Naturen er i dine hender

Gratulerer med valget, folkets representanter! Dere bestemmer nå i saker som betyr mye; for naboer, venner, de som ikke stemte på dere, barna våre og for naturen – livsgrunnlaget vårt.

Bildet illustrerer nærheten mellom naturverdier og utbygging. Fra pressområdet Borgeåsen ved Porsgrunn.

Innlegget har stått på trykk i flere aviser i november 2019.

Vi har stor respekt for ansvaret det er å være lokalpolitiker. Velgerne forventer at du leser og forstår sakspapirene før du tar avgjørelser som berører dem. Om det er én sak i vår tid som berører oss alle, så er det hvordan vi skal leve i fremtiden.

Naturvernerne fikser vel dette?

Heldigvis er du ikke alene om ansvaret for naturen i din kommune. Å ta vare på naturen er en sak som tilhører fellesskapet. Både lokalt, nasjonalt og internasjonalt ser vi politikere på tvers av partitilhørighet ta til orde for å stanse klimagassutslipp og slutte å sløse med arealene. Men det må gjøres mer. Kommunen er Norges viktigste arealforvalter, og i din kommune må dere også gjøre dette på tvers av partier. Det er alles sak å sørge for at fundamentet for vår velferd består. Ødelegger vi klimaet og naturen, vil samfunnet bli et mye dårligere sted å leve for oss alle.

Er det så farlig da?

Det blir ikke bare trist om humlene forsvinner. Det blir fryktelig dyrt. Naturen gir oss gratistjenester vi ikke tenker over, men ikke kan leve uten. Uten pollinatorer kan et eple komme til å koste en dagslønn. Fredagstacoen ville bestått av bare litt kjøtt, ost og mais, resten av måltidet er avhengig av insekter. I fremtiden kan antibiotikaresistens gjøre at vi dør av noe så vanlig som blærekatarr. Bladskjærermauren har løst problemet med antibiotikaresistens, men vi vet enda ikke hvordan de har klart det. Hvilke andre løsninger finnes i naturen, og finner vi dem før vi legger dem under asfalt? Å ta vare på naturen, artenes levesteder, er en investering i fremtiden.

Du har MYE makt

At du som lokalpolitiker skal redde naturen kan være litt vel mye å forholde seg til. Kanskje tenker du at du ikke har så mye makt, at du vil bruke den makten du har på å innfri valgløfter; bygge skole, sykehjemsplasser og veier. Vårt budskap er at du kan gjøre dette – uten at det går på bekostning av naturen.

Vi sløser med naturen i Norge, litt her og litt der, bit for bit. Det er de mange små dispensasjonene dere gir som til sammen gjør at arealendringer er den største trusselen mot naturmangfold. Og det er lokalpolitikerne som i 90 prosent av tilfellene kunne ha sørga for å spare naturen.

Kunnskapsrik planlegging, det er din jobb

Lokalpolitikere kan velge å bygge på riktig sted, gjenbruke areal, legge til rette for småskala jordbruk og hindre at urørt natur går tapt. Din kommune kan og bør lage en plan som viser hvilke naturverdier dere råder over, og feste til papiret hvordan de skal tas vare på.

Dere kan passe på myra, som lagrer karbon, hindrer flom og gir trekkfugler et sted å raste. Dere kan foreslå vern av skog sammen med skogeierne. Skog gir sjelefred, binder karbon, og er levested for tusenvis av arter. Dere kan aktivt ta del i arbeidet med å beskytte vannkvalitet og vegetasjon langs elver. Vassdragsnaturen bidrar til å dempe effektene av et villere og våtere klima.

Fra oss til dere – en sjekkliste

Vi har laget en huskeliste som hjelper lokalpolitikere å skape en kommune som spiller på lag med naturen:

  • Kommunen må ha kompetanse på naturmangfold.
  • Kartlegg kommunens natur for å vite hvor verdiene er.
  • Bevar og skjøtt artsrike kulturlandskap.
  • Ta opp kampen mot fremmede arter.
  • Bevar gamle og artsrike skoger.
  • Jobb for et bedre vannmiljø.
  • Redd myra som demper flom, lagrer karbon og gir trekkfugler et sted å raste.
  • Restaurer forringet natur.
  • Natur og klima: Jobb mot klimaendringer, og ta vare på naturen samtidig.

Vi ønsker deg fire gode år, bruk makten klokt. Naturen vår er i dine hender.

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt:

Christian Steel

Biolog

Generalsekretær

E-post: christian.steel@sabima.no

Telefon: 93 44 50 82