Oversikt over kartleggingsturer

Bli med ut og kartlegg arter! Fellesturene sammen med medlemsforeningene er både sosiale og lærerrike, og passer for alle med stor naturinteresse.

Bli med ut og kartlegg arter! Hvert år arrangerere Sabima sammen med medlemsforeningene tverrfaglige kartleggingsturer. Turene er både sosiale og lærerike, og passer for alle med stor naturinteresse. Fellesturene bidrar til å øke kunnskapen om naturmangfoldet og styrke kartleggingsmiljøene.

Fellesturene arrangeres av Sabima, Norsk entomologisk foreningNorsk Zoologisk ForeningNorsk Botanisk Forening og Norges sopp- og nyttevekstforbund. Turene og andre aktiviteter har som mål å bringe medlemmene fra Sabimas medlemsforeninger sammen for erfaringsutveksling og tverrfaglig kartlegging. Målgruppa er både folk med stor naturinteresse, studenter og erfarne kartleggere. På turene får du et lærerikt og inspirerende møte med dyktige kartleggere fra andre grupper enn de man har å gjøre med til daglig. Ledende fagfolk vil være med som turledere.

Turene går til lokaliteter vi vet er artsrike, men som er dårlig undersøkte og der det er stort behov for ytterligere kartlegging. Merk at noen av kartleggingsturene kan kreve påmelding. Husk gode feltklær, mat, drikke og eget kartleggingsutstyr.  I tillegg til fellesturene arrangerer flere av medlemsforeningene egne turer over hele landet. Mer om programmene deres finner du på hjemmesidene deres. 

Program for 2019:

Lørdag 11.mai – Innføring i kartlegging for unge og studenter, Østensjøvannet, Oslo.
Frammøte kl.11.00 på Skøyenåsen t-banestasjon. Turen vil ha fokus på kartleggingsmetodikk, og det vil bli gitt innføring i bruk av GPS, artsbestemmelse, dokumentasjon og rapportering. Turens varighet vil være ca. fem timer.
Samarbeid med Ung botaniker, Ung entomolog, Norsk Zoologisk Forening og Norges sopp- og nyttevekstforbund. Åpent for alle, også ikke-studenter. Krever Ingen påmelding.  Se arrangement på Facebook. 

Lørdag 25.mai – Kartleggingstur til Lysebu i Larvik, Vestfold.
Turen vil ha fokus arter i gammel fattig edellauvskog. Vi ser etter insekter, fugl, blomster, vedboende sopp, lav og mose. Frammøte kl.10 på Esso i Kvelde. Turen varer til ca. kl.16.00. Ta med matpakke. Samarbeid med Larvik Botaniske Forening, Norges sopp-og nyttevekstforbund, Norsk Zoologisk Forening og Norsk entomologisk forening. Åpen for alle, krever ingen påmelding. Se arrangement på Facebook.  

Lørdag 22.juni – Kartleggingstur til Kvelderønningen i Larvik, Vestfold.
Turen vil ha fokus på arter i rik edellauvskog i Larvik. Vi ser etter insekter, fugl, blomster, vedboende sopp, lav og mose. Frammøte kl.10 på Esso i Kvelde. Turen varer til ca. kl.16.00. Ta med matpakke. Samarbeid med Larvik Botaniske Forening, Norges sopp-og nyttevekstforbund, Norsk Zoologisk Forening og Norsk entomologisk forening. Obs! Terrenget er ulendt! Åpen for alle, krever ingen påmelding.

Torsdag til søndag 01-04.august – Kartleggingssamling på Voss, Hordaland. 
På dagtid er vi ute i felt og på kveldstid samles vi til foredrag, artsbestemmelse og sosialt samvær. Overnatting på Voss folkehøgskole.
Samarbeid med Norsk Botanisk Forening Vestlandsavdelingen, Ung Botaniker Vestlandsavdelingen, Bergen insektsklubb, Bergen sopp- og nyttevekstforening, Norsk Zoologisk Forening. Mer informasjon.  Se arrangement på Facebook. Samlingen er fulltegnet! 

Lørdag 12.oktober – Kartleggingstur til Borgeåsen i Skien og Porsgrunn, Telemark.
Turen vil ha fokus på arter i kalkskog. Frammøte kl.10 på parkeringsplassen til NRK Telemark. Turen varer til ca. kl.17.00. Ta med matpakke og klær tilpasset værforholdene.  Samarbeid med Grenland soppforening, Telemark Botaniske Forening, Norsk Zoologisk Forening og Norsk entomologisk forening. Åpen for alle, krever ingen påmelding. Se arrangement på Facebook og se kart her

 

Å kartlegge natur er å dra ut på jakt etter arter, enten ved å undersøke et område for hvilke arter som finnes der, eller lete etter en bestemt art eller artsgruppe. Kartlegging av artene våre er utrolig viktig for å få mer kunnskap om naturen vår! For å drive god naturforvaltning trenger man kunnskap om hvor artene befinner seg og hvilke områder som er verdifulle. Kartlegging av natur gjøres av både profesjonelle og amatører. Bli artsjeger du også. Se filmen om artsjegere på jakt etter storporet flammekjuke så skjønner du hvorfor artsjakt er så bra hobby!

Takket være en enestående innsats fra frivillige i Norsk Zoologisk Forening, Norsk entomologisk forening, Norges sopp- og nyttevekstforbund, Norsk Botanisk Forening og Norsk Ornitologisk Forening blir store deler av artene i naturen kartlagt hvert eneste år. Vil du lære mer om ville arter i naturen, og være del av et frivillig fagmiljø sammen med andre naturglade amatører, meld deg inn i en av medlemsforeningene i Sabima.

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt:

Helene Jensen

Naturforvalter

Kartleggingskoordinator, entomologi

E-post: helene.jensen@sabima.no

Telefon: 93 20 59 82