– Ørsmå grep løser ikke naturkrisen i Norge

– Kommunene roper etter penger for å redde natur, men regjeringa hører tydeligvis ikke på det øret. Det er åpenbart at forslaget til revidert nasjonalbudsjett trenger mer revidering om Norge skal løse naturkrisen bedre, sier Christian Steel, generalsekretær i Sabima.

Regjeringa la 14. mai frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett. Der var det bare ørsmå bevilgninger til å håndtere det revidert jo skal håndtere; endringer siden forrige budsjettvedtak.

– Ørsmå grep løser ikke naturkrisen i Norge. I fjor høst presenterte Sabima og NINA tall som viste at kommunene planlegger å bygge ned store arealer med verdifull natur. I januar viste NRK helt konkret de store naturødeleggelsene som har skjedd i en femårsperiode, og nå nylig la Miljødirektoratet frem et kart som viser en totaloversikt over natur som planlegges ødelagt. Regjeringa burde tatt grep, men flytter bare småpenger, sier Steel.

Blant småpengene er 20 millioner til kommunene som ønsker å bidra til en renere Oslofjord, og noen millioner til økt kapasitet hos Miljødirektoratet. En del av det som kan se ut som friske midler, er dessuten penger som bare er flytta rundt innenfor Miljødirektoratets budsjett.

Kommuner i kø for planvask og natursats

I høst fikk SV forhandla inn to nye tilskuddsordninger for kommunene; Planvask og Natursats. Kommunene kasta seg rundt for å få skikk på gamle planer og for å få sette i gang med tiltak for naturen. 83 kommuner søkte om planvask, 62 om kommunedelplan naturmangfold, og så mange som 164 søknader kom inn til den nye Natursats-ordninga. Miljødirektoratet har 53 millioner å dele ut – fordelt på totalt 309 søknader.

– Det er uforståelig at ikke regjeringa, med Senterpartiet ved roret i Kommunal- og distriktsdepartementet, bevilger mer penger til kommunene som her står i kø for å ta bedre vare på naturen hos seg, sier Steel.

Må ha folk til å gjøre jobben

Miljødirektoratet behandler søknadene. De skal også håndtere store prosesser i forbindelse med gjennomføringen av Naturavtalen i Norge. En handlingsplan for naturen er ventet på høring i høst, og oppfølgingen av planen kan ikke vente.

– Det har blitt varslet fra ansatte i Miljødirektoratet om at natur nedprioriteres. Det er bra at noen penger flyttes til direktoratets driftsbudsjett, men naturarbeidet i staten må oppskaleres med friske midler, sier Steel. – Gjenbruk er bra, men ikke av penger!

Forhandlinger må føre til forandringer

Nå venter forhandlinger om revidert nasjonalbudsjett, før det kan vedtas av Stortinget.

– I forhandlingene må SV kreve at regjeringa bevilger mer penger til planvask, natursats og restaurering av natur, slik at kommunene får penger til gode prosjekter. Forhandlingene må også sørge for at Miljødirektoratet rustes opp til å kunne håndtere de store grepene som nå skal tas for å redde norsk naturmangfold, sier Christian Steel, generalsekretær i Sabima.

Se hele Sabimas innspill til statsbudsjett for 2024.

Kategori: Nyheter, Vi mener

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt:

Christian Steel

Biolog

Generalsekretær

E-post: christian.steel@sabima.no

Telefon: 93 44 50 82