Oversikt over felles kartleggingsturer

Bli med ut og kartlegg arter! Fellesturene sammen med medlemsforeningene er både sosiale og lærerrike, og passer for alle med stor naturinteresse.

Bli med ut og kartlegg arter! Hvert år arrangerere Sabima sammen med medlemsforeningene tverrfaglige kartleggingsturer. Turene er både sosiale og lærerike, og passer for alle med stor naturinteresse. Fellesturene bidrar til å øke kunnskapen om naturmangfoldet og styrke kartleggingsmiljøene.

Å kartlegge natur er å dra ut på jakt etter arter, enten ved å undersøke et område for hvilke arter som finnes der, eller lete etter en bestemt art eller artsgruppe. Kartlegging av artene våre er utrolig viktig for å få mer kunnskap om naturen vår! For å drive god naturforvaltning trenger man kunnskap om hvor artene befinner seg og hvilke områder som er verdifulle. Kartlegging av natur gjøres av både profesjonelle og amatører. Bli artsjeger du også. Se filmen om artsjegere på jakt etter storporet flammekjuke så skjønner du hvorfor artsjakt er så bra hobby!

Bli med på et kunnskapsløft for naturen!

Fellesturene arrangeres av Sabima, Norsk entomologisk foreningNorsk Zoologisk ForeningNorsk Botanisk Forening og Norges sopp- og nyttevekstforbund. Turene har som mål å bringe medlemmene fra Sabimas medlemsforeninger sammen for erfaringsutveksling og tverrfaglig artskartlegging. Turene er åpen for alle med interesse innen artskartlegging, både studenter, nybegynnere og erfarne kartleggere. På turene får du et lærerikt og inspirerende møte med dyktige kartleggere fra andre grupper enn de man har å gjøre med til daglig. Ledende kartleggere vil være med som turledere.

Turene går til lokaliteter vi vet er artsrike, men som er dårlig undersøkte og der det er stort behov for ytterligere kartlegging. Merk at alle kartleggingsturene krever påmelding av hensyn til smittevern. Husk gode feltklær, mat, drikke og eget kartleggingsutstyr.

I tillegg til fellesturene arrangerer flere av medlemsforeningene egne turer over hele landet. Mer om programmene deres finner du på hjemmesidene deres. 

Fellesturer 2024

Lørdag 1. juni: Den Store Artsjakten 2024! 
Bli med på årets kartleggingsdugnad!

Onsdag 12. juni: Kartleggingstur til Dronningfossen i Hoffselva, Oslo
Bli med på tverrfaglig kartleggingstur til ei grønn og blå lunge i tettbygde Oslo.

Lørdag 15. juni: Kartleggingsdag på Plassen i Fuksebrekk, Nord-Aurdal, Valdres                        Tverrfaglig kartlegging i vakre slåtteenger i vidunderlige Valdres.

Lørdag 24. august: Dagstur til Øvrebøen, Gjerdåker
Bli med og kartlegg lauvenger, natutbeitemark og semi-naturlige marker!

Foto: Helene Lind Jensen

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt:

Mikaela Olsen

Økolog

E-post: mikaela.olsen@sabima.no

Telefon: 96603002