Vi mener

Hvorfor flytte elgen inn til kua?

Regjeringen splitter opp en helhetlig og økosystembasert naturforvaltning samtidig som Norge kunne blitt verdensledende på nettopp dette. Dette skriver Sabimas Ragna Kronstad i spalten Faglig Snakka i Nationen.

Vi mener

Vi trenger mer fremmedfrykt i dette landet

Vi trenger mer fremmedfrykt i landet. Naturressursene vi skal leve av i generasjoner framover kan ikke settes ut av spill av kortsiktige næringsinteresser, skriver Ragna Kronstad i spalten Faglig Snakka i Nationen.

Vi mener

Klimakrisens natur

Det heter ikke klimaproblemer. Det heter klima- og miljøproblemer. Anna Blix påpeker i Klassekampen at miljøproblemene blir ikke løst om vi kun fokuserer på klimaproblemene.