Den store artsjakten 2023: Resultatene er klare!

Over 600 kartleggere jaktet planter, dyr og sopp, lette høyt og lavt med kikkert, lupe og håv, fra nord til sør i ett døgn. Resultatet ble fantastisk!

Illustrasjonsfoto

Det ble rapportert inn 1997 forskjellige arter og gjort 15 742 observasjoner! Det er mer enn 2 000 flere enn i fjor!

Tusen takk til alle som bidro i kunnskapsdugnaden!

Om Den store artsjakten

Å gå på artsjakt er å lete etter dyr, planter og sopp i naturen og registrere dem i kunnskapsdatabasen Artsobservasjoner. Hvert år arrangerer vi Den store artsjakten der artsjegere over hele landet går på artsjakt i ett døgn for å skape et øyeblikksbilde av artene vi kan finne i Norge. Hvert eneste funn er viktige brikker i arbeidet med å bevare artsmangfoldet.

Årets resultater

Også i år gjorde artsjegere i hele landet en utrolig verdifull jobb for å få mer kunnskap om hvor artene finnes i norsk natur.

Resultater fra Artsobservasjoner viser at i løpet av ett døgn, lørdag 3.juni, ble det gjort 15 742 observasjoner og totalt ble hele 1997 forskjellige arter funnet! Blant disse var 91 trua arter og 83 nær trua arter på rødlista rødlistearter og 44 fremmede arter av svært høy og høy risiko. Løvsanger, som er blant Norges mest tallrike fuglearter, ble registrert flest ganger i løpet av artsjakten.

Hatten av for vinnerne!

I år var det fire konkurranseelementer i Den store artsjakten:

  • Hvem finner flest arter på ett døgn?
  • Hvilken lokale tur finner flest arter?
  • Hvilken kommune får flest registrerte arter?
  • Hvem blir årets nykommer?

Einar Værnes registrerte flest arter

Artsjegeren som fant flest arter var Einar Værnes med 295 arter! Einar er en ny vinner av Artsjakten, og selv om det tidligere har vært vinnere med flere registrerte arter, vitner listen til Einar om en solid innsats, god planlegging, pågangsmot og et stort etterarbeid. Kanskje også et utpreget konkurranseinstinkt?

Einar har stort sett rapportert “vekster”. Kanskje det kan være en utfordring til de som rapporterer insekter og andre dyr til å legge seg ekstra i selen neste år, selv om vi vet at det er mer enn en fulltidsjobb å få registrert alle funn innen fristen dersom man tar bilder, bruker fallfeller, vindusfeller, håv, viltkamera, lydopptak og flaggermusopptak.

I tillegg til heder og ære og mange, mange takk fra alle oss i kartleggingsmiljøet, får vinneren også et gavekort tilsendt i posten.

Lokal tur med flest artsfunn

I år som i fjor var det Risken sopp- og nyttevekstforening som kartla flest arter på sitt arrangement, med nært opptil 400 arter registrert! Gratulerer til arrangørene av turen, og til alle som deltok! Laget som arrangerte turen får et gavekort.

På de neste plassene fulgte Porsanger og omegn sopp- og nyttevekstforening med 334 arter og NBF Trøndelagsavdelingen og Trondheim sopp- og nyttevekstforening med 295 arter fra arrangementet deres på Indre Fosen.

Kan noen bryte Riskens seiersrekke neste år, tro? Vi vet at flere er interessert i å ta opp kampen – og det er bra for kunnskapen om artsmangfoldet!

Kommunen med flest arter registrert

Kommunen med flest registrerte arter ble Hustadvika med 423 arter.

Kommunen har allerede fått sin gave, gitt av de dyktige lokale kreftene som deltok under Den store artsjakten; Kommunen har fått kartlagt mer av artsmangfoldet – gratis!

Årets nykommer

Ferske kartleggere som registrerte arter på Artsobservasjoner kunne nomineres i denne kategorien, og en jury i Sabima har kåret vinneren:

Vi gratulerer Barnas Turlag Havrefjell som årets nykommer!

Vinneren får en startpakke til kartlegging tilsendt i posten.

Hederlig omtale deles også ut til nykommeren Arnhild Kåven, som også får tilsendt en premie.

Takk til alle som nominerte!

Citizen science

Den store artsjakten er et eksempel på arbeidsmetoden citizen science, som betyr at vanlige folk bidrar til økt kunnskap innenfor et vitenskapelig felt. Kall det gjerne en nasjonal dugnad! Etter artsjakten vil eksperter validere og tolke funnene – og bruke dem til å finne ut om det er interessant å undersøke mer i de ulike områdene. Artsjakten er vår variant av det som mange steder kalles “bioblitz”, hvor man i løpet av ett døgn prøver å registrere så mange arter som mulig.

Artsjakt er viktig for bevaring av naturmangfold!

Å kartlegge naturen er et viktig bidrag til å øke kunnskapen om hva som finnes i norsk natur, hvilke arter som er i tilbakegang og hvilke arter som lever hvor. Funnene som er registrert kan få en stor betydning. De blir umiddelbart tilgjengelig for forvaltningen, forskere og andre som jobber med funn av arter. For eksempel kan artsfunnen som er tilgjengelige for utbyggere kommuner og statsforvaltere bidra til å hindre naturinngrep der det finnes truede arter.

De fantastiske frivillige

Frivillige kartleggere bruker mye av sin fritid på å oppsøke forekomster av arter, registrere tilstanden og rapportere disse i Artsobservasjoner, som er utviklet og driftes av Artsdatabanken. I tillegg til å være et avgjørende bidrag for norsk forvaltning, gir det også et løft for de frivilliges aktivitet, og øker folks kunnskap om hva som finnes i norsk natur og engasjementet for naturen.

Vi anbefaler artikkelen av professor Per Hetland om verdien av frivillige: Derfor er amatører en verdifull ressurs for forskningen

Takket være en enestående innsats fra frivillige i BirdLife Norge, Norsk Zoologisk Forening, Norsk entomologisk Forening, Norges sopp- og nyttevekstforbund og Norsk Botanisk Forening blir store deler av artene i naturen kartlagt hvert eneste år.

Vil du lære mer om ville arter i naturen, og være del av et frivillig fagmiljø sammen med andre naturglade amatører, meld deg inn i en av medlemsforeningene i Sabima.

Artsjakten er et samarbeid mellom Sabima, Norsk Botanisk ForeningNorsk Zoologisk ForeningNorsk entomologisk forening, Norges sopp- og nyttevekstforbund og BirdLife Norge.

Flere resultater fra Den store artsjakten 2023

Til de følgende deler vi ut heder og ære, og en stor takk for årets innsats!

Les og la deg inspirere til å ta rekorder i neste års store artsjakt.

Kartleggere med flere enn 100 arter registrert:

Etternavn Fornavn Antall arter Antall observasjoner
Værnes Einar 295 299
Golten Ingrid 239 427
Mandt Dagny 222 299
Tangvik Ingrid 212 218
Hareide Anne Marie 209 299
Nyborg Gunn 204 279
Marstad Per 186 192
Sjursen Bente 175 188
Gamst Unni R. Bjerke 167 243
Zakariassen Rune 163 175
Goodgame Sissel 151 260
Almedal Svein 147 167
Folden Øystein 143 220
Engan Gunnar 124 135
Lie Asbjørn 120 124
Gjelsås Tore 118 121
Opheim Jon 115 129
Tanem Bjørn S. 110 188
Hjemgaard Sølve 106 123
Eiterjord Gaute 104 121

 

Flest arter fordelt på artsgruppe:

Artsgruppe Hvem Antall arter
Karplanter Dagny Mandt 192
Lav Einar Værnes 30
Moser Einar Værnes 62
Sopp Anne Marie Hareide 18
Småkryp Halvard Hatlen 86
Fugl Morten Nilsen 81
Alger Ingrid Golten 17
Fisk Arild Omberg 6
Amfibier og reptiler Sara Kristoffersson 6
Pattedyr Jon Arne Wilhelmsen 5

 

Totalt antall arter fordelt på artsgruppe

Totalt antall arter 1997
Arter karplanter 715
Antall moser 81
Antall lav 123
Antall sopp 93
Antall alger 42
Antall småkryp 640
Antall fugler 252
Antall reptiler 9
Antall pattedyr 32
Antall flaggermus 0
Antall fisk 10

 

Kommuner med mer enn 100 arter registrert:

Kommunenavn Antall arter

Hustadvika          423
Indre Fosen        419
Porsanger            357
Larvik                  323
Kristiansand        310
Færder                302
Fredrikstad         249
Ås                         236
Tromsø               191
Alta                      189
Stavanger            188
Karmøy                164
Vestby                  139
Øvre Eiker           138
Bergen                 134
Randaberg          129
Risør                    122
Oslo                      121
Trondheim          118
Stad                      115
Moss                    107

Vi gratulerer vinnerne og takker alle artsjegere for dugnadsinnsatsen!

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt:

Kristoffer Bøhn

Naturforvalter

Kartleggingskoordinator, zoologi

E-post: kristoffer.bohn@sabima.no

Telefon: 97 61 92 11