La myr være myr!

Marskonferansen nærmer seg. Gjennom tre dager kjemper regjeringen med nebb og klør om neste statsbudsjett. Vi vet om én sak dere må enes om å satse på: Redd myra.

Innlegget stod på trykk i Klassekampen 10. mars 2022

Klimapanelet kunne ikke vært mer enig. Natur lagrer karbon og er en avgjørende buffer mot klimaendringene. Klimapanelet anbefaler at mellom 30 og 50 prosent av verdens land og hav må vernes. Ødelagt natur må restaureres.

Norske myrer inneholder karbon tilsvarende 3,5 milliarder tonn CO2. Det er det samme som Norges totale klimagassutslipp i 66 år. Så lenge myra får ligge i fred, lagrer den karbon. Mer og mer for hvert år. Og den demper flom. Den er et matfat. Et levested. Men når ei myr blir ødelagt, renner vannet ut. Da kommer flere tusen år gamle karbonlagre i kontakt med luft. Store mengder CO2 dannes, stiger opp i atmosfæren og bidrar til klimaendringer.

Neste års statsbudsjett kan utgjøre en forskjell. Da trenger vi alle regjeringens ministre om bord:

  • Finansminister Trygve Slagsvold Vedum: Vi får igjen ti ganger investeringen når vi restaurerer natur. Du kan legge frem et naturbudsjett, som gjenspeiler at vi vurderer naturrisiko og sikkerhet. Du kan også legge avgift på torv i hagejord. Torv er ødelagt myr.
  • Klima- og miljøminister Espen Barth Eide: Restaurer mer ødelagt myr. Øk vernet av de eksisterende. Innfør naturregnskap. Fullfør verneplan for myr i Finnmark. Kartlegg og overvåk eksisterende myrer. Innfør mål om arealnøytralitet.
  • Næringsminister Jan Christian Vestre: Gi tilskudd til forskning på alternativer til torv, og fas ut torv fra dyrkingsmedier og i jordforbedringsprodukter.
  • Olje- og energiminister Terje Aasland: Ikke bygg vindkraft i myra.
  • Landbruks- og matminister Sandra Borch. Stans nydyrking av myr.
  • Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram. Myra ryker gang på gang, litt og litt, i hver enkelt kommune. Innfør forbud mot ødeleggelse av myr.
  • Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård: Ikke bygg vei eller bane på myr.
  • Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl: Naturkrisen er et sikkerhetsspørsmål. 3,2 milliarder mennesker lider på grunn av ødelagt natur. Sørg for at alt lovverk stiller de krav til naturhensyn som alvoret tilsier.
  • Statsminister Jonas Gahr Støre: Du har sagt at du skal gjøre alt du kan for å redde jorda fra klimakrisen. Det får du bare til hvis du tar ansvar for naturen samtidig! Vi stoler på deg.

Kategori: Innlegg, Myr

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt:

Christian Steel

Biolog

Generalsekretær

E-post: christian.steel@sabima.no

Telefon: 93 44 50 82