Søk kartleggingsmidler

Kartlegger du arter? Hvert år lyses det ut midler til kartleggingsaktiviteter blant foreninger og medlemmer i Sabimas medlemsforeninger.

Frivillige kartleggere jobber over hele landet og er et kjempebidrag til økt kunnskap om norsk natur. Mer enn halvparten av all artskartlegging i Norge utføres av frivillige kartleggere. Det er behov for at enda flere er ute, og registrerer hvor artene befinner seg. Har du/dere artskunnskap og drømmer om et spennende kartleggingsprosjekt? Søk støtte til å gjennomføre årets kartleggingsaktiviter!

Søk støtte til kartlegging av arter

Hvert år deler Sabima på vegne av medlemsforeningene ut midler til foreninger og medlemmer i Norsk Botanisk Forening, Norges sopp- og nyttevekstforbund, Norsk Zoologisk Forening og Norsk entomologisk forening som driver frivillig kartlegging av arter.

Prosjekter har tidligere fått støtte til innkjøp av utstyr til fangst eller artsbestemmelse, reiseutgifter for turer til områder som har vært lite kartlagt, og støtte til små samlinger for grupper av kartleggere, gjerne i regi av en lokalforening. Få innblikk i hvilke prosjekter vi støttet tidligere år her.

Utlysning av kartleggingsmidler 2021

Vi tar nå imot søknader om støtte til kartleggingsaktiviteter.

  • Utlysningsteksten er her. 
  • Søknad om midler sendes innen 10.april 2021
    til Sabima v/ kartleggingskoordinator Even Woldstad Hanssen, even.w.hanssen@sabima.no.

Foto: Mikkel Soya Bølstad

Har du fått støtte og er ferdig med prosjektet?

Når du er ferdig med prosjektet er det normalt å skrive et kort notat fra kartleggingen. For å få utbetalt må du sende inn reiseregning og/eller utleggsskjema med kvitteringer.

 

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt:

Even Hanssen

Botaniker og naturforvalter

Kartleggingkoordinator, botanikk og mykologi

E-post: even.w.hanssen@sabima.no

Telefon: 99 25 6120