Sabimas innspill til statsbudsjettet for 2025

For at vi skal kunne stanse tapet av naturmangfold, må bevilgningene til naturen økes i statsbudsjettet. En naturkrisepakke på 2 milliarder kroner i 2025 er det som må til for å komme i gang.

Vi jobber gjennom hele året med Sabimas innspill til statsbudsjett, og i vårt innspill har vi samlet våre beste råd om hvordan staten bør investere for å stanse tapet av naturmangfold.

Vi mener en økning på 2 milliarder er en start for at Norge skal nå målene i Naturavtalen, blant annet om 30 prosent bevaring av natur og 30 prosent restaurering av forringet natur. For å nå målene, må vi stanse tapet av natur. Derfor må det vedtas et nasjonalt styringsmål om arealnøytralitet, med et naturregnskap som styringsverktøy, som må kunne brukes på kommune- og prosjektnivå. Kommunene som er den viktigste arealmyndigheten trenger økt kompetanse og kapasitet om natur og planlegging.

Her finner du hele Sabimas innspill til statsbudsjett for 2025

Statsbudsjett-innspillet fordelt på tema

  • Arealnøytralitet som nasjonalt styringsmål på natur og naturregnskap som verktøy: 161 millioner
  • Kunnskap om naturen: 402 millioner
  • Sterke naturkommuner: Planvask, kommunedelplan natur, natursats og regionale plankontor: 530 millioner
  • Restaurere 30 prosent forringet natur: 524 millioner
  • 30 prosent vern: 280 millioner
  • Arbeid med fremmede skadelige arter: 55 millioner
  • God tilstand i hele naturen, alle hovedøkosystemer: 140 millioner

 

Dykk inn i innspillet gjennom detaljerte tabeller

For å gi en samlet oversikt over endringene vi foreslår per budsjettpost, har vi laget flere tabeller. Hver tabell viser budsjettkapittel- og post for aktuelle departement, beskrivelse av budsjettposten og endring i utgifter fra 2024 til 2025 i millioner kroner.

Det er tre ulike tabeller:

  1. Oversikt over Sabimas samlede budsjettinnspill
  2. Sortert på tema tilsvarende kapitlene i vårt skriftlige innspill
  3. Sortert på departement og budsjettkapitler. Der det er flere poster på ett kapittel, er disse summert.

Kategori: Vi mener

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt:

Siri Gilbert

Naturforvalter

Politisk rådgiver

E-post: siri.gilbert@sabima.no

Telefon: 95 85 63 23