Vil du bli en artsjeger?

Let, finn og rapporter arter med oss og de biologiske foreningene!

Bli med på jakten etter arter i naturen – let, finn og rapporter arter! 

Å dra på artsjakt er å lete etter og finne dyr, sopper og planter i naturen, og deretter registrere dem på Artsobservasjoner.no. Den som gjør det, er en artsjeger! Vi anbefaler at man blir med i en biologisk forening for å komme i gang.

På denne siden kan du bli kjent med rundt 100 vanlige arter i norsk natur: Artsjakten.no

Artsjakt er morsomt, spennende og samtidig viktig!

Du kan bidra til å øke kunnskapen om hva som finnes i norsk natur ved å bli en artsjeger.  Når man har funnet en art, tatt bilder av den, kan stedfeste funnet i et kart og dessuten er sikker på hvilken art det er, kan man ta steget videre til å rapportere arten i Artsobservasjoner. Dataene i dette rapporteringssystemet for arter kan brukes av forskere og forvaltning, og bidrar til å vise trender og utviklingstrekk i naturmangfoldet.

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt:

Mikaela Olsen

Økolog

E-post: mikaela.olsen@sabima.no

Telefon: 96603002