NATUREN GÅR 150 MILLIONER I MINUS MED NY REGJERING

– Jeg har nesten ikke ord, det er så begredelig. Tenk at det i 2021, midt i en naturkrise, er mulig å foreslå kutt på 150 millioner til en natur som fra før bare tildeles småpenger, sier Christian Steel, generalsekretær i Sabima.

– Den nye regjeringens forslag til budsjett er krise for naturen. Nå må vi sette vår lit til at Stortinget tar ansvar når våre ledere ikke gjør det, sier Steel.

Klima og natur skal være rammen rundt all politikk, skriver Arbeiderpartiet i sitt program og regjeringen i sin politiske plattform. Nå kutter den samme regjeringen 150 millioner i budsjettet til natursatsinger.

– Vi kalte 49 millioner småpenger tidligere i høst. 49 millioner var ikke det som skulle til for å redde natur. Sabima har i vårt alternative budsjettinnspill foreslått en økning på 1,5 milliarder. Men at ny regjering nå underbyr den forrige og rett og slett fjerner 150 millioner fra naturens budsjett er bare ikke til å forstå. Det er totalt manglende kriseforståelse og det er uansvarlig, sier Steel.

Det største kuttet er det skogeiere som tilbyr å verne skogen sin som må ta. Dere skogeiere får bare vente, sier Sp-/Ap-regjeringen med dette kuttet. Både vi og skogeierne var også misfornøyde med Solberg-regjeringens bevilgningsnivå.

Bevilgningen til frivillig vern av skog foreslås kuttet med hele 120 millioner kroner, til 315,7 millioner kroner. Kuttet reduserer det som har vært en satsing over mange år med over 25 prosent!

– Tre fjerdedeler av den norske skogen er flatehogd. Det er et problem for sjokoladekjuke, huldrestry og alle de andre artene som trenger gammel, variert skog. Halvparten av de trua artene i Norge lever i skogen. Vi må verne mer, ikke mindre skog, sier Steel.

En kraftig opptrapping av bevilgningene til skogvernet er det som må til, for at vi skal nå 10 prosent innen 2030.

Dersom vi ikke verner skog, kan det vesle vi har igjen av den biologisk mest verdifulle skogen bli hogd før vi rekker å verne den. Flere arter kan dø ut eller forbli eller bli rødlistet. 

Les mer: Trua natur – Skog

Regjeringen skriver i sin politiske plattform at de vil «Styrke det frivillige skogvernet, gjennom en mer treffsikker ordning for frivillig vern og økt drift av den produktive skogen.» Hvordan regjeringen skal styrke det frivillige skogvernet og gjøre det mer treffsikkert med 120 millioner kroner kutt, vet ikke vi. Kuttet følges ikke av en forklaring, slik flere av de andre kuttene gjør.

Kilde: Regjeringens tilleggsproposisjon (side 98)

Kategori: Nyheter

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt:

Christian Steel

Biolog

Generalsekretær

E-post: christian.steel@sabima.no

Telefon: 93 44 50 82