humler, bier

Nyheter

Aichimålene

I 2010 ble politikere fra alle medlemslandene i FN-konvensjonen om biologisk mangfold (CBD) enige om en ny, tiårig plan for bevaring av det biologiske mangfoldet. Planen består av 20 delmål.

Nyheter

Rødlista

Rødlista er en liste over arters sannsynlighet for å dø ut i nær framtid.