Penger til planvask i statsbudsjettet for 2024

– Nå kan kommunene starte planvasken, takket være en tidlig julegave på 50 millioner fra Stortinget, sier Christian Steel, generalsekretær i miljøorganisasjonen Sabima.

Valdres med myr og hytter.

Ved budsjettenigheten mellom regjeringspartiene og SV på slutten av 2023 ble det bevilget 50 millioner til en pott kommunene kan søke på for å få til mer forutsigbar planlegging som bevarer viktig natur.

– Kommunene har et enormt ansvar for norsk natur, men får sjelden penger til å gjøre det som kreves for å ta vare på elvekanter, myr, villreinområder, gammelskog og annen særlig verdifull natur. Løftet på 50 millioner lar flere kommuner få til bedre arealplanlegging som bevarer natur og gir utbyggerne mer forutsigbarhet. Nå må dere gripe sjansen, kommuner! sier Steel.

Utvidet tilskuddsordning for kommunene

Kommunene har tidligere kunnet søke en tilskuddsordning hos Miljødirektoratet for å lage kommunedelplaner for naturmangfold. En slik plan gir kommunen oversikt over viktige naturverdier.

Denne potten har vært forsvinnende liten, i 2023på spinkle 3 millioner – på deling. Forholdsvis få kommuner fått tilskudd, og tilskuddene har naturlig nok vært små per kommune med så lite penger i potten.

Nytt etter enigheten om statsbudsjettet (se formuleringene fra Energi- og miljøkomiteen) er at denne tilskuddsordningen har fått tilført 47 friske millioner, og at ordningen utvides:

– Kommunene kan nå også søke penger til planvask! Det er strålende! sier Steel.

Hva er planvask og hvorfor er det viktig?

Alle kommuner har arealplaner som sier noe om hva som kan bygges hvor. Mange planer er gamle, og tar ikke hensyn til ny kunnskap og nye mål som peker på at vi ikke kan ødelegge mer viktig natur.

– Det planlagte naturtapet i kommune-Norge er ekstremt høyt. Da vi begynte å snakke om planvask for et par år siden, kunne vi ikke finne tall noen steder på hvor mye verdifull natur kommunene på papiret har satt av til utbygging. Det har vi skaffet, og i august i år presenterte vi data for alle kommuners planlagte naturtap i Naturkampen, sier Steel.

Hver enkelt kommunes planer om å bygge ned verdifull natur kan alle finne i Naturkampen. Rapporten som de kommunevise resultatene i Naturkampen er bygget på, er det Norsk institutt for naturforskning som har laget. De nasjonale tallene fikk stor oppmerksomhet da de ble offentliggjort høsten 2023.

– For ganske nøyaktig ett år siden ble Naturavtalen mellom verdens land inngått. Det planlagte naturtapet står i skarp kontrast til målene i Naturavtalen. Alt er «timet og tilrettelagt» for at kommunene nå kan ta grep. Målene finnes, kartene finnes og endelig finnes også mer penger. Og ikke minst, de nye kommunestyrene skal innen ett år etter at de tiltrer også revidere sin planstrategi. Her klaffer alt, sier Steel.

– Det skal også bli forbudt å bygge på myr. Kommunene burde snarlig sikre at myrområder ikke er satt av til utbygging i sine planer, påpeker Steel.

Miljødirektoratets søknadssenter: Tilskudd for å ivareta naturmangfold i kommuneplanleggingen

Les også om saken i Klassekampen

Kategori: Arealendringer, Nyheter

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt:

Christian Steel

Biolog

Generalsekretær

E-post: christian.steel@sabima.no

Telefon: 93 44 50 82