Synes du vi som passer fellesskapets verdier er brysomme?

Nikolai Astrup, vi påkaller din oppmerksomhet fra her hvor dine avgjørelser treffer. Bli med oss ut hit og hør på oss, før du og din regjering fratar oss muligheten.

Ensom eik på byggeplass i bebygget område.

Innlegget har stått på trykk i over 20 lokalaviser landet over høsten 2020.
Illustrasjonsfoto.

Kommunalminister Astrup, du og din regjering foreslår akkurat nå å gjøre endringer i en lov som angår oss alle, men som er komplisert å forstå. En kommunalminister sover kanskje med plan- og bygningsloven på nattbordet, men det gjør stort sett ikke alle de som taper på forslaget. Derfor skal vi kort forklare hva som står på spill:

Regjeringen foreslår å gi kommunene «økt handlingsrom» i dispensasjonssaker. Kort sagt kan utbyggere da raskt få omgjort kommunale arealplaner uten nye høringer og uten at berørte parter blir informert og får si sin mening. Det betyr at man vil erstatte åpne, grundige, demokratiske prosesser for arealbruk i kommunen, med et system som tilbyr utbyggere bakdøra til kommunal tillatelse, uten vår innblanding.

Det er bare to år siden Stortinget sa nei til et svært likt forslag. Midt i koronakrisen har du fisket det opp av søppelbøtta og sendt det på høring igjen, Astrup. Og vårt svar er tydelig: Vi roper varsku og nei takk, på vegne av helt vanlige folk i hele Norge som bruker fritida si på å kjempe for å bevare fellesskapets natur – som vi alle er avhengige av og har glede av.

Hvordan vi bruker naturen og andre arealer i Norge, blir bestemt i kommunene, i hovedsak når lokalpolitikerne vedtar fireårige arealplaner. Plan- og bygningsloven gir oss alle rett til å mene noe om disse planene. Vi benytter oss ofte av muligheten, vi som vil bevare strandsonen for alle, skog i våre nærområder, myr som lagrer karbon, planter som kan bli medisiner, turområder, bekker, hjortetrekk og villreinområder. Vi deltar i planprosessen på vegne av allmennheten fordi loven sikrer oss muligheten og fordi det nytter. Lokalpolitikere VIL ta avgjørelser basert på gode kunnskapsgrunnlag. Vi bidrar til at de kan det.

Man kan ikke vente fire år på å få gjort småting som strengt tatt ikke berører andre enn en selv. Derfor åpner loven i dag for at lokalpolitikere etter en mye mindre omfattende involvering kan gjøre unntak – de kan gi dispensasjon fra langtidsplanen. Vi mener at dispensasjoner er fornuftig, men at de skal fortsette å være nettopp unntak. Man skal ikke kunne bygge et helt hyttefelt på dispensasjon, uten demokratiske prosesser for involvering.

Ditt forslag til lovendring Astrup, vil gjøre det lettere å gjøre unntak for dem som vet å benytte seg av det. Konsekvensen kan bli at unike natur- og friluftsområder kan fjernes på en ettermiddag i kommunestyret, uten at vi fikk vite om det. Dette er ikke til fellesskapets beste. Det er ikke mer makt til lokaldemokratiet – men til dem som velger å ta bakdøra. Dersom unntakene blir den nye normalen, har ikke vi frivillige sjans i havet. Ikke bare mister vi retten til å uttale oss. Vi som snakker fellesskapets sak mister oversikten, demokratiske rettigheter og tilgang til informasjon. Jo lettere det er å få unntak, desto mer natur bygges ned bit-for-bit. Nettopp derfor vil en slik lovendringen forsterkere hovedtrusselen mot naturmangfoldet, jordvernet og friluftslivet.

Vi her ute trenger at du, Nikolai Astrup, og dine regjeringsvenner i Oslo, lytter til fagfolk, kjentfolk og folk flest, og skroter et forslag som virker mot sin hensikt, som fratar oss demokratiske rettigheter og som setter noens ønsker om å gå bakveien foran fellesskapets behov for åpenhet.

Christian Steel, generalsekretær Sabima
Karoline Andaur, generalsekretær WWF
Lasse Heimdal, generalsekretær Norsk Friluftsliv
Therese Hugstmyr Woie, leder Natur og ungdom
Silje Ask Lundberg, leder Naturvernforbundet
Kjetil Aadne Solbakken, generalsekretær Norsk Ornitologisk Forening
Eldar Berli, generalsekretær Norges Jeger- og Fiskerforbund
Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær Den Norske Turistforening

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt: