Myra! En hemmelig superhelt

Stadig flere vet hvor fantastisk myra er, men for å stikke fingeren i torva: Myra er fortsatt en temmelig hemmelig helt. 1/3 av myrene i Norge er ødelagt. Vi må redde resten! Kan vi klare det hvis vi beviser at myra har superkrefter?

5 SUPERHELTKREFTER Vi tror at dersom mange folk får vite om hvor viktig og fin myra er, ja, så er sjansen større for at vi klarer å redde myra. Derfor presenterer vi herved fem av myras hemmelige superkrefter, og håper så mange som mulig vil fortelle videre.

Hemmelig superkraft nummer en: Karbonlager

KARBONLAGER Myrer dekker omtrent 3 prosent av landoverflaten på jorda og lagrer mer karbon enn all vegetasjon til sammen.

Norske myrer inneholder karbon tilsvarende 3,5 milliarder tonn CO2. Det er det samme som Norges totale klimagassutslipp i 66 år. Så lenge myra får ligge i fred, lagrer den karbon. Mer og mer for hvert år.

Men når ei myr blir ødelagt, renner vannet i myra ut. Da kommer karbon lagret gjennom flere tusen år i kontakt med luft. Store mengder CO2 dannes, stiger opp i atmosfæren og bidrar til global oppvarming. Ødelagte myrer står for 5 prosent av de årlige, menneskeskapte klimagassutslippene globalt. Best å la myr være myr!

Hemmelig superkraft nummer to: Flomdemper

FLOMDEMPER Myra er som en gigantisk svamp! Noen helt spesielle planter gjør myra i stand til å holde på store mengder vann. Møt torvmosene! På grunn av strukturen i cellene, kan de ta opp 20 ganger sin egen vekt i vann. Prøv å vri opp en liten neve torvmose, så merker du det selv.

Torvmosene har en karakteristisk stjerneformet topp, og det er lett å kjenne dem igjen. Vann renner langsomt, laaaangsomt gjennom torvmoser og torv i myra (det kalles fordrøyningseffekten). Slik kan myrene våre dempe flom. I en framtid der klimaendringer fører med seg mer nedbør og ekstremvær, vil myrene kunne beskytte oss mot flom.

Hemmelig superkraft nummer tre: Levested

LEVESTED Der det er vann, der er det liv. Og myra er hjemmet og matfatet til et mylder av arter! Lynraske øyenstikkere, vakre orkideer (som den nydelige myrflangren på bildet), sjeldne sommerfugler, travle maur, beitemarksopper, kjøttetende planter, moser og fugler som liker å bli våte på tærne.

Arter utryddes fra planeten vår i et skremmende tempo. Derfor er det nødvendig å ta vare på mange, ulike levesteder og matfat for artene. Som myra. PS! Visste du at øyenstikkeren kan snu på hodet?

 

Hemmelig superkraft nummer fire: Leikeplass

LEIKEPLASS I myra er det et herlig mangfold av fugler! Her finner fuglene insekter og frø i massevis, og de får som oftest være i fred. Når våren kommer, setter fuglene hverandre stevne på myra.

Den sky tranen, som reiser fra Spania i februar og mars, danser på myrer om våren. Er du heldig, kan du høre dem når de flyr over myra med flotte trompetstøt. Tranen legger to egg, som den plasserer på en plattform av gress ute på den blauteste delen av myra. Langt unna folk og rev. (Vi må her understreke at vi i Sabima setter stor pris på rever. Men vi er ikke traner som skal passe på egg ute i det åpne landskapet.)

Orrfuglleiken foregår også på myra, med trolske lyder tidlig om morgenen. Det er et flott skue! Orrfuglhannene er avhengige av leiken for å avgjøre hvem som skal få parre seg med orrhønene. Når leiken er avgjort, er myra viktig som hekkeplass og matfat for fuglene. Orrhøna tar gjerne med seg de små ungene sine til fuktige drag i skogen og i myrkanter der det er mye insekter å finne.

 

Hemmelig superkraft nummer fem: Molter

MOLTER Molter er vel strengt tatt ikke en hemmelig superkraft. Mange har vært ute på myra på sensommeren og plukket molter til munngodt og juledessert.. Molter vokser i mengder på myrer over hele landet. Men at molten er super, er det ingen tvil om! Den er også en såkalt ansvarsart for Norge. Det betyr at vi – Norge – har et spesielt ansvar for at molten har gode kår her i landet.

INGEN TVIL OM AT MYRA ER EN SUPERHELT MED SUPERKREFTER, eller hva? 1/3 av myrene i Norge er ødelagt. Nå bretter vi opp ermene for å redde resten – ved å fortelle om myras superkrefter så ofte vi kan. Gjør det, du og!

 

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt: