Nå kan du bidra til bedre flyt i elvene

Tusenvis av terskler, kulverter og dammer hindrer norske elver og bekker i å flyte fritt, noe som kan ha store konsekvenser, ikke bare for fisk, men hele elveøkosystemet. Nå inviterer forskerne til dugnad for å kartlegge disse hindrene.

– Det er ufattelig mange vandringshinder i norske vassdrag. De er ikke bare til hinder for fisken som skal opp og gyte, men kan påvirke elvens økosystem både oppstrøms og nedstrøms, sier Øyvind Fjeldseth som er fiskekonsulent i Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Nå kan alle som er ute og oppdager vandringshindre, melde fra om dem. Med appen AMBER Barrier Tracker på mobilen din kan du som bruker sende inn et bilde og litt informasjon om vandringshinderet, samt kartposisjon.

AMBER Barrier Tracker

 • Appen kan lastes ned til Iphone og Android.
 • Utviklet gjennom det EU-finansierte prosjektet AMBER (Adaptive Management of Barriers in European Rivers).
 • AMBER Barrier Tracker er i bruk i 30 land.
 • Norge var ikke med i AMBER-prosjektet, men gjennom et prosjekt finansiert av Miljødirektoratet er appen nå tilgjengelig på norsk.
 • NJFF og Sabima deltar i det norske AMBER-prosjektet.
 • I tillegg til å samle data om eksisterende vandringshindre​, har prosjektet som mål å teste ut folkeforskning i praksis​, altså å involvere allmenheten i forskningsaktiviteter.
 • Brukerne kan følge med på sine egne registreringer og samle poeng, men det er også mulig å bruke appen anonymt.
 • Innsendte data verifiseres før de lastes opp i den europeiske databasen AMBER Atlas.

Appen kan lastes ned til Iphone og Android.

Fjeldseth håper at alle som er ute langs elver og bekker skal bli med på denne dugnaden for å registrere barrierer og vandringshindre.

– Dette er en god måte for alle som er opptatt av levende vassdrag å kunne bidra til at forvaltningen får greie på alle disse konstruksjonene som er med på å ødelegge.

Endrer hele økosystemet

Med vandringshinder eller barriere menes her alle typer konstruksjoner som hindrer fri flyt og dermed forstyrrer de naturlige prosessene i elver og bekker. De kan dermed påvirke for eksempel vannføring, flom, transport av sedimenter og organisk materiale – altså tilgangen på næring for mange arter. Derigjennom endres både leveområder og hele økosystemer, både oppstrøms og nedstrøms. Det finnes mange eksempler på slike hindre:

 • Forbygninger eller erosjonssikringer
 • Terskler av ulike slag
 • Kulverter under bebyggelse eller veier
 • Dammer som brukes til vannkraftproduksjon eller drikkevannsreservoarer

Viktig kartleggingsdugnad

Vandringshindre kan selvsagt være nyttige og nødvendige. Men svært mange av konstruksjonene har ikke lenger noen funksjon og bør fjernes. Andre er dårlig utformet eller fungerer ikke som tenkt, og trenger oppgradering. Et første skritt blir da å få kartlagt alle typer unaturlige vandringshindre.

NIVA-forsker Johnny Håll leder det norske prosjektet som er en del av et stort europeisk kartleggingsarbeid med mål om å registrere alle vandringshindre og barrierer i elver og bekker i hele Europa.

– Vi ønsker selvfølgelig ikke å fjerne vandringshindre med viktige funksjoner. Men ved å kartlegge hindrene kan de tilpasses og oppgraderes, samtidig som vi skaper mer bevissthet om effektene vandringshindre har på økosystemet, sier Håll.

Selv om en del vandringshindre er registrert i offentlige databaser, finnes det mange uregistrerte vandringshindre langs elver og bekker.

– Det er veldig viktig at vi får oversikt over slike «overgitte» vandringshindre og at registreringene blir samlet på ett sted, sier Håll.

Han håper så mange som mulig blir med og bruker appen når de er ute i naturen.

Kan bidra til restaurering

EU har som mål å restaurere 25.000 km elver og tilhørende våtmarksområder til sin naturlige tilstand ved å fjerne utrangerte vandringshindre innen 2030.

Registreringene gjennom appen AMBER Barrier Tracker kan bli viktige i dette arbeidet. Dataene blir en del av den åpne databasen Amber Barrier Atlas.

Les mer på www.niva.no/vandringshindre

Kontakt:

Johnny Håll: johnny.hall@niva.no, mob. 922 38 552

Line Barkved: line.barkved@niva.no, mob. 996 09 150

Kategori: Nyheter, Vann

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt: