Kortsiktig av regjeringen å ignorere naturkrisen

Regjeringen har revidert statsbudsjettet og funnet 53 milliarder til krisehåndtering. De ignorerer naturkrisen.

Spurveugle ser mot kamera. Foto Bjørn Rangbru

Sabima har beregnet at det vil koste 2 milliarder kroner å komme i gang med håndteringen av naturkrisen.

– Regjeringen har både sagt og skrevet mye riktig om hvordan vi bør håndtere naturkrisen, men når pengene skal fordeles, vinner ikke naturen. Vi taper alle på at regjering etter regjering unnlater å prioritere naturen. Det er dyrt og kortsiktig å ikke investere i å stanse naturkrisen, sier Christian Steel, generalsekretær i miljøorganisasjonen Sabima.

De virkelige satsingene uteblir

Regjeringen sa tidlig at restaurering av ødelagt natur er en satsing for dem, og de har tidligere gitt større løft også i budsjettene. Vi skulle gjerne sett en fortsatt satsing, en satsing på «Ny natur», like kraftfull som «Nye veier» har vært. Nå fortsetter restaureringsarbeidet som før, det er ikke best, men det er bra. I fjor ble 31 ødelagte myrområder restaurert, det er viktig at dette øker – for det er nok av ødelagte myrer å ta av.

Ifølge beregninger gjort av Sabima er over 30 prosent av norsk natur forringet og til dels ødelagt av menneskelig aktivitet. I den nye naturavtalen er målet å restaurere 30 prosent av ødelagt natur innen 2023.

Kunnskapsinnhentingen kan ikke stoppe opp

Vi har nok kunnskap til å sette i gang med å både bevare og restaurere natur. Men det er et stort behov for å fortsette innhentingen av kunnskap. I oktober kuttet regjeringen 17 millioner til viktig innhenting av kunnskap om norsk natur. Vi forventet at dette skulle reverseres i dette budsjettet. For når det ikke gjør det mister vi viktig overvåkning av bier, fugler og sommerfugler. Heller ikke Artsdatabanken får det de trenger for å sikre naturen. Mange oppgaver hviler på Artsdatabanken, men nå har de flere oppgaver enn de har penger til.

Skogvern på stedet hvil

Bevilgningene til frivillig skogvern står på stedet hvil. Hundrevis av skogeiere står i kø med gammelskog de har tilbudt for vern, men som myndighetene må avslå på grunn av pengemangel. For å verne nok verdifull gammelskog, må det bevilges en årlig skogvernmilliard, og per nå mangler det over 300 millioner. Millioner som må gå til å redde de mange truede artene i skogen, som rød skogfrue, huldrestry og sjokoladekjuke.

Noen lyspunkter

Noen mindre lyspunkter finner vi i regjeringens reviderte budsjett. De vil satse på bekjempelse av den fremmede skadelige arten pukkellaks, en art som truer sjøørret, sjørøye og lokal laks. Fremmede skadelige arter er en stor trussel for norsk natur og vi gleder oss over å se at regjeringen har begynt å ta dette problemet på alvor. Samtidig minner vi om alle de andre fremmede skadelige artene som invaderer og fortrenger lokal natur, og gleder oss til å se den nødvendige opptrappingen dette tema må få på neste års statsbudsjett.

Til slutt er vi glade for at Stad skipstunnel er satt på pause, den enorme tunnelen er en unødvendig trussel mot naturen.

Publisert 11. mai 2023.

Kategori: Nyheter, Vi mener

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt: