Oversikt over felles kartleggingsturer

Bli med ut og kartlegg arter! Fellesturene sammen med medlemsforeningene er både sosiale og lærerrike, og passer for alle med stor naturinteresse.

Bli med ut og kartlegg arter! Hvert år arrangerere Sabima sammen med medlemsforeningene tverrfaglige kartleggingsturer. Turene er både sosiale og lærerike, og passer for alle med stor naturinteresse. Fellesturene bidrar til å øke kunnskapen om naturmangfoldet og styrke kartleggingsmiljøene.

Å kartlegge natur er å dra ut på jakt etter arter, enten ved å undersøke et område for hvilke arter som finnes der, eller lete etter en bestemt art eller artsgruppe. Kartlegging av artene våre er utrolig viktig for å få mer kunnskap om naturen vår! For å drive god naturforvaltning trenger man kunnskap om hvor artene befinner seg og hvilke områder som er verdifulle. Kartlegging av natur gjøres av både profesjonelle og amatører. Bli artsjeger du også. Se filmen om artsjegere på jakt etter storporet flammekjuke så skjønner du hvorfor artsjakt er så bra hobby!

Bli med på et kunnskapsløft for naturen!

Fellesturene arrangeres av Sabima, Norsk entomologisk foreningNorsk Zoologisk ForeningNorsk Botanisk Forening og Norges sopp- og nyttevekstforbund. Turene har som mål å bringe medlemmene fra Sabimas medlemsforeninger sammen for erfaringsutveksling og tverrfaglig artskartlegging. Turene er åpen for alle med interesse innen artskartlegging, både studenter, nybegynnere og erfarne kartleggere. På turene får du et lærerikt og inspirerende møte med dyktige kartleggere fra andre grupper enn de man har å gjøre med til daglig. Ledende kartleggere vil være med som turledere.

Turene går til lokaliteter vi vet er artsrike, men som er dårlig undersøkte og der det er stort behov for ytterligere kartlegging. Merk at alle kartleggingsturene krever påmelding av hensyn til smittevern. Husk gode feltklær, mat, drikke og eget kartleggingsutstyr.

I tillegg til fellesturene arrangerer flere av medlemsforeningene egne turer over hele landet. Mer om programmene deres finner du på hjemmesidene deres. 

Fellesturer 2021

Turene under er gjennomført. Nye turer for 2022 kommer senere.

Søndag 13.juni – Felles kartleggingstur til Hurumlandet 
Dagstur til de søndre delene av Hurumlandet fra Sagene og vest mot Sandbukta. Dette er et sørvendt område med en del eldre barskog. Området grenser til Sandbukta-Østnestangen naturreservat. Fremmøte kl.10:00 og avslutning ca. kl.16.00. Vi leter etter og registrerer lav, mose, karplanter, insekter, fugl og andre dyr. Samarbeid med Norsk Botanisk Forening Østlandsavdelingen, Norsk entomologisk forening og Norsk Zoologisk Forening. Åpen for alle. Turen krever påmelding. 

Lørdag 26.juni – Innføring i kartlegging for unge og studenter
Turen vil ha fokus på kartleggingsmetodikk, og det vil bli gitt innføring i bruk av GPS, artsbestemmelse, dokumentasjon og rapportering. Frammøte kl.09.45 på Aker brygge. Vi tar båten kl.10.00 til Håøya. Turen varer til 19.00. Samarbeid med Ung botaniker i Norsk Botanisk Forening, Kryptoklubben i Norsk Botanisk Forening, Ung entomolog i Norsk entomologisk forening, Fagmykologene i Norges sopp- og nyttevekstforbund og Norsk Zoologisk Forening. Åpent for alle, også ikke-studenter. Turen krever påmelding. 

Torsdag til søndag 19.-22.august – Kartleggingssamling på Nordmøre, Møre og Romsdal. 
På dagtid er vi ute i felt og på kveldstid samles vi til foredrag, artsbestemmelse og sosialt samvær. Overnatting på Nordmøre folkehøgskole. Arrangører: Sabima, Risken sopp- og nyttevekstforening, Trondheim sopp- og nyttevekstforening, Norsk Botanisk Forening Trøndelagsavdelinga, Norsk entomologisk forening og Norsk Zoologisk Forening.

Lørdag 2.oktober – Felles kartleggingstur til Kragerø 
Dagstur til Levangsheia i Kragerø. Fremmøte kl.11:00 og avslutning ca. kl.17.00. Vi leter etter og registrerer lav, mose, karplanter, sopp og dyr. Samarbeid med Norsk Botanisk Forening, Norges sopp- og nyttevekstforbund, Norsk entomologisk forening og Norsk Zoologisk Forening.

Foto: Helene Lind Jensen

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt:

Helene Jensen

Naturforvalter

Kartleggingskoordinator, entomologi

E-post: helene.jensen@sabima.no

Telefon: 93 20 59 82