Gi oss natursats!

Stadig mer norsk natur går tapt. Staten må gi norske kommuner sterkere støtte slik at de kan gjøre mer for å stanse naturkrisen.

Cathrine Kjenner Forsland er en av ordførerne som sammen med Sabima ber regjeringen prioritere en Natursats-ordning i statsbudsjettet. Her fra en debatt under Arendalsuka, med klima- og miljøminister Espen Barth Eide og Christian Steel, generalsekretær i Sabima.

Teksten sto på trykk i Miljødebatt 5. oktober 2022

Forfattere:

Cathrine Kjenner Forsland, ordfører Nesodden (Ap)
Trond Kroken, ordfører Flakstad (Sp)
Arne-Christian Mohn, ordfører Haugesund (Ap)
Hanne Opdan, ordfører Nordre Follo (Ap)
Christian Steel, generalsekretær i miljøorganisasjonen Sabima

Hovedårsaken til at arter forsvinner fra norsk natur er at leveområdene deres i skog, våtmark, kulturlandskap, strandsone og fjell blir borte. Med dette svekkes naturgodene økosystemene leverer oss. Kommunene bestemmer hvor det skal bygges hus, hytter og industri, og står med et stort ansvar i arealpolitikken.

Mange kommuner tar oppgaven alvorlig. De som undertegner denne kronikken er i ferd med å utarbeide eller har allerede utarbeidet en kommunedelplan for naturmangfold. 34 norske kommuner jobber med mål om arealnøytralitet.

Samtidig viser undersøkelser fra Riksrevisjonen og OECD at kommunene ikke får støtte som står i stil med ansvaret for å sikre disse nasjonale naturverdiene. En del kommuner har planer som de mangler ressurser for å sette ut i livet.

Vi trenger Natursats

En ny støtteordning, kalt Natursats, ville bidra til å løse dette problemet – og gi luft under vingene til mange gode ideer og ambisjoner.

Natursats kan fungere som den suksessrike Klimasats. Dette er en nasjonal tilskuddsordning som bidrar til kommunens arbeid med å restaurere myrer, gjenåpne lukkede bekker, fjerne fremmede arter, styrke planarbeidet og kartlegge natur.

Kommuner som har søkt om støtte til slike prosjekter, har fått avslag i Klimasats, siden denne ordningen fokuserer strengt på klima.

Et flertallsforslag fra sittende regjeringspartier i 2020

I 2020 ble ordningen Natursats foreslått av Ap, Sp, SV og MDG i deres merknader til statsbudsjettet. Den gangen var disse partiene i mindretall, men i dag utgjør de flertallet på Stortinget.

Det gjør at vi har store forventninger til at regjeringen vil foreslå Natursats ved fremleggelsen av Statsbudsjettet for 2023 den 6. oktober.

Skal vi snu naturkrisen, må vi satse på kommunene. I dag har ikke staten rigget kommuneøkonomien slik at det lønner seg å satse på naturen. Natursats vil ikke snu på dette – men vil skape en økonomisk mulighet som ikke er der i dag.

Staten må stille opp

Vi ordførere som undertegner dette innlegget jobber allerede aktivt for å nå bærekraftsmålene for natur og oppnå god tilstand i naturen vår. Fordi det er en etisk forpliktelse, fordi det er smart for samfunnet, og fordi innbyggerne våre ønsker det.

Men vi har ennå et stykke vei å gå. Og vi trenger at staten stiller opp og gir et løft til alle kommuner som vil tenke helhetlig og ta hensyn til natur.

Kategori: Vi mener

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt:

Christian Steel

Biolog

Generalsekretær

E-post: christian.steel@sabima.no

Telefon: 93 44 50 82