myr, klima, flom

Redd myra!

Det har aldri vært viktigere å redde myra. I møtet med klimaendringer trenger vi myrer som lagrer karbon, demper flom og huser et mangfold av planter og dyr.

Bli med og redd myra!

Myra er blitt kalt Norges svar på regnskogen. Så hvorfor ødelegger vi så mye myr hvert år?

Vi tror det skyldes lite kunnskap om myras fantastiske egenskaper. Myra er et perfekt karbonlager og bar i myrene i Norge er det lagret karbon tilsvarende vårt årlige utslipp av CO2 i 66 år! Når myrene ødelegges, slippes karbonet ut.

Myra er levestedet til planter og dyr. Til sommerfugler, øyenstikkere, orkideer og multer. Myra er også rasteplassen til trekkfuglene. Skal vi ta vare på mangfoldet i norsk natur, må vi ta vare på myra.

Hvert år ødelegges mer enn 5000 dekar myr i Norge. Nå er 1/3 av myrene under skoggrensa er borte. Det haster å redde resten!

SABIMA jobber for:
• Forbud mot grøfting av fungerende myrer og torv i jordprodukter
• Økt vern og restaurering av myr

Les mer om hvorfor myra er så viktig!

Hva er naturmangfold?

Nyheter

Økosystemtjenester – naturens goder

Økosystemtjenester beskriver alle de goder og tjenester vi får fra naturen.

gammel skog, arter, biologisk mangfold, natur

Nyheter

Redd naturmangfoldet der du bor!

Du kan påvirke hvordan naturen rundt deg skal forvaltes! Vi gir deg tips til hvordan.

Myr etter torvuttak

Myr

Torv er en miljøbombe

Torva du kjøper til hagen din er hentet opp fra myrer som er grøftet og drenert. Det fører til enorme klimagassutslipp, og etterlater et ørkenlandskap.

Redd myra!

Send MYR til 2160 og gi 100 kroner