Årets store dugnad for artsmangfoldet

Ett døgn. Ett land. Hundrevis av frivillige kartleggere og tusenvis av arter. Lørdag 3. juni tar vi et øyeblikksbilde av norsk artsmangfold.

Arrangementet Den store artsjakten handler om å se hvor mange artsfunn man kan registrere på ett døgn. Naturinteresserte i hele landet går ut i norsk natur for å kartlegge planter, dyr og sopp. Slik får vi et øyeblikksbilde av norsk artsmangfold.

Det er et årlig «citizen science»-prosjekt, altså folkeforskning. Kall det gjerne også en nasjonal dugnad! Det betyr at vanlige folk bidrar – gratis – til å øke kunnskapen innenfor et vitenskapelig felt.

Dette er artskartlegging

Når man lærer seg å kjenne igjen planter, sopp og dyr, leter og finner dem i norsk natur og registrerer dem, kartlegger man norsk natur.

Kartlegging av natur gjøres av både profesjonelle og amatører.

Funnene registreres i en åpen database som gir verdifull kunnskap om naturen.

Les mer

Et stort arbeid

Under fjorårets store artsjakt registrerte troppen av frivillige kartleggere 14.434 artsfunn. De fant 1926 ulike arter. Det deltok 632 rapportører.

Les mer: Resultater fra Den store artsjakten 2022

Hvor mye natur får de kartlagt på et døgn i år? Resultatene får vi først etter en ukes tid. For mens noen sitter i solveggen med kikkert og fortløpende registrerer fuglelivet ved hytta eller hjemme, går andre mye mer offensivt til verks.

De som finner flest arter bruker fallfeller, vindusfeller, håv, viltkamera, lydopptak og flaggermusdetekor. De bruker flere dagsverk på å gå gjennom alt materialet for å artsbestemme nøyaktig og rapportere alle funn i Artsobservasjoner. De gjør det på dugnad. Vi er dem alle svært takknemlige.

Hvilken art har du funnet?

Nye artsjegere trenger kanskje også noen dager på å bli helt sikre på hvilke arter de har funnet. Om man er usikker, er det god hjelp å spørre ekspertene på nettet om hjelp til artsbestemmelse. Gjennom tjenester som Spør en biolog, ulike grupper på Facebook og appen Artsorakelet er det god hjelp å få.

– Det har aldri vært enklere å få svar på spørsmål om arter. Når man er helt sikker på hvilken art man har funnet, kan man registrere den på artsobservasjoner.no, sier Mikaela Olsen, kartleggingskoordinator i Sabima.

Dersom man deltar på en av de mange organiserte artsjakt-turene, får man nok den aller beste hjelpen.

– Vårt beste tips til nybegynnere er å bli med på tur sammen med en biologisk forening. Foreningene samler både de profesjonelle og amatørmiljøer, og skaper et nettverk med kunnskap og kompetanse om arter i Norge. På flere av turene har de egne folk som står for rapporteringen i Artsobservasjoner, sier Mikaela Olsen i Sabima.

Å lære om biologisk mangfold gir

  • en hobby for livet – du blir aldri utlært
  • tilgang til et kunnskapsrikt og raust miljø, både i biologiske foreninger og på nett
  • flotte turopplevelser – en ny dimensjon til turen
  • mulighet til å bidra med viktig artsinformasjon til forskning og forvaltning

Hvordan registrere artene du finner

Det kan også være greit for nye artsjegere å sette seg inn i hvordan man rapporterer artsfunn. Artsobservasjoner er databasen der alle funn under artsjakten skal registreres. De som vil bidra til å få registrert artsmangfoldet i norsk natur, må opprette en brukerprofil på artsobservasjoner.no. Versjonen tilpasset mobil og nettbrett er for tiden under oppgradering og ikke tilgjengelig.

Artsjegere er selv ansvarlige for at funnene de registrerer er korrekte. Det er viktig å ta gode bilder av arten som skal registreres, og å kunne plassere funnet på kartet med god nøyaktighet. Det er svært viktig for kunnskapsdatabasens kredibilitet at funn som registreres er korrekte og at de kan kobles til finneren.

Se et enkelt videoforedrag om hvordan bruke Artsobservasjoner.no eller vår lille film på Instagram.

Frivillige kartlegger norsk natur året rundt

Funnene fra dette døgnet med intens artsjakt inngår i et omfattende kunnskapsgrunnlag i Artsobservasjoner, som eksisterer på grunn av enestående innsats året gjennom fra frivillige med kunnskap om artsmangfoldet.

Takket være frivillige i de biologiske foreningene BirdlifeNorsk Zoologisk ForeningNorsk entomologisk foreningNorges sopp- og nyttevekstforbund og Norsk Botanisk Forening blir store deler av artene i naturen kartlagt hvert eneste år.

Kontakt dem for å bli med på turer året rundt!

Hvem blir årets nykommer?

Applausen suppleres i forbindelse med Den store artsjakten dessuten av premier og prestisje, for arrangementet har også konkurranseelementer.

På slaget tolv natt til lørdag 3. juni står de ivrigste og mest erfarne kartleggerne klare til å observere, dokumentere og registrere artene de finner.

Hvem finner flest arter i år? Og kanskje settes det ny rekord i antall arter registrert i løpet av ett døgn i Norge?

Vi kårer dessuten for første gang Årets nykommer, og man kan nominere seg selv eller andre.

Hvorfor artsjakt?

Å kartlegge naturen er et viktig bidrag til å øke kunnskapen om hva som finnes i norsk natur, hvilke arter som er i tilbakegang og hvilke arter som lever hvor. Funnene som er registrert kan få stor betydning. De blir umiddelbart tilgjengelig for forvaltningen, forskere og andre som jobber med funn av arter. For eksempel kan artsfunnene bidra til å hindre naturinngrep der det finnes truede arter, fordi kommuner og Statsforvaltere får tilgang til kunnskapen du har delt.

Les mer om Den store artsjakten.

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt:

Mikaela Olsen

Økolog

E-post: mikaela.olsen@sabima.no

Telefon: 96603002