Spør en ekspert!

Har du funnet en plante, et dyr eller en sopp og er usikker på hvilken art det er? Eller lurer du på noe annet om en art eller artsgruppe? Det er en verden av eksperter der ute som kan gi deg svar på det du lurer på!

Aha! En trehumle!

Når du vet hvilken art du har funnet kan du rapportere det inn i Artsobservasjoner. Da bidrar du til økt kunnskap om norsk naturmangfold.

Les mer om hvordan du kan bli kartlegger!

På nettet er det flere sider og fora hvor en kan diskutere og få artsbestemt et funn. Her er et knippe vi anbefaler. Tips: Gode bilder, hvor og når er nyttige hjelpemidler når man skal få arten bestemt.

Arter på nett: kan du få kvalitetssikret informasjon om arter i Norge. Les, se bilder, prøv bestemmelsesnøkler og se kart.

Alle artsgrupper

Biologforeningens spørreforum «Spør en biolog»

 

Alger

Alger i Norge (Facebook-gruppe) 

Algal Identification (Facebook-gruppe) (Engelsk)

 

Biller

Biller i Norge (Facebook-gruppe)

Beetlebase

Artsnøkkel: Sivbukker Donaciinae (ArtDatabanken) (Svensk)

 

Blomster/botanikk

Villblomster (Facebook-gruppe)

 

Edderkopper

Norske edderkopper (Facebook-gruppe)

Arter på nett: Edderkopper (Artsdatabanken) 

Artsnøkkel: Hoppeedderkopper Salticidae (ArtDatabanken) (Svensk)

 

Fisk

Norske artsfiskere (Facebook-gruppe)

 

Fugler

«Spør en ornitolog» Birdlife Norge og Fuglevennen i samarbeid med Miljølære.

Arter på nett: Sjøfugl (Artsdatabanken) 

 

Gresshopper

Gresshopper i Norge (Facebook-gruppe)

Arter på nett: Rettvinger (Artsdatabanken)

 

Insekter generelt

Insekter (Facebook-gruppe) 

 

Lav

Norske lav (Facebook-gruppe)

Arter på nett: Begerlavslekta Cladonia (Artsdatabanken) 

 

Mose

Moser i Norge (Facebook-gruppe)

Arter på nett: Moser (Artsdatabanken) 

Arter på nett: Torvmoseslekta Sphagnum (Artsdatabanken) 

 

Nebbmunner (teger, sikader og plantelus)

Nebbmunner i Norge (Facebook-gruppe)

 

Skjell

Artsnøkkel: Skjell Bivalvia (ArtDatabanken) (Svensk)

 

Snegler

Snegler i Norge (Facebook-gruppe)

Artsnøkkel: Snegler Gastropoda (ArtDatabanken) (Svensk)

 

Sommerfugler

Norske sommerfugler (Facebook-gruppe) 

Arter på nett: Sommerfugler (Artsdatabanken) 

 

Sopp

Vi som liker sopp (Facebook-gruppe)

Sopp og nyttevekster (Facebook-gruppe)

Kjuker og barksopp i Norge (Facebook-gruppe) 

Arter på nett: Hettesopper Mycena (Artsdatabanken)

Artsnøkkel: Hettesopper Mycena (Arne Aronsen)

Arter på nett: Korallsopper Ramaria (Artsdatabanken)

 

Tovinger (fluer og mygg)

Tovinger i Norge (Facebook-gruppe)

Arter på nett: Rovfluer (Artsdatabanken)

 

Vårfluer

Arter på nett: Vårfluer (Artsdatabanken)

 

Øyenstikkere

Øyenstikkere i Norge (Facebook-gruppe) 

Arter på nett: Øyenstikkere (Artsdatabanken) 

 

Årevinger (bier, veps, maur)

Årevinger i Norge (Facebook-gruppe)

Arter på nett: Bier (Artdatabanken)

Arter på nett: Humler (Artsdatabanken)

Arter på nett: Stikkeveps (Artsdatabanken) 

Arter på nett: Maur (Artsdatabanken) 

Arter på nett: Gullveps (Artsdatabanken)

Arter på nett: Gallveps (Artsdatabanken) 

Artsnøkkel: Sandbier Andrena (ArtDatabanken)  (Svensk)

Artsnøkkel: Maskebier Hylaeus (ArtDatabanken) (Svensk)

Artsnøkkel: Jordbier Lasioglossum (ArtDatabanken) (Svensk)

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt:

Mikaela Olsen

Økolog

E-post: mikaela.olsen@sabima.no

Telefon: 96603002