Myrforbud et av mange nødvendige skritt

Vi løser ikke klimakrisen med noen få store grep, men med summen av mange. Stans i nydyrking av myr er ett av dem. Nesten en tredel av klimagassutslippene fra landbruket stammer fra oppdyrket myr. Myrer er også viktige levesteder for planter, insekter og fugler.

Dette innlegget av generalsekretær Christian Steel i Sabima sto først på trykk i Nationen 24.03.19

I over to år har regjeringen jobbet med et forbud mot nydyrking av myr, etter at et slikt forbud ble et av klimapunktene som med et nødskrik reddet budsjettavtalen høsten 2016 mellom daværende regjering og Venstre/KrF. Risikerer vi nå etter to års arbeid i regjeringskontorene et forbud som ikke virker?

Myrene har verdens høyeste karbonlagre per kvadratmeter – langt høyere enn regnskogen. Veksten i torvmosene på myras overflate legger på myra en millimeter i året, og møysommelig har norske myrer lagret millioner av tonn med karbon. Myrenes karbonlager tilsvarende det totale klimagassutslippet fra Norge i 66 år. Oksygenmangel i myras dyp gjør at døde torvmoser ikke brytes ned, men langtidslagres som sammenpresset torv, som er svært karbonrikt. En av de viktigste oppgavene for å stanse farlige, menneskeskapte klimaendringer er å hindre at lagret karbon slipper ut i atmosfæren. Da må vi forvalte de største karbonlagrene på kloden med største forsiktighet.

 

Nydyrking av myr medfører et stort og grunnleggende inngrep i myra og dens økologi og karbonsyklus. Alt livet på myras overflate fjernes, og innbinding av nytt karbon stanses. Oksygen slipper til i myras dyp, og store mengder karbon frigis som CO2 og lystgass. De økte utslippene av disse klimagassene mer enn oppveier reduserte utslipp av metan. De negative klimaeffektene gjør seg gjeldende også på grunnere myrer. Omgraving av myr har vært foreslått som tiltak for å binde karbonet, men vi vet ikke nok om de langsiktige effektene av dette – og i alle fall stanses innbinding av nytt karbon, og myra er ødelagt som økosystem og leveområde for planter og dyr.

Det er ikke veldig overraskende, men likevel skuffende at deler av landbruket har gått aktivt ut mot et nydyrkingsforbud. Utslippskutt må tas andre steder, sier landbruket – på samme måte som bilistene, flyturistene og oljenæringen. Dette er ansvarsfraskrivelse av verste sort. Slik kommer vi aldri i gang med å løse klimaproblemet.

Det er merkelig om landbruket, som er en foregangsfigur i sirkulærøkonomien, skal insistere på å fortsette å gå løs på den ufornybare ressursen myr med gamle, stabile karbonlagre. Landbruket kan forsøke å så tvil om forskningen, men kommer aldri unna det faktum at myrer lagrer mest karbon per kvadratmeter og er en naturlig klimaløsning. Det er slått fast i inn- og utland at ødeleggelse av myr er skadelig for klimaet, og samtidig raserer levestedet og matfatet til et stort mangfold av arter. Norge har sågar overtalt Indonesia til å stanse ødeleggelsen av sine myrer.

Merkeligst er det likevel om Venstre og KrF går med på å kaste bort sin egen miljøseier fra 2016. Statsminister Erna Solberg har vært krystallklar på at et forbud er viktig, betydningsfullt og det billigste klimatiltaket i norsk landbruk. Høyres Tom-Christer Nilsen talte varmt for et nydyrkingsforbud i Dagsnytt Atten 14. januar, og få dager etter slo den nye regjeringsplattformen fast – nok en gang – at nydyrking av myr skal forbys.

Skal resultatet etter to og et halvt års utredninger og somling bli et «forbud» fra landbruks- og matminister Bollestad som gir dispensasjon til de fleste som ønsker å dyrke myr, og «forbud» bare der det likevel ikke er planer om nydyrking?

Miljøtiltak får faktisk konsekvenser. Det er selve poenget. Alle tiltak får ikke lik effekt for alle, og noen ganger virker det urettferdig. Men det virker i hvert fall. Så kan man kompensere på andre måter, for eksempel med en areal- og landbrukspolitikk som gjør det lønnsomt for bonden å holde i hevd den dyrka marka vi allerede har, og en arealpolitikk som stanser nedbygging av både matjord og myr. Vi forventer at Venstre, KrF og resten av regjeringen ikke skyter seg selv i foten, men oppfyller løftet om et ordentlig forbud som virker mot all nydyrking og ødeleggelse av myr.

 

Kategori: Innlegg, Myr

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt:

Christian Steel

Biolog

Generalsekretær

E-post: christian.steel@sabima.no

Telefon: 93 44 50 82