Fremmede arter truer naturen vår

I Norge kan mye verdifull natur gå tapt om det ikke tas et skikkelig grep for å bekjempe fremmede arter, som lupiner og kanadagullris. Her har kommunen en nøkkelrolle. Utholdenhet og prioritering er viktige stikkord.

Hvorfor skal vi bekjempe fremmede arter

Kan du nok?

Det kan løses

Vi har ikke råd til å miste vår natur.

Slik løser vi problemet!
Følg vår kommuneguide, og naturen i kommunen din blir fin!

Ta kampen der du jobber!

torvfri jord

Fremmede arter

Miljøvennlig hage

Hvordan vi steller i hagen og hvilke planter vi bruker har stor påvirkning på naturen. Lag en miljøvennlig hage uten fremmede arter, med torvfri jord og masse planter for humlene!

Nyheter

Elvesandjegeren og andre norske arter trues av fremmede inntrengere

Her kan du lese seks historier om hvordan tilsynelatende uskyldige planter, insekter og sopp ødelegger for truede arter i norsk natur. Fremmede arter truer viktige økosystemer vi er avhengige av. Den vakre elvesandjegeren trues av hagelupiner for eksempel.

Vi mener

Vi trenger mer fremmedfrykt i dette landet

Vi trenger mer fremmedfrykt i landet. Naturressursene vi skal leve av i generasjoner framover kan ikke settes ut av spill av kortsiktige næringsinteresser, skriver Ragna Kronstad i spalten Faglig Snakka i Nationen.