Nyheter, Vi mener

– Ørsmå grep løser ikke naturkrisen i Norge

– Kommunene roper etter penger for å redde natur, men regjeringa hører tydeligvis ikke på det øret. Det er åpenbart at forslaget til revidert nasjonalbudsjett trenger mer revidering om Norge skal løse naturkrisen bedre, sier Christian Steel, generalsekretær i Sabima.

Nyheter

Dropper grepet som kunne hindret enorm hyttebygging i naturen

– Regjeringen kunne satt i gang ryddeaksjonen som ville sikret planlagt nedbygd skog, myr, elvekant og strandsone, men vi ser ikke spor av at de tar ansvar i sitt statsbudsjettinnspill. Hele budsjettet er rett og slett en stor skuffelse, og svært dårlig for natur, sier Christian Steel.

Arealendringer, Nyheter

Det planlagte naturtapet

Vi har ikke mer natur å miste, men likevel har norske kommuner regulert store naturverdier til utbygging. Og dobbelt så store områder er satt av til hytter, som til boligbygging.

Nyheter

Tar din kommune Naturkampen?

Nå kan alle se hvilke grep de folkevalgte har tatt for naturen og stille dem til ansvar, for eksempel ved valg. Sabima presenterer Naturkampen 2023.

Nyheter

Stille i myra

Hva ville skjedd hvis artene selv bestemte seg for å redde myra si? Vi lot fantasien løpe løpsk sammen med illustratørene Sveen & Emberland.

Myr, Nyheter

REDDER MYRA!

SV har sikra to store MYR-seire i behandlingene av statsbudsjettet for 2023: Forbud mot bygging på myr og gjeninnføring av forbud mot nydyrking av myr.

Myrhauk

Myr, Nyheter

Til rastemyra!

Høsten er her. Trekkfuglene flyr sørover. Det er en lang og farefull ferd, og fuglene trenger steder å hvile og spise underveis. Bli med og skap engasjement for myra, der trekkfuglene kan raste!

Nyheter, Vi mener

Dette betyr statsbudsjettet for deg

Verden er krevende nå. Men uten en fungerende natur, vil den bli ulevelig. Derfor skal vi investere i naturen. Det er viktigere nå mer enn noen gang før. Med dette statsbudsjettet setter regjeringen håndtering av naturkrisen på vent.