Spør en ekspert!

Har du funnet en plante, et dyr eller en sopp og er usikker på hvilken art det er? Eller lurer du på noe annet om en art eller artsgruppe? Det er en verden av eksperter der ute som kan gi deg svar på det du lurer på!

Aha! En trehumle!

Når du vet hvilken art du har funnet kan du rapportere det inn i Artsobservasjoner. Da bidrar du til økt kunnskap om norsk naturmangfold.

 

Les mer om hvordan du kan bli kartlegger!

På nettet er det flere sider og fora hvor en kan diskutere og få artsbestemt et funn. Her er et knippe vi anbefaler. Tips: Gode bilder er nyttige hjelpemidler når man skal få arten bestemt.

Alle artsgrupper

Biologforeningens spørreforum «Spør en biolog»

Fugler

«Spør en ornitolog» Norsk Ornitologisk Forening og Fuglevennen i samarbeid med Miljølære

Sopp

Norges sopp- og nyttevekstforbunds  «Nøtteknekkeren» forum for bestemmelse av sopp

Blomster/botanikk

Norsk Botanisk Forenings spørreforum

Villblomster (Facebook-gruppe)

Mose

Moser i Norge Facebook-gruppe)

Lav

Norske lav (Facebook-gruppe)

Sommerfugler

Norske sommerfugler (Facebook-gruppe) 

Arter på nett: Sommerfugler (Artsdatabanken) 

Øyenstikkere

Øyenstikkere i Norge (Facebook-gruppe) 

Arter på nett: Øyenstikkere (Artsdatabanken) 

Biller

Biller i Norge (Facebook-gruppe)

Edderkopper

Norske edderkopper (Facebook-gruppe)

Årevinger (bier, veps, maur)

Årevinger i Norge (Facebook-gruppe)

Arter på nett: Humler (Artsdatabanken)

Arter på nett: Bier (Artdatabanken)

Tovinger (fluer og mygg)

Tovinger i Norge (Facebook-gruppe)

Gresshopper

Gresshopper i Norge (Facebook-gruppe)

Arter på nett: Rettvinger (Artsdatabanken)

Snegler

Snegler i Norge (Facebook-gruppe)

Fisk

Norske artsfiskere (Facebook-gruppe)

Artsdatabankens sider «Arter på nett» inneholder informasjon om mange artsgrupper.

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt:

Helene Jensen

Naturforvalter

Kartleggingskoordinator, entomologi

E-post: helene.jensen@sabima.no

Telefon: 93 20 59 82