Vi mener

Står samlet mot gruvedrift i dyphavet

Til tross for massiv kritikk, går Norge nå videre med den planlagte åpningen av kontroversiell gruvedrift på havbunnen. Tirsdag stod utenlandske aktivister og den norske miljøbevegelsen samlet utenfor Stortinget der voteringen tok sted.

Arealendringer

Alle arter skal overleve

Eventyrsmellere, hettemåker og papegøyerørsopp kan alle forsvinne fra norsk natur dersom vi fortsetter som før. De trua artene i Norge trenger at flere vet hvorfor de er trua og hva vi kan gjøre for å beholde dem.

Nyheter

Dropper grepet som kunne hindret enorm hyttebygging i naturen

– Regjeringen kunne satt i gang ryddeaksjonen som ville sikret planlagt nedbygd skog, myr, elvekant og strandsone, men vi ser ikke spor av at de tar ansvar i sitt statsbudsjettinnspill. Hele budsjettet er rett og slett en stor skuffelse, og svært dårlig for natur, sier Christian Steel.

Arealendringer, Nyheter

Det planlagte naturtapet

Vi har ikke mer natur å miste, men likevel har norske kommuner regulert store naturverdier til utbygging. Og dobbelt så store områder er satt av til hytter, som til boligbygging.

Nyheter

Tar din kommune Naturkampen?

Nå kan alle se hvilke grep de folkevalgte har tatt for naturen og stille dem til ansvar, for eksempel ved valg. Sabima presenterer Naturkampen 2023.

Nyheter

Stille i myra

Hva ville skjedd hvis artene selv bestemte seg for å redde myra si? Vi lot fantasien løpe løpsk sammen med illustratørene Sveen & Emberland.

Skog

Skogen – mer enn bare trær

Våren 2023 fikk Sabima, WWF, Natur og Ungdom og Naturvernforbundet tilslag på en prosjektsøknad til Sparebankstiftelsen. I løpet av en 3-årsperiode skal de fire miljøorganisasjonene jobbe sammen for å spre kunnskap og glede om skog.

Myr, Nyheter

REDDER MYRA!

SV har sikra to store MYR-seire i behandlingene av statsbudsjettet for 2023: Forbud mot bygging på myr og gjeninnføring av forbud mot nydyrking av myr.