Søk kartleggingsmidler

Kartlegger du arter? Hvert år lyses det ut midler til kartleggingsaktiviteter blant foreninger og medlemmer i Sabimas medlemsforeninger.

Halvparten av all artskartlegging i Norge utføres av frivillige kartleggere. Det er et betydelig arbeid du som kartlegger er en del av når du er ute på artsjakt. Sabima og medlemsforeningene ønsker flere kartleggere, så har du artskunnskap og liker å være ute, kan artskartlegging være noe for deg! Søk støtte for å gjennomføre din kartleggingsaktivitet!

Søk støtte til kartlegging av arter

Hvert år deler Sabima på vegne av medlemsforeningene ut midler til foreninger og medlemmer i Norsk Botanisk Forening, Norges sopp- og nyttevekstforbund, Norsk Zoologisk Forening og Norsk entomologisk forening som driver frivillig kartlegging av arter.

Prosjekter har tidligere fått støtte til innkjøp av utstyr til fangst eller artsbestemmelse, reiseutgifter for turer til områder som har vært lite kartlagt, og støtte til små samlinger for grupper av kartleggere, gjerne i regi av en lokalforening. Få innblikk i hvilke prosjekter vi støttet tidligere år her.

UTLYSNING 2020

Søk støtte for å gjennomføre din kartleggingsaktivitet!

Søknadsfristen er 15.april!

Utlysning av kartleggingsmidler 2020 

Nå kan du søke støtte til kartlegging av arter. Utlysningsteksten finner du her. 

OBS: Søknadsfristen er utsatt til 15.april. 

Har du fått støtte og er ferdig med prosjektet?

Når du er ferdig med prosjektet er det normalt å skrive et kort notat fra kartleggingen. For å få utbetalt må du sende inn reiseregning og/eller utleggsskjema med kvitteringer.

 

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt:

Even Hanssen

Botaniker og naturforvalter

Kartleggingkoordinator, botanikk og mykologi

E-post: even.w.hanssen@sabima.no

Telefon: 99 25 6120