluttsomhet.

Naturen blir overkjørt

Nyheter, Vi mener

Skal naturtapet stanses? Det er ditt valg! 

Tre nestorer innen miljøvern krever stans i naturtapet i dagens Aftenposten, med støtte fra Sabima og fire andre naturvernorganisasjoner.

Heroringvinge i eng

Innlegg, Naturkartlegging

Den som håper, finner kanskje

Insektene forsvinner. I Norge er det registrert nøyaktig 102 dagsommerfugler.
To av dem har vært søkk borte de siste årene.
Klarer vi å bevare leveområder nok til å ta vare på resten?

Bli med på artsjakt i gammelskogen!