Ledig stilling: Vil du være med på å redde Norges gammelskog?

Nå har du en sjelden mulighet til å bli med på et krafttak for Norges gammelskog! 

Sabima er en miljøorganisasjon som arbeider for å stanse tapet av naturmangfold. Vi er paraplyorganisasjon for de biologiske foreningene i Norge og har i dag 13 årsverk. 

Sabima er en engasjerende arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø. Vi baserer vårt arbeid på solid faglig kunnskap, og har reell innflytelse på norsk skogbruk og skogpolitikk. Vi har gode kontakter i sentrale fagmiljøer, i skognæringen, i det politiske miljøet og i mediene. Våre budskap og formidlingskanaler er godt etablert.  

Sabima arbeider sammen med Natur og ungdom, Naturvernforbundet og WWF Verdens naturfond for mer skogvern, naturvennlig skogforvaltning, og for å bedre tilstanden for naturmangfoldet i norske skoger. Samtidig arbeider vi for at politikere, skognæring og befolkningen generelt skal forstå hvor viktig skog er. Til vårt felles prosjekt, «Skogen – mer enn bare trær», finansiert av Sparebankstiftelsen, søker vi nå dyktige og dedikerte medarbeidere til å drive dette arbeidet framover. 

Prosjektet “Skogen – mer enn bare trær” er treårig, og skal bidra til bevaring av naturmangfoldet i skog, riktig vern og bruk av skog, og å engasjere folk til å bli pådrivere for rikere og mer varierte skoger. Du vil være prosjektleder for en kjernegruppe på fire personer, en fra hver organisasjon, som vil jobbe tett sammen, samt i samarbeid med kolleger fra organisasjonene, for å levere på prosjektets målsettinger. Mer om prosjektet kan du lese her: https://www.sabima.no/skogen-mer-enn-bare-traer/ 

Vi tror at du: 

 • Har sterkt personlig miljøengasjement 
 • Har kunnskap om biologisk mangfold i skog, norsk skogbruk og norsk skogpolitikk 
 • Har kompetanse eller erfaring innen biologi, naturforvaltning eller skogbruk 
 • Har erfaring fra prosjektledelse 
 • Er vant med å strukturere din egen arbeidshverdag, setter deg raskt inn i nye temaer, jobber målrettet og evner å koordinere samarbeid med kolleger  
 • Har gode samarbeidsevner, er løsningsorientert og har høy gjennomføringsevne 
 • Er god til å skrive og ser muligheter i å omsette kunnskap om natur om til politikk. 
 • Er uredd, initiativrik og takler perioder med høyt arbeidspress. 
 • Liker å snakke med folk, er flink til å lytte og har god formidlingsevne. 

 

Dette vil du få jobbe med: 

 • Koordinere arbeidet med prosjektet “Skogen – mer enn bare trær” med alle fire organisasjonene  
 • Arrangere seminarer, verksteder og debatter for å utvikle og spre kunnskap om naturvennlig skogforvaltning 
 • Formidle skogens fantastiske mangfold og verdier, i samarbeid med kommunikasjonsrådgivere i Sabima og i de andre tre organisasjonene 
 • Støtte og skape aktivitet knyttet til skog i Sabimas medlemsforeninger 
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen ved behov eller om søkeren innehar særlig kompetanse som trengs i prosjektet.  

 

Hvilken bakgrunn og kompetanse er viktig i denne rollen? 

 • Utdannelse på mastergradsnivå, gjerne i biologi/naturforvaltning/skogbruk. Lang erfaring med skogbruk og/eller skogpolitikk kan kompensere for utdanning 
 • Noen års arbeidserfaring 
 • Kunnskap om norsk naturmangfold og naturforvaltning 
 • Erfaring med prosjektledelse, formidling og organisasjonsarbeid naturvernarbeid 

 

Hos oss får du: 

 • Jobbe hver dag for å redde norsk skognatur 
 • Være en del av et kollegium med engasjerte og kunnskapsrike medarbeidere 
 • Lyse kontorlokaler i Oslo sentrum, samlokalisert med flere andre miljøorganisasjoner 
 • Fleksibel arbeidstid og lønn etter erfaring og kompetanse 
 • Mulighet for inntil to dager hjemmekontor i uken 

 

Prosjektstillingen har i utgangspunktet varighet i tre år, med mulighet for forlengelse. Søknader sendes til sabima@sabima.no eller leveres på finn.no.

Sabima ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Derfor oppfordres alle kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke. 

Spørsmål om stillingen kan rettes til gruppeleder politikk Maja Stade Aarønæs på telefon 98 68 51 79 eller generalsekretær Christian Steel på telefon 93 44 50 82. 

 

Søknadsfrist: 7. august 

Kategori: Skog

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt:

Maja Aarønæs

Senior politisk rådgiver

Naturforvalter

E-post: maja.aaronas@sabima.no