Skog

Skogen – mer enn bare trær

Våren 2023 fikk Sabima, WWF, Natur og Ungdom og Naturvernforbundet tilslag på en prosjektsøknad til Sparebankstiftelsen. I løpet av en 3-årsperiode skal de fire miljøorganisasjonene jobbe sammen for å spre kunnskap og glede om skog.

Nyheter, Skog

Vil verne de unike skogene i Nordland

Atten skogområder i Nordland er unike leveområder for et mangfold av arter, og så verdifulle at fire miljøorganisasjoner tar grep for å sikre vern. Sammen ber vi miljøministeren sørge for å sikre at vern gjennomføres som foreslått.

Liggende tømmerstokk med storporet flammekjuke

Skog, Vi mener

Krever stans av hogst i gammelskogen

Arbeidet med skogvern i Norge går i sneglefart og verdifull gammelskog hugges ned før man rekker å verne den. Nå krever vi skogpolitikk på skogens premisser, og sender en rekke krav til politikerne sammen med tre andre miljøorganisasjoner.

Gå til 'Viltarter i gammelskogen'

Nyheter, Rovdyr, Skog

Viltarter i gammelskogen

Hjem, gamle hjem! Mange viltarter bor i den riktig gamle skogen. Hva er det med gammelskogen som gjør at arter av fugler, amfibier, krypdyr og pattedyr trives her?

lavskrike

Skog

Hils på arter i gammelskogen!

Lavskrika, bredøren og trollsmelleren bor alle i gammel skog. Der, blant døde, gamle og unge trær, trives de aller best. Bli bedre kjent med dem!

artsjakt natur finner kjukke

Skog

Miljøsertifisering av norsk skogbruk

Miljøsertifisering av skogbruk skal forsikre kjøperne av trevirkebaserte produkter, som planker, papp, papir, møbler og grillkull, om at hogsten er gjennomført på en miljøvennlig måte. Sabima mener at FSC-standarden er bedre enn PEFC-standarden som brukes i dag.