Støtte til aktiviteter og arrangementer om skog 2024

Vil du styrke kunnskapen om skog og mobilisere flere mennesker til både å bli bedre kjent med og bruke skogen mer?

Det sies at alt som kan lages av olje, kan lages av tre. Men hvor mange kjenner til skogens verdier ut over tømmer og karbonlager? Skogen er så uendelig mye mer enn trær, og vi vil at dette skal være allment kjent. 

Som en del av prosjektet “Skogen – mer enn bare trær” kan du nå søke om midler til aktiviteter som bidrar til å spre denne kunnskapen og lar flere bli personlig kjent med skogen.

Søknadsfrist er 14. april.

Les utlysningen og søk her

 

Svarthjort, Foto: Helene Lind Jensen

Om prosjektet

Prosjektet «Skogen – mer enn bare trær» skal gjennom kunnskapsformidling om og aktivitet i skogen, bidra til bevaring av naturmangfold i norske skoger, og gjøre alle til pådrivere for rikere og mer varierte skoger. Prosjektet er et samarbeid mellom WWF, Sabima, Naturvernforbundet og Natur og Ungdom, med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB.

Prosjektet skal rette seg mot allmennheten, især barn og unge, og skal styrke kunnskapen om skog og mobilisere flere mennesker til både å bli bedre kjent med og bruke skogen mer. Gjennom økt kunnskap vil vi bidra til at flere ønsker å ta vare på våre verdifulle og fantastiske skoger for framtiden.

Kategori: Skog

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt:

Elna Bastiansen

E-post: elna.bastiansen@sabima.no