Naturen forsvinner der du bor

Vi har laget en oversikt over valg din kommune har gjort som påvirker naturen.

Les mer om Naturkampen