Torv og torvmoser i myra

I myra finnes torvmoser! Torvmosene gjør myra til en svamp som kan holde på store mengder vann. Dette er en egenskap ved myra som vi trenger i en framtid med mer nedbør.

Myra er som en stor svamp

Noen helt spesielle planter gjør myra i stand til å holde på store mengder vann. Møt torvmosene! På grunn av strukturen på cellene kan de ta opp opptil 20 ganger sin egen vekt i vann. Torvmosene (sphagnum) har en karakteristisk stjerneformet topp og er enkle å kjenne igjen. Det finnes flere hundre arter torvmoser i verden. Rundt femti av dem vokser i Norge, og Trøndelag er den landsdelen der det finnes flest torvmoser.

Vann renner langsomt, langsomt gjennom torvmoser og torv i myra, og myrene våre kan derfor bremse flomtopper. I en framtid der klimaendringer fører med seg mer nedbør og ekstremvær, vil myrene beskytte oss mot flom.

Lagrer enorme mengder karbon

Torvmosene vokser i toppen, mens bunnen dør og blir til torv. I myra blir det lagret, og derfor er myr en av våre største karbonlagre. I de åpne myrene i Norge er det lagret karbon tilsvarende 3,5 mrd. tonn CO2. Det tilsvarer Norges totale klimautslipp i 66 år. Myrene bidrar til å begrense klimagassutslipp – i tillegg til at de også demper konsekvensene av klimaendringene – flom. Torv i myr akkumulerer, eller vokser, med ca. 1 mm i året. Det vil si at på de dypeste myrene våre har torv bygget seg opp i flere tusen år. Torv er ikke en fornybar ressurs i menneskelig perspektiv!

Renser vann

Visste du at man kan klemme reint vann ut av en neve med torvmose? Mens vann renner sakte gjennom myra og torvmosene, blir vannet renset. Torv og torvmoser i myra filtrerer avrenning fra jordbruk og andre forurensningskilder. Torvmoser har blitt brukt som sterile kompresser, damebind og isolasjon i hus gjennom historien.

Kjøp torvfri jord

Aldri har det vært lettere å kjøpe torvfri jord!

Her får du kjøpt torvfri jord

Redd myra!

Når vi bygger grøfter, drenerer og bygger ned myrer, ødelegger vi natur som demper flom, renser vann, lagrer karbon og er levested for en rekke dyr og planter. Derfor jobber Sabima med å gjøre det vanskeligere å ødelegge myr i Norge.

Bruk jord uten torv i hagen

Sekkene med hagejord som selges på hagesentrene, inneholder ofte store mengder torv. Når torv utvinnes fra myra, dør de levende torvmosene og selve myra ødelegges. Det finnes heldigvis gode alternativer til torv. Sabima arbeider for å redde myra, og vi trenger forbrukere i Norge med oss på laget. Hagesentre over hele landet har nå torvfri jord i sortimentet sitt. Kjøp torvfri jord.

Her er noen tips til en torvfri hage:

  • Kjøp torvfri jord! Her finner du et utsalgssted nær deg.
  • Bruk den jorda du allerede har!
  • Legg på litt god kompostjord som et alternativ til gjødsel.
  • Bland grønne og visne blader inn i jorda for å skape mer liv.
  • Noen kommuner har gjenvinningsstasjonen der man kan man få tak i kompostjord laget av hage- og matavfall iblandet for eksempel sand. Dette er jord som er bra for plantene og miljøet. Besøk www.kompostportalen.no for en oversikt.

Du kan lære mye av en dyktig og miljøvennlig hageblogger! Vi anbefaler for eksempel Moseplassen og Maria Berg Hestad.

Vil du lære mer om torvmoser? Besøk Artsdatabankens fantastiske temasider om torvmoser!

Send en sms med kodeord MYR til 2160 hvis du har lyst til å støtte Sabimas arbeid for myra.

Kategori: Nyheter

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt: