Søk kartleggingsmidler

Kartlegger du arter? Hvert år lyses det ut midler til kartleggingsaktiviteter blant foreninger og medlemmer i Sabimas medlemsforeninger.

Frivillige kartleggere jobber over hele landet og leverer et kjempebidrag til økt kunnskap om norsk natur. Mer enn halvparten av all artskartlegging i Norge utføres av frivillige kartleggere. Det er behov for at enda flere er ute, og registrerer hvor artene befinner seg. Har du/dere artskunnskap og drømmer om et spennende kartleggingsprosjekt? Søk støtte til å gjennomføre årets kartleggingsaktiviter!

Søk støtte til kartlegging av arter

Hvert år deler Sabima på vegne av medlemsforeningene ut midler til foreninger og medlemmer i Norsk Botanisk Forening, Norges sopp- og nyttevekstforbund, Norsk Zoologisk Forening og Norsk entomologisk forening som driver frivillig kartlegging av arter.

Prosjekter har tidligere fått støtte til innkjøp av utstyr til fangst eller artsbestemmelse, reiseutgifter for turer til områder som har vært lite kartlagt, og støtte til mindre kartlegginssamlinger. Få innblikk i hvilke prosjekter vi støttet tidligere år her.

Utlysning av kartleggingsmidler 2024

Vi tar snart imot søknader om støtte til kartleggingsaktiviteter.

  • Utlysningsteksten med retningslinjer for tildeling og prioriteringskriterier finner du her.
  • Fristen for søknad om midler utløp søndag 14. april 2024.

 

Har du fått støtte og er ferdig med prosjektet?

Har du/dere fått støtte til kartleggingsaktiviteter og er ferdig med prosjektet? Det er  normalt å skrive et kort notat fra kartleggingen. For å få utbetalt må du sende inn reiseregning og/eller utleggsskjema med kvitteringer.

 

Foto: Mikkel Soya Bølstad

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt:

Even Hanssen

Botaniker og naturforvalter

Kartleggingkoordinator, botanikk og mykologi

E-post: even.w.hanssen@sabima.no

Telefon: 99 25 6120