Innlegg, Myr

Myrforbud et av mange nødvendige skritt

Vi løser ikke klimakrisen med noen få store grep, men med summen av mange. Stans i nydyrking av myr er ett av dem. Nesten en tredel av klimagassutslippene fra landbruket stammer fra oppdyrket myr. Myrer er også viktige levesteder for planter, insekter og fugler.

Foto: Ragna Kronstad

Myr, Nyheter

Landbruket må også ta myransvar

At det fortsatt kan byttes hytter på myr er ikke et argument for å ikke gå for et nydyrkingsforbud på myr. Les våre argumenter som møter landbrukets holdninger i debatten om lovforslaget om nydyrking.

Myr etter torvuttak

Myr

Torv er en miljøbombe

Torva du kjøper til hagen din er hentet opp fra myrer som er grøftet og drenert. Det fører til enorme klimagassutslipp, og etterlater et ørkenlandskap.