Last ned ny app og bli artsjeger!

Let, finn og rapporter arter

Sabima lanserer ny app for barn og unge som vil lære mer om naturen på en spennende måte.

Last ned appen her

Annethvert år utryddes en art

Sabima er en miljøorganisasjon som jobber for å bevare et biologisk mangfold av dyr, planter og sopp i norsk natur.

Kampanje:

Året med pollinatorene

Lurer du på hvordan insektene har det nå om våren? Noen slumrer mens andre bygger og graver. Noen forvandler seg til det ugjenkjennlige. Det er en travel tid og det som kjennetegner de fleste er at trenger bol eller reir for sine små etterfølgere.

Bli med inn i den fascinerende verden full av yr forvandling.

Nyheter

Vi må bli arealnøytrale

Vi må få et arealnøytralt samfunn, mener Sabima i forbindelse med lansering av Naturpanelets rapport. Vi må slutte å ødelegge levestedene til artene. Sabima krever fortgang i skogvern og restaurering av ødelagt natur. I tillegg må vi ha en landbrukspolitikk der det lønner seg å å ta vare på blomster og bier.

Nyheter

Oppdag den ekstreme laven

En tiendel av verdens lavarter finnes i Norge. Nå er Norsk lavforening stiftet for nettopp å øke kunnskapen og interessen om dem. Bli med å oppdag den ekstreme laven!

Innlegg, Myr

Myrforbud et av mange nødvendige skritt

Vi løser ikke klimakrisen med noen få store grep, men med summen av mange. Stans i nydyrking av myr er ett av dem. Nesten en tredel av klimagassutslippene fra landbruket stammer fra oppdyrket myr. Myrer er også viktige levesteder for planter, insekter og fugler.

Bli med på artsjakt i gammelskogen!