Naturmangfoldet trenger Stortinget

Det biologiske mangfoldet vil være avhengig av beskyttelse fra de av Stortingets politikere som har forstått alvoret i naturkrisen. Naturmangfoldet er glemt i ny regjeringsplattform.

Med denne regjeringsplattformen vil det bli særlig viktig at alle stortingspolitikere som har forstått alvoret i naturkrisen snakker naturens og det biologiske mangfoldets sak. For den nye regjeringen skriver nesten utelukkende om hvordan de skal bruke naturressurser, og altfor lite om at vi må sikre naturverdier.

Flere arter er truet av utryddelse nå enn på noe punkt i menneskets historie. I Norge står hver femte art på lista over arter som er i ferd med å forsvinne fra vår natur. Uten naturmangfold har vi ingenting.

Stortinget vil få en svært viktig rolle i å få denne plattformen til å vippe riktig veg på det biologiske mangfoldets vegne. Naturen er livsgrunnlaget vårt. En bærekraftig utvikling i Norge og verden kan bare skje dersom vi tar vare på naturen og beholder fungerende økosystemer.

En regjeringsplattform som skrives i 2021 må vise klart og tydelig at det haster å stanse tapet av naturmangfold. Hurdalsplattformen gjør ikke det.

Sabima har tidligere påpekt hvilke punkter som må være med for at naturmangfoldet skal være godt ivaretatt. Les dem her: Når naturen skal ramme inn all politikk.

Les hele Hurdalsplattformen.

Kategori: Nyheter, Vi mener