Arealendringer

Alle arter skal overleve

Eventyrsmellere, hettemåker og papegøyerørsopp kan alle forsvinne fra norsk natur dersom vi fortsetter som før. De trua artene i Norge trenger at flere vet hvorfor de er trua og hva vi kan gjøre for å beholde dem.

Arealendringer, Nyheter

Det planlagte naturtapet

Vi har ikke mer natur å miste, men likevel har norske kommuner regulert store naturverdier til utbygging. Og dobbelt så store områder er satt av til hytter, som til boligbygging.

Gå til 'Vi krever å bli hørt om vindkraft'

Arealendringer, Vi mener

Vi krever å bli hørt om vindkraft

Få utbygginger skaper så store konflikter som vindkraft. Store naturverdier står på spill, og seks miljø- og friluftslivsorganisasjoner krever derfor å bli tatt med på råd når regjeringen nå skal fornye konsesjonssystemet.

Arealendringer, Nyheter

Naturens manglende rettsvern

Har regjeringens innstramming av innsigelsespraksisen fått konsekvenser for naturmangfoldet? Her får du en oppsummering, foredragene og lenke til video-opptak fra frokostseminaret om naturens manglende rettsvern.

Lakrismjeltblåvinge

Arealendringer, Naturkartlegging

Har lakrismjeltblåvingen forsvunnet?

Insektene forsvinner. I Norge er det registrert nøyaktig 101 dagsommerfugler. To av dem har vært søkk borte de siste årene. Generalsekretæren i Sabima, Christian Steel, drar ut for å lete etter dem hver sommer. Her er hans fortelling om lakrismjeltblåvingen og niobeperlemorvingen.