RESULTATER FRA DEN STORE ARTSJAKTEN 2022

Norsk natur kartlegges av drivende dyktige naturkjennere – på frivillig basis. Under årets store fellesdugnad for artsmangfoldet, «Den store artsjakten» 4. juni, ble 14.434 artsfunn registrert, av 632 rapportører. – Unik og livsviktig kartlegging av naturen, sier generalsekretær Christian Steel.

Den store artsjakten er en landsdekkende dugnad, et folkeforskningsprosjekt, der frivillige skal finne så mange sopp, planter og dyr som mulig i løpet av ett døgn. Fra midnatt til midnatt lørdag 4. juni ble det funnet 1926 ulike arter.

Av disse var 138 arter på rødlista, og 45 fremmede arter av svært høy og høy risiko.

Artsfunnene registreres i Artsobservasjoner.no, slik at de blir tilgjengelig for forvaltningen og alle andre som ønsker innsikt i hvilke arter som lever hvor i Norge.

– Når vi kartlegger hvor mangfoldet av arter lever, kan vi hindre arter i å dø ut ved å forvalte arealer klokere. Det er avgjørende i møtet med naturkrisen, sier Christian Steel, generalsekretær i Sabima.

Frivillighetens år – takk til alle frivillige

2022 er frivillighetens år. Svært mye av den nevnte artskartleggingen skjer i regi av frivillige i biologiske foreninger.

– De gir Norge en unik og livsviktig gave, disse kartleggerne som opparbeider seg nødvendig ekspertise og drar ut for å kartlegge arter i norsk natur på sin fritid. Årets store dugnadsdag for artsmangfoldet viser en unik frivillig innsats fra artsjegere landet over, og vi gratulerer dem med utrolig mange flotte artsfunn, sier Steel.

«Den store artsjakten» er et samarbeid mellom Sabima og foreningene Norsk Botanisk Forening, Norsk entomologisk forening, Norges Sopp- og Nyttevekstforbund, Birdlife Norge og Norsk Zoologisk Forening.

– Vi anbefaler på det varmeste at naturinteresserte finner seg en biologisk forening å bli medlem i. Der kan man få en sosial plattform med solid faglig innhold, som er til nytte for naturen og for oss alle. En livsviktig hobby for livet, sier Steel.

Les alt om Den store artsjakten

Elisabeth (14) og Mathilde (6) ble årets nykommere

Artsjakten er en kartleggingsdugnad, men også en svært god mulighet for nye naturinteresserte til å ta fatt på en ny hobby.

Derfor har arrangørene i år opprettet en pris til “Årets nykommer”.

Ferske kartleggere som registrerte arter på Artsobservasjoner.no kunne nomineres, og en jury i Sabima og medlemsforeningene har kåret vinneren. Eller vinnerne. For to søstre, Elisabeth Thorshaug (14 år) og Mathilde Thorshaug (6 år) stakk sammen av med prisen.

De gikk på artsjakt rundt hytta sammen med farmor og registrerte det de fant sin på fars konto. De jobba og leita med stor entusiasme fra morgen til seint på kveld.

Gratulerer til vinnerne av Årets nykommer, her sammen med farmor. De kartla og registerte 79 arter i løpet av sin første økt som artsjegere.

– De har holdt på mye også etter den dagen, og er veldig interessert i både dyre- og fugleliv og flora, forteller far Steinar Thorshaug til Sabima.

Fordi det er aldersgrense 13 år på å ha bruker på Artsobservasjoner, ble døtrenes funn registrert på ham. Og han gikk fra 0 til 79 observasjoner på bare én dag.

Han tror helt sikkert det blir mer av både artsjakt og registrering i Artsobservasjoner fremover, både for vinnerne og ham selv.

– Jeg har jo fått en fin start der. Og jeg fikk faktisk interesse av å registre arter selv på grunn av dette, sier Steinar Thorshaug.

Mathilde og Elisabeth får i premie et flott nybegynnersett med utstyr artsjegere kan ha god bruk for.

Og vinnerne er…

Den store artsjakten er også en konkurranse, der noen kategorier premieres og andre gir heder og ære.

Tur med flest artsfunn: Tett til siste art

Både premie og heder og ære går til den turen som klarer å observere og registrere flest arter i løpet av artsjakten. Det har gått sport i å arrangere den mest artsrike turen, og i år ble det en skikkelig thriller.

Kartleggingskoordinator i Sabima, Mikaela Olsen, har hatt den utfordrende jobben med å gå gjennom funnene for å finne vinnerturen:

– Vi har fintalt og dobbeltsjekka, og i tallene finner vi til slutt en vinner. Vi gratulerer kartleggerne som deltok på Risken sopp- og nyttevekstforening sin tur til Vågøya! De registrerte 321 arter, fem arter mer enn turen som kom på andreplass, sier Olsen.

En av arrangørene bak vinnerturen, Anders Røynstrand, kommenterer:

– Det var jo veldig hyggelig! Vi ville utforske ei mellomstor øy med lite registreringer i Artskart, og med både plante-, sopp- og insektkyndige med på truen fikk vi ei lang artsliste fra fjære, strand/strandeng, kystlynghei og kulturlandskap på denne øya i Ytre Romsdal.

Arrangørene gratulerer vinnerne!

321 arter – Risken Sopp og Nyttevekstforening
316 arter – Tønsberg og Omegn Botaniske selskap + Tønsberg Sopp og Nyttevekstforening
290 – Porsanger og omegn sopp- og nyttevekstforening
210 – Larvik Botaniske Forening
182 – Norsk Botanisk Forening – Trøndelagsavdelingen + Trondheim Sopp- og nyttevekstforening
57 – Jærsoppen

Kommunen med flest artsregistreringer: Tromsø til topps

Det ble registrert flest ulike arter i Tromsø kommune. Der fant kartleggere 392 ulike arter. Færder kommune kom på andreplass, med 339 ulike arter. I Hustadvika kommune fant kartleggere 317 ulike arter i løpet av døgnet, og det holdt til tredjeplass.

Enkeltperson med flest funn: Syv kvinner i toppen

I år var det Sissel Rohølhaugen som registrerte flest ulike arter på egenhånd. Sissel registrerte sin første art i Artsobservasjoner i 2011, en fjellperlemorvinge. Fra årets store artsjakt den 4. juni fikk hun lagt inn 427 observasjoner, og blant dem var det så mange som 246 ulike arter.

På topp ti finner vi hele sju kvinner i år:

1: 427 observasjoner – 246 arter: Sissel Rohølhaugen
2: 336 observasjoner – 229 arter: Unni R. Bjerke Gamst
3: 275 observasjoner – 228 arter: Fredrik Broms
4: 262 observasjoner – 226 arter: Per Marstad
5: 391 observasjoner – 218 arter: Anne Marie Hareide
6: 263 observasjoner – 210 arter: Dagny Mandt
7: 387 observasjoner – 206 arter: Ingrid Golten
8: 235 observasjoner – 186 arter: Gunn Nyborg
9: 191 observasjoner – 182 arter: Einar Værnes
10: 185 observasjoner – 177 arter: Bente Sjursen

Øvrige resultater

Det er ikke bare hvem som vinner, som er spennende. Det er mye interessant som kan leses ut fra observasjonene som gjøres i løpet av det intense kartleggingsdøgnet.

Den store artsjakten vises på tallene. Dagen før ble det registrert 934 arter, og den 4. juni ble det registrert 1926 arter! Artsjakten viser også på antall observasjoner. Dagen før var tallet 5623, mens det den 4. juni ble registrert 14.434 observasjoner.

Det er aller flest observasjoner av fugl. Den arten som er sett, eller hørt, og registrert flest ganger den 4. juni, er løvsanger med 226 funn. Bokfinken er registrert med 169 ganger.

Et riktig hopp i antall observasjoner gjør åkerhumla; hele 54 ganger er den observert i løpet av Den store artsjakten.

– Flere organiserte humlejakter enn tidligere er nok årsaken til det, poengterer Mikaela Olsen.

Totalt antall arter fordelt på artsgruppe dette døgnet:

Totalt antall arter 1926
Arter karplanter 676
Antall moser 53
Antall lav 60
Antall sopp 85
Antall alger 44
Antall småkryp 708
Antall fugler 252
Antall reptiler 8
Antall pattedyr 17
Antall flaggermus 0
Antall fisk 23

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt:

Mikaela Olsen

Økolog

E-post: mikaela.olsen@sabima.no

Telefon: 96603002