Kalender

Lær mer om naturen! Her finner du arrangementer med Sabima eller medlemsforeningene.

apr
30

Vårekskursjon med NEF

Artsjakt etter insekter og biehotellbygging

Sted: Lilløyplassen naturhus

Tidspunkt: Kl. 10:00 - 14:00

Les mer og meld deg på

mai
12

Kurs i Naturtyper i Norge (NiN)

Bli med på to-dagers innføringskurs i Naturtyper i Norge. Både teoretisk og praktisk i felt.

Sted: Oslo

Tidspunkt:

Les mer og meld deg på

mai
26

Kurs i kartlegging og bruk av Artsobservasjoner

Lær om Artsobservasjoner i Trondheim

Tidspunkt: Kl. 17:00

Les mer og meld deg på

mai
27

Nybegynnerkurs i tovinger

Lær mer om en av de størst insektordnene

Tidspunkt:

Les mer og meld deg på

jun
03

Ung botaniker turlederkurs

Grip sjansen og bli turleder i botanikk

Tidspunkt: Kl. 10:00

Les mer og meld deg på

jun
05

Den store artsjakten!

Artsjakten er en årlig nasjonal dugnad hvor det er om å gjøre å finne flest plante-, dyre- og sopparter i løpet av et døgn.

Sted: Overalt

Tidspunkt: Kl. 00:00 - 00:00

Les mer og meld deg på

jun
16

Kartleggingshelg i Horten

Utforsk spennende øyer i Horten som vanligvis er stengt for alminnelig ferdsel.

Sted: Horten

Tidspunkt:

Les mer og meld deg på

jun
25

Livet i Østensjøvannet

Bli kjent med livet under vannflaten.

Tidspunkt: Kl. 12:00 - 15:00

Les mer og meld deg på

jun
28

Rødlistefestival

Bli med på et kunnskapsløft for artsmangfoldet i Telemark!

Sted: Seljord

Tidspunkt:

Les mer og meld deg på

aug
11

Kartleggingshelg til Østfold

Bli med på artsjakt i Lundsneset naturreservat i Østfold

Sted: Lundsneset naturreservat, Østfold

Tidspunkt:

Les mer og meld deg på

sep
28

Workshop om kulturmark

Lær om skjøtsel av verdifull gammel kulturmark av de som kan det best! Befaring, foredrag og gruppearbeid.

Sted: Voksenåsen Hotell, Oslo

Tidspunkt:

Les mer og meld deg på