Hjelp til å ta de beste grep for naturmangfoldet

Naturen er fantastisk, verdifull og livsviktig å ta vare på. Nå kan vi hjelpe landets lokalpolitikere å få oversikt over naturverdiene de råder over, og gi råd om hva som trengs for å få til en bærekraftig arealforvaltning.

Ensom eik på byggeplass i bebygget område.

Illustrasjonsfoto.

Tusenvis av arter står i fare for å dø ut, fordi vi mennesker ødelegger natur. Kommunestyrer landet over kan ta grep om kommunens naturforbruk, og planlegge for en fremtid der artenes levesteder ikke bygges ned.

Nytt kommunestyre, ny naturavtale, nye muligheter

Sabima arbeider for å stanse tapet av naturmangfold. Vi ser det som en viktig oppgave å bistå kommuner som ønsker å ta bedre vare på naturen de forvalter. Derfor har vi laget naturkampen.no. Derfor arbeider vi politisk for å bedre kommunenes muligheter til å ta vare på natur. Og derfor reiser vi landet rundt og holder samtaler og foredrag i kommunestyrer og med administrasjon.

Det siste året har vi, med støtte fra Forskningsrådet, holdt foredrag i kommunestyremøter og hatt dialog med kommuneadministrasjoner fra Sør Varanger i nord, til Fjord i vest og Færder i øst.

Prosjektet via Forskningsrådet er avsluttet, men Sabima ønsker fortsatt å tilby foredrag til kommuner.

Kanskje vil høstens nye kommunestyrer ha ønske om å ta nye og andre grep for naturen – i tråd med gjeldende naturavtale?

Om foredragene

Kystkommuner, innlandskommuner, presskommuner og fraflyttingskommuner; vi ser på de ulike utfordringene dere har, og gir gode råd om hvordan best ta grep om arealbruken.

I foredragene går vi nærmere inn på hva kommunen kan gjøre for å ta bedre vare på naturmangfoldet:

  • Vi går bak tallene i Naturkampen: Diagnose av arbeidet med naturmangfold i din kommune.
  • Den unike naturen i din kommune og hvordan best beskytte den.
  • Klima- og naturkrise: Hvordan løser en disse best sammen i kommunen.
  • Restaurering: Erfaring fra gode og dårlige prosjekter. Muligheter i deres kommune.
  • Arealnøytralitet: Hva innebærer det og hvordan rigger kommunen arealplanen for å nå målet?
  • Naturregnskap og arealregnskap: Hva kan kommunen gjøre og hva kan de få tilgang til av verktøy?
  • Kommunedelplan naturmangfold: Hvorfor og hvordan?
  • Grep for å beholde og skape bedre leveområder for insektene i kommunen.
  • Grep for å sikre artene i skogen og langs elver og vassdrag.
  • Samarbeid med lokale natur- og friluftsorganisasjoner, lokal kunnskap inn i avgjørelser og konflikt ut.

Om foredragsholderen

Politisk rådgiver Fredrik Vikse er fagansvarlig for arealpolitikk og for Naturkampen i Sabima. Han har studert biologi, statsvitenskap og journalistikk, og har bakgrunn som saksbehandler i kommune og foredragsholder. Vikse er aktiv inn i en rekke forskningsprosjekter som jobber med å forbedre naturforvaltningen i kommuner, og videre er han i dialog med embetsverk, nasjonale og lokale politikere og jurister om nettopp bedre arealforvaltning.

Honorar

Foredrag for politikere og dialogmøte med administrasjonen: 10.000,-

Dersom dere ønsker fysisk oppmøte kommer reise og eventuell overnatting i tillegg.

 

Kategori: Arealendringer, Nyheter

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt: