Myr og fjell i høstsol.

Redd myra!

Det har aldri vært viktigere å redde myra. I møtet med klimaendringer trenger vi myrer som lagrer karbon, demper flom og huser et mangfold av planter og dyr.

Bli med og redd myra!

Myra er blitt kalt Norges svar på regnskogen. Så hvorfor ødelegger vi så mye myr hvert år?

Vi tror det skyldes lite kunnskap om hvor viktig myra er. Myra er et perfekt karbonlager og bare i myrene i Norge er det lagret karbon tilsvarende vårt årlige utslipp av CO2 i 66 år! Når myrene ødelegges, slippes karbonet ut.

Myra er levestedet til sopp, planter og dyr. Til sommerfugler, øyenstikkere, orkideer og multer. Myra er også rasteplassen til trekkfuglene. Skal vi ta vare på mangfoldet i norsk natur, må vi ta vare på myra.

Nå er 1/3 av myrene under skoggrensa er borte. Det haster å redde resten!

Sabima jobber for:
Et strengt forbud mot bygging på myr
Slutt på nydyrking av myr
Mer vern av myr
Mer restaurering av ødelagte myrer
Utfasing av torv i jordprodukter og forbud mot nye torvuttak

Les mer om hvorfor myra er så viktig!

Hva er naturmangfold?

Nyheter

Økosystemtjenester - naturens goder

Økosystemtjenester beskriver alle de goder og tjenester vi får fra naturen.

gammel skog, arter, biologisk mangfold, natur

Nyheter

Redd naturmangfoldet der du bor!

Du kan påvirke hvordan naturen rundt deg skal forvaltes.

Nyheter

Filmer om artskartlegging

Hvorfor er det viktig å vite hvor artene bor? Det får du vite i disse fire kortfilmene vi har laget som viser artskartleggere på artsjakt.

Redd myra!

Send MYR til 1990 og gi 150 kroner