Hjelp til å ta de beste grep for naturmangfoldet

Naturen er fantastisk, verdifull og livsviktig å ta vare på. Nå kan vi hjelpe landets lokalpolitikere å få oversikt over naturverdiene de råder over, og gi råd om hva som trengs for å få til en bærekraftig arealforvaltning.

Ensom eik på byggeplass i bebygget område.

Illustrasjonsfoto.

Tusenvis av arter står i fare for å dø ut, fordi vi mennesker ødelegger natur. Kommunestyrer landet over kan ta grep om eget naturforbruk, og planlegge for en fremtid der artenes levesteder ikke bygges ned.

Skreddersydd naturkonsultasjon

Frem til sommeren 2023 har Sabima, gjennom støtte fra Forskningsrådet, mulighet til å gi 20 utvalgte kommuner en skreddersydd naturkonsultasjon. Kystkommuner, innlandskommuner, presskommuner og fraflyttingskommuner; vi ser på de ulike utfordringene dere har, og gir gode råd om hvordan best ta grep om arealbruken.

En forutsetning for at nettopp deres kommune kan bestille foredraget, er at vi inviteres til å snakke for et kommunestyremøte, formannskapsmøte eller utvalgsmøte. Når vi først kommer, kan vi også tilby møter med administrasjon, med politiske partier og lokale natur- og friluftslivsorganisasjoner.

Hvert foredrag er sponset av Forskningsrådet. Kommunens egenandel vil komme på 5000 kroner.

Om foredragene

I foredragene går vi nærmere inn på hva kommunen kan gjøre for å ta bedre vare på naturmangfoldet:

 • Vi går bak tallene i Naturkampen: Diagnose av arbeidet med naturmangfold i din kommune.
 • Den unike naturen i din kommune og hvordan best beskytte den.
 • Klima- og naturkrise: Hvordan løser en disse best sammen i kommunen.
 • Restaurering: Erfaring fra gode og dårlige prosjekter. Muligheter i deres kommune.
 • Arealnøytralitet: Hva innebærer det og hvordan rigger kommunen arealplanen for å nå målet?
 • Naturregnskap og arealregnskap: Hva kan kommunen gjøre og hva kan de få tilgang til av verktøy?
 • Kommunedelplan naturmangfold: Hvorfor og hvordan?
 • Grep for å beholde og skape bedre leveområder for insektene i kommunen.
 • Grep for å sikre artene i skogen og langs elver og vassdrag.
 • Samarbeid med lokale natur- og friluftsorganisasjoner, lokal kunnskap inn i avgjørelser og konflikt ut.

Om foredragsholderen

Politisk rådgiver Fredrik Vikse er fagansvarlig for arealpolitikk i Sabima og prosjektansvarlig for Naturkampen. Han har studert biologi, statsvitenskap og journalistikk, og har bakgrunn som saksbehandler i kommune og foredragsholder. Vikse er aktiv inn i en rekke forskningsprosjekter som jobber med å forbedre naturforvaltningen i kommuner, og videre er han i dialog med embetsverk, nasjonale politikere og jurister om nettopp bedre arealforvaltning.

Forespørsel om foredrag

Dersom din kommune ønsker foredrag, send en e-post med informasjon om følgende:

 • Kommune
 • Ansvarlig bestiller
 • Ønsket dato for foredrag
 • En arealutfordring som kommunen ønsker at vi ser ekstra på

Kategori: Arealendringer, Nyheter

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt: