Artsjakt – bli med og finn planter og dyr!

Artsjakt er å lete etter dyr, planter og sopp i naturen, og registrere dem på Artsobservasjoner. Hvert år arrangerer Sabima og medlemsforeningene "Den store artsjakten", en dag dedikert til kartlegging.

Artsjakten 2017

Artsjakten 2017 arrangeres 5. juni.

Sett av dagen!

I kalenderen vår finner du mer informasjon om våre kartleggingsturer

Artsjakt er å finne arter, være seg planter, dyr eller sopp, artsbestemme dem (finne ut hvilken art det er) og gjerne registrere dem i kunnskapsdatabasen artsobservasjoner.

Hvert år arrangerer vi Den store artsjakten! Den dagen ønsker vi å skape et øyeblikksbilde av artene vi kan finne i Norge. Eksperter og naturinteresserte møtes og jobber sammen, og på Artsjakten-arrangementene rundt omkring i landet kan nye artsjegere lære seg å kartlegge utvalgte, lokale arter og å legge artene inn i artsobservasjoner.no.  Det er også en uformell konkurranse: hvilken kommune, eller artsjeger i ditt lokale arrangement, finner flest arter?

Alle kan dra på  – eller lage sitt eget – lokale arrangement, eller bare ta med venner ut i naturen. Vi oppfordrer lokalforeninger i Sabima, turlag, og andre til å arrangere artsjakt og konkurrere seg imellom.

Lettere enn du tror!

Aldri kartlagt før? Vi lover at det slett ikke er så vanskelig som mange kanskje tror. Du lærer deg fort noen arter som er lette å kjenne igjen. Artsjakt er moro for voksne og barn. Vi i Sabima har sett den magiske gleden når et barn bestemmer sin første bille. Det anbefales, bare se filmen for pur artsjakt-glede!

Se alle våre kortfilmer om artsjakt!

Citizen science

Artsjakten er et eksempel på arbeidsmetoden citizen science, som betyr at vanlige folk bidrar til økt kunnskap innenfor et vitenskapelig felt. Kall det gjerne en nasjonal dugnad! Etter artsjakten vil eksperter validere og tolke funnene – og bruke de til å finne ut om det er interessant å undersøke mer i de ulike områdene. Artsjakten er vår variant av det som mange steder kalles “bioblitz”, hvor man i løpet av et døgn prøver å registrere så mange arter som mulig.

Tap av naturmangfold

At stadig fler arter trues med utryddelse er fortsatt et underkommunisert og lite kjent miljøproblem i Norge. Å kartlegge naturen er et viktig bidrag til å øke kunnskapen om hva som finnes i norsk natur, hvilke arter som er i tilbakegang og hvilke arter som lever hvor. Kanskje oppdager i en helt ny art for Norge? Eller for vitenskapen?

2016 er året det ble funnet flest arter. 1207 ulike arter ble funnet, med nærmere 10 000 registreringer i Artsobservasjoner. Av disse var 71 rødlistearter og 30 svartelistearter.

Artsjakten er et samarbeid mellom Sabima, medlemsforeningene og Artsdatabanken og ble arrangert for første gang i 2015.

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt:

Helene Jensen

Naturforvalter

Kartleggingskoordinator, entomologi

E-post: helene.jensen@sabima.no

Telefon: 93 20 59 82