Vil verne de unike skogene i Nordland

Atten skogområder i Nordland er unike leveområder for et mangfold av arter, og så verdifulle at fire miljøorganisasjoner tar grep for å sikre vern. Sammen ber vi miljøministeren sørge for å sikre at vern gjennomføres som foreslått.

Miljødirektoratet har foreslått å verne 18 skogområder som ligger på Statskog SF sin grunn i Hemnes, Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner i Nordland. De fire miljøorganisasjonene Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, Sabima og WWF har bedt om et møte med Klima- og miljøminister Espen Barth-Eide for å sikre at vernet blir gjennomført.

– Nordland har noen av landets mest unike skogsområder og fylket har et internasjonalt ansvar for å bevare både boreal regnskog og kalkgranskog. Dette er unike skogtyper som ikke finnes noe annet sted i verden, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

Internasjonal enighet om skogbevaring

Organisasjonene peker på at det ble internasjonal enighet om skogbevaring under COP26 nylig i Glasgow. En tredjedel av all verdens tropiske regnskog er allerede forsvunnet og her i Norge er så lite som tre prosent av den norske naturskogen eldre enn 160 år. Det haster altså å få bevart unike skogområder også i Norge.

– I de foreslåtte verneområdene i Nordland er det funnet arter som er nye for vitenskapen og som ikke er funnet andre steder i verden. Disse sjeldne skogene er på en måte Nordlands Amazonas og må vernes i sin helthet, sier Christian Steel, generalsekretær i miljøorganisasjonen Sabima.

Les Sabimas høringsuttalelse her. 

Les sakspapirer om verneprosessen hos Statsforvalteren i Nordland

Kun små rester av opprinnelig skog igjen

Stortinget har vedtatt at 10 prosent av skogen skal vernes. I dag er kun 3,8 prosent av den produktive skogen i Norge vernet, og i praksis skal et representativt utvalg skog over hele landet bevares for ettertiden. I dag finnes bare små rester igjen av det opprinnelige skoglandskapet her i landet.

– Det finnes så lite igjen av både boreal regnskog og kalkgranskog at alt må vernes. Sannsynligvis må det restaureres skog for å få til et representativt vern av disse skogtypene. Derfor er det uaktuelt å ikke verne alle de foreslåtte skogområdene i sin helhet, sier Mari Strugstad Qviller i Natur og Ungdom.

De fleste av artene som finnes på Artsdatabankens rødliste over utrydningstruede arter lever i skogen. Mange av artene sliter i mangel på gamle og døde trær, som de trenger for å overleve.

Eldgammel gran lever i det foreslåtte verneområdet

I den foreslåtte verneutvidelsen i Holmvassdalen lever et grantre som er rundt 370 år gammelt.

– Denne granen, som har den sjeldne laven taiganål, er kanskje Nord-Norges eldste målte levende gran. Treet spirte i 1651! Slike trær og skogen de lever i burde jo vært automatisk fredet, ikke stå i fare for å bli toalettpapir og sponplater, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

– For å få bevart et representativt utvalg av vår fantastiske skognatur trengs det mye mer vern. Derfor er det skandaløst at Støre-regjeringen foreslår å kutte 120 millioner kroner til skogvern i 2022, når bevilgningene i stedet burde økes i betydelig grad, avslutter Gulowsen.

De fire miljøorganisasjonene krever 750 millioner til skogvern i budsjettet for 2022 og en årlig norsk skogvernmilliard fra 2023.

Les organisasjonenes felles skogkrav her.

Kategori: Nyheter, Skog

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt:

Even Hanssen

Botaniker og naturforvalter

Kartleggingkoordinator, botanikk og mykologi

E-post: even.w.hanssen@sabima.no

Telefon: 99 25 6120