REDDER MYRA!

SV har sikra to store MYR-seire i behandlingene av statsbudsjettet for 2023: Forbud mot bygging på myr og gjeninnføring av forbud mot nydyrking av myr.

Sabima har i en årrekke arbeidet for å redde myra. Og med SVs gjennombrudd for myra i både ordinært og revidert budsjett for 2023, var det på sin plass å feire med multeis foran Stortinget.

– Dette er helt fantastisk for myra, sa Christian Steel, generalsekretær i Sabima, da han gratulerte Lars Haltbrekken i SV med det utrolig viktige arbeidet for myra.

Forbudet mot nedbygging

Den første, og største, seieren for myra kom i budsjettenigheten om statsbudsjettet for 2023. Da ble AP, SP og SV enige om:

Stortinget ber regjeringen legge frem forslag om forbud mot nedbygging av myr til utbyggingsformål i løpet av 2023. Det skal utredes mulige dispensasjoner fra forbudet for å ta vare på andre arealer med høy verdi og utbygging av samfunnskritisk infrastruktur. Målet er at forbudet reelt sett skal redusere nedbyggingen av myr.

Sabima ser fram til regjeringens framleggelse av et forbud mot bygging på myr. Arbeidet er delegert til Miljødirektoratet, som skal levere innen 1. desember i år. Vi har arbeidet for dette lenge, og skrev senest høsten 2022 om at et forbud måtte på plass.

Sabima ved generalsekretær serverte hjemmelaget multe-is til stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) for å feire myra.

Forbudet mot nydyrking av myr

Den andre myrseieren kom i budsjettenigheten for revidert statsbudsjett denne uken. Det var en opprydding et uklart vedtak som noen mente opphevet forbudet mot å nydyrke myr. Nå har AP, SP og SV blitt enige om å stryke det uklare vedtaket, og la forbudet mot nydyrking stå som før:

Komiteens medlemmer fra AP, SP og SV viser til at Stortinget tidligere har vedtatt å oppheve forbudet mot nydyrking av myr. Loven om å oppheve forbudet er vedtatt, men ikke trådt i kraft. Disse medlemmer viser til at det i budsjettavtalen er enighet om at loven ikke skal iverksettes, og mener derfor at loven som opphever forbudet mot nydyrking av myr ikke skal trå i kraft og at regjeringen skal legge frem forslag om at loven oppheves. På denne bakgrunn fremmes følgende forslag:
Stortinget ber regjeringen legge frem forslag om å oppheve «lov om endring av jordlova (oppheve forbudet mot nydyrking av myr)».

Dette er helt fantastisk for myra!

Sabima er lettet over at det endelig er klarhet i forbudet mot nydyrking av myr. Forbudet mot nydyrking av myr ble i sin tid initiert av tidligere klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V), og vedtatt i stortinget i 2019.

Hvorfor det må være forbudt å nydyrke myr? Les mer i vår sak fra 2017: Nydyrking av myr totalt unødvendig

Kategori: Myr, Nyheter

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt:

Christian Steel

Biolog

Generalsekretær

E-post: christian.steel@sabima.no

Telefon: 93 44 50 82