RESULTATER FRA DEN STORE ARTSJAKTEN 2024

2508 arter ble registrert under «Den store artsjakten» den 1. juni. Det er rekordmange! Totalt ble 16.503 artsfunn registrert og 773 rapportører var i sving.

Artsregistrering i felt, kvinne med skjerm

Den store artsjakten er en landsdekkende dugnad, et folkeforskningsprosjekt, der frivillige skal finne så mange sopp, planter og dyr som mulig i løpet av ett døgn. Fra midnatt til midnatt lørdag 1. juni ble det funnet hele 2508 ulike arter, som er rekord i antall arter funnet under Den store artsjakten.

– Det er stas med ny rekord! Vi gratulerer og takker alle som bidro! For når vi – dere –  kartlegger hvor mangfoldet av planter, dyr og sopp lever, kan artenes leveområder forvaltes klokere. Den største trusselen mot artsmangfoldet er nettopp at vi ødelegger artenes leveområder, sier Christian Steel, generalsekretær i Sabima.

Artsfunnene fra Den store artsjakten registreres i Artsobservasjoner.no. Derfra blir de blir tilgjengelig i Artskart for forvaltningen og alle andre som ønsker innsikt i hvilke arter som lever hvor i Norge.

Av artene som ble funnet dette døgnet var 175 av dem på rødlista, og 95 fremmede arter av svært høy og høy risiko.

Lene Gjelsvik ble årets nykommer

Artsjakten er en kartleggingsdugnad, men også en svært god mulighet for nye naturinteresserte til å ta fatt på en ny hobby. Derfor kårer arrangørene for tredje gang «Årets nykommer». Ferske kartleggere som rapportere arter i Artsobservasjoner kunne nomineres, og i år var det mange gode kandidater.

En jury i Sabima har kåret Lene Gjelsvik til årets vinner. Fra nominasjonen av Lene har vi sakset:

Lene opprettet bruker i Artsobservasjoner og la inn sine to første funn på egenhånd i november 2023. Hittil i år har hun 429 arter i Artsobservasjoner og har sammen med kartleggingsgruppa i nyttevekstforeningen i Ålesund deltatt på kartleggingsturer og i Den store artsjakten. Lene har alle de rette kvalifikasjoner til å kunne bli en meget dyktig kartlegger. Hun er kunnskapsrik, disiplinert, vitebegjærlig og ikke minst hyggelig og omgjengelig.

Gratulerer til Lene, en premie sendes i posten!

Under Den store artsjakten kartla årets nykommer Lene Gjelsvik (grønn jakke) arter sammen med kartleggingsgruppa i nyttevekstforeningen i Ålesund.

Og vinnerne er

Den store artsjakten er en kjempedugnad og en konkurranse, der noen kategorier premieres og andre gir heder og ære.

Tur med flest artsfunn

Både premie og heder og ære går til den turen som klarer å observere og registrere flest arter i løpet av artsjakten. Det har gått sport i å arrangere den mest artsrike turen, og i år som før var det stor spenning knytta til resultatene.

Slik ble topp ti i lagkonkurransen:

 1. 768 arter      Norsk Zoologisk Forening Sørlandsavdelingen, Blomkålsoppen,  Agder Botaniske Forening og Norsk Entomologisk Forening, Agderlaget
 2. 406 arter      Risken sopp- og nyttevekstforening
 3. 339 arter      Norsk Botanisk Forening, trøndelagsavdelingen og Trondheim sopp-og nyttevekstforening
 4. 303 arter      Nyttevekstforeningen Ålesund
 5. 289 arter      Zoodentene, Ås Entomologer, Kryptoklubben og Indre Oslofjordendykkerklubb
 6. 283 arter      Tønsberg soppforening
 7. 276 arter      Porsanger og omegn sopp og nyttevekstforening
 8. 256 arter      Larvik Botaniske Forening
 9. 245 arter      Ung Botaniker Bø
 10. 139 arter      Fredrikstad soppforening

Turen som vant var en del av et tverrfaglig kartleggingsprosjekt med støtte fra blant annet Sabima og Norsk Botanisk Forening, arrangert av Asbjørn Lie og Reidun Mork (Agder Botaniske Forening og Foreningen bevar Hoveodden).

– Det blir lagt mye arbeid ned i mange av turene, og vi vil takke alle som tok på seg jobben med å samle troppene i år. Dere er gull verdt, sier Steel.

To lag fant nye arter for Norge!

Turen som registrerte flest arter og vant hele lagkonkurransen fant også en helt ny sommerfuglart for Norge på Tromøya. Møllen Tinea steueri som ennå ikke har fått et norsk navn, ble artsbestemt av Kai Berggren, en av Norges fremste eksperter på sommerfugler. Den er kjent med noen få funn i Sverige og Danmark og finnes ellers lenger østover i Europa. Bilde av arten kan dere se på Artsobservasjoner.no.

Også på Ås ble det funnet en ny art for Norge under lagkonkurransen. Det var snutebillen Mononychus punctumalbum og finner var Sølve Hjemgaard.

Sølve Hjemgaard står bak den ene markeringa som viser funn av Mononychus punctumalbum i Norge. Foto: Kart/Artsdatabanken.no, Mononychus punctumalbum/Sølve Hjemgaard, stolt finner med kake og dipolm/Merete Jensen.

Kommunen med flest artsregistreringer

I noen kommuner har mange kartlagt mye, mens det i andre kommuner er langt mellom artsfunnene. Under årets store artsjakt ble det registrert flest ulike arter i Arendal kommune. Der fant kartleggere 770 ulike arter. Takk for innsatsen – og gratulerer til Arendal kommune med enda litt mer oversikt over hvor artene lever.

Det ble registret arter i hele 257 av landets kommuner.

De ti kommunene med flest registrerte arter er:

 1. Arendal kommune       770 arter
 2. Gjemnes kommune       461 arter
 3. Malvik kommune      349 arter
 4. Færder kommune      321 arter
 5. Porsanger kommune      294 arter
 6. Fjord kommune      294 arter
 7. Fredrikstad kommune      246 arter
 8. Øvre Eiker kommune      241 arter
 9. Kragerø kommune      231 arter
 10. Porsgrunn kommune      214 arter

Enkeltperson med flest funn

De enkeltpersonene som registrerer flest arter fra det intense dugnadsdøgnet, arbeider ofte godt og tett sammen med andre om å få registrert artsfunn fra for eksempel turer og feller. I år var det en dreven kartlegger som med god avstand til andreplassen registrerte flest ulike arter. Fra årets store artsjakt den 1. juni fikk Svein Almedal lagt inn 447 observasjoner, og blant dem var det så mange som 423 ulike arter. Han samarbeidet blant annet med Kai Berggren som artsbestemte og kvalitetssikret mange funn både for Svein Almedal og andre denne dagen. Gratulerer til alle og tusen takk for innsatsen!

 1. 447 observasjoner – 423 arter: Svein Almedal
 2. 287 observasjoner – 278 arter: Einar Værnes
 3. 282 observasjoner – 258 arter: Dagny Mandt
 4. 271 observasjoner – 233 arter: Rune Zakariassen
 5. 313 observasjoner – 207 arter: Anne Marie Hareide
 6. 201 observasjoner – 196 arter: Tore Gjelsås
 7. 194 observasjoner – 190 arter: Per Marstad
 8. 360 observasjoner – 166 arter: Simen Hyll Hansen
 9. 224 observasjoner – 165 arter: Jostein Moldsvor
  270 observasjoner – 165 arter: Ingrid Golten
  188 observasjoner – 165 arter: Nina Fiskerstrand

Et tydelig hopp i registreringer

Det registreres artsfunn av rapportører i Artsobservasjoner hele året.  Hvert år merkes et tydelig opp i antall registrerte funn og arter funnet. Dagen før, den 30. mai, ble det registrert 1528 arter, mens det den 1. juni ble registrert hele 2508 arter! Artsjakten viser også på antall observasjoner. Dagen før var tallet 9194, mens det den 1. juni ble registrert 16.503 observasjoner.

Totalt antall arter fordelt på artsgruppe dette døgnet:

Arter småkryp        1144
Arter karplanter     729
Arter fugler             243
Arter moser            146
Arter sopp               96
Arter lav                   80
Arter alger               21
Arter pattedyr         20
Arter fisk                  20
Arter reptiler           9

Takk til alle frivillige

Svært mye av den nevnte artskartleggingen skjer i regi av frivillige i biologiske foreninger. Den store artsjakten er et samarbeid mellom Sabima og foreningene Norsk Botanisk Forening, Norsk entomologisk forening, Norges Sopp- og Nyttevekstforbund, Birdlife Norge, Norsk Biologforening og Norsk Zoologisk Forening.

– Å kartlegge arter er en hobby for livet. Blir man med i en biologisk forening, kan man også få venner for livet. Miljøet er raust og rikt på kunnskap, og vi anbefaler alle å finne seg en forening å bli med i, sier Steel.

Les alt om Den store artsjakten

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt:

Christian Steel

Biolog

Generalsekretær

E-post: christian.steel@sabima.no

Telefon: 93 44 50 82