Tar din kommune Naturkampen?

Nå kan alle se hvilke grep de folkevalgte har tatt for naturen og stille dem til ansvar, for eksempel ved valg. Sabima presenterer Naturkampen 2023.

Vi må ta bedre vare på naturen og artene som lever der. Men nå forsvinner norsk natur bit for bit, uten at noen har oversikt. Vi har samlet tilgjengelige naturdata fra kommunene, og rangert dem etter valg de har gjort som påvirker naturmangfoldet.

Sjekk din kommune!

Når vi setter sammen all tilgjengelig data om hvordan kommunene ivaretar natur, får vi Naturkampen.

I Naturkampen rangeres alle landets kommuner basert på fakta, etter hvor mye natur de planlegger å bygge ned, om de satser på og beskytter naturen, og om de gir mange dispensasjoner fra vedtatte planer til å bygge i natur.

Les alt om hvordan kommunene vurderes: Slik vurderes kommunene

Bruk Naturkampen.no i valgkampen

Naturkampen er et demokrativerktøy. Naturkampen synliggjør hva kommunestyrene gjør. Sabima ønsker at Naturkampen skal bidra til mer lokal debatt om kommunal arealpolitikk og dens konsekvenser for natur. Kommunene bør også bruke Naturkampen til å se konsekvensene av egne valg for naturmangfoldet ut over egne grenser. Naturmangfoldet følger ikke kommunegrensene.

Les mer: Vi trenger ny politikk

Seminar om kommunenes naturkamp

Resultatene i Naturkampen 2023 ble lansert under Arendalsuka.

Under seminaret presenterte Trond Simensen, forsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA), tallene bak de nye indikatorene i Naturkampen som omhandler planlagt nedbygget areal. NINA har publisert en rapport basert på data innhentet til Naturkampen.

Anne Holten, områdeleder for samfunn, klima og miljø i Nordre Follo kommune fortalte om nybrottsarbeidet kommunen har gjort med å få arealnøytralitet fra papiret til å fungere i praksis.

Kommunenes juridiske handlingsrom ble drøftet i en samtale mellom Sabimas generalsekretær Christian Steel og Nikolai Winge, jurist og daglig leder i Holth & Winge.

Og klima- og miljøminister Espen Barth Eide både delte ut pris til vinnerkommunen og deltok i panelsamtale.

Se hele opptaket fra arrangementet:

Kategori: Nyheter

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt: