humler, bier

Nyheter

Aichimålene

I 2010 ble politikere fra alle medlemslandene i FN-konvensjonen om biologisk mangfold (CBD) enige om en ny, tiårig plan for bevaring av det biologiske mangfoldet. Planen består av 20 delmål.

artsjakt natur finner kjukke

Skog

Miljøsertifisering av norsk skogbruk

Miljøsertifisering av skogbruk skal forsikre kjøperne av trevirkebaserte produkter, som planker, papp, papir, møbler og grillkull, om at hogsten er gjennomført på en miljøvennlig måte. Sabima mener at FSC-standarden er bedre enn PEFC-standarden som brukes i dag.

torvfri jord

Fremmede arter

Miljøvennlig hage

Hvordan vi steller i hagen og hvilke planter vi bruker har stor påvirkning på naturen. Lag en miljøvennlig hage uten fremmede arter, med torvfri jord og masse planter for humlene!