Oversikt over felles kartleggingsturer

Bli med ut og kartlegg arter! Fellesturene sammen med medlemsforeningene er både sosiale og lærerrike, og passer for alle med stor naturinteresse.

Bli med ut og kartlegg arter! Hvert år arrangerere Sabima sammen med medlemsforeningene tverrfaglige kartleggingsturer. Turene er både sosiale og lærerike, og passer for alle med stor naturinteresse. Fellesturene bidrar til å øke kunnskapen om naturmangfoldet og styrke kartleggingsmiljøene.

Å kartlegge natur er å dra ut på jakt etter arter, enten ved å undersøke et område for hvilke arter som finnes der, eller lete etter en bestemt art eller artsgruppe. Kartlegging av artene våre er utrolig viktig for å få mer kunnskap om naturen vår! For å drive god naturforvaltning trenger man kunnskap om hvor artene befinner seg og hvilke områder som er verdifulle. Kartlegging av natur gjøres av både profesjonelle og amatører. Bli artsjeger du også. Se filmen om artsjegere på jakt etter storporet flammekjuke så skjønner du hvorfor artsjakt er så bra hobby!

Bli med på et kunnskapsløft for naturen!

Fellesturene arrangeres av Sabima, Norsk entomologisk foreningNorsk Zoologisk ForeningNorsk Botanisk Forening og Norges sopp- og nyttevekstforbund. Turene har som mål å bringe medlemmene fra Sabimas medlemsforeninger sammen for erfaringsutveksling og tverrfaglig artskartlegging. Turene er åpen for alle med interesse innen artskartlegging, både studenter, nybegynnere og erfarne kartleggere. På turene får du et lærerikt og inspirerende møte med dyktige kartleggere fra andre grupper enn de man har å gjøre med til daglig. Ledende kartleggere vil være med som turledere.

Turene går til lokaliteter vi vet er artsrike, men som er dårlig undersøkte og der det er stort behov for ytterligere kartlegging. Merk at alle kartleggingsturene krever påmelding av hensyn til smittevern. Husk gode feltklær, mat, drikke og eget kartleggingsutstyr.

I tillegg til fellesturene arrangerer flere av medlemsforeningene egne turer over hele landet. Mer om programmene deres finner du på hjemmesidene deres. 

Fellesturer 2022

Lørdag 28. mai –  Kartleggingstur i ravine, Lillestrøm kommune
Dagstur til ravinen Steindalen i Lillestrøm kommune. Frammøte kl.10.00. Oppmøtested kommer snart. Turen varer til ca. kl.17.00. Ta med matpakke. Samarbeid med Norsk Botanisk Forening Østlandsavdelingen, Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening, Romerike sopp- og nyttevekstforening, Norsk entomologisk forening, Norsk Zoologisk Forening, Birdlife avd. Oslo og Akershus og Naturvernforbundet i Lillestrøm. Turen er åpen for alle. Se arrangement på Facebook her. Les mer om turen her.

Tordag til søndag 9.-12. juni – Kartleggingssamling i Ørje, Marker kommune
Bli med på et kunnskapsløft for naturen i Haldenvassdraget! På dagtid er vi ute i felt og på kveldstid samles vi til foredrag, artsbestemmelse og sosialt samvær. Overnatting på Solstrand bruk. Samarbeid med Østfold Botaniske Forening, Indre Østfold sopp- og nyttevekstforening, Halden soppforening, Birdlife Østfold – lokallag Indre Østfold, Norsk Zoologisk Forening, Norsk entomologisk forening og SABICAS. Plass til 30 deltagere. Les mer og meld deg på her. Se arrangement på Facebook her.

Lørdag 18. juni –  Kartleggingstur i kulturlandskap, Gran kommune
Dagstur til artsrikt kulturlandskap på gården Lyngstad i Gran kommune. Frammøte kl.10.00. Oppmøtested kommer snart. Turen varer til ca. kl.17.00. Ta med matpakke. Samarbeid med Norsk entomologisk forening, Norsk Zoologisk Forening, Norsk Botanisk Forening og Norges sopp- og nyttevekstforbund, Innlandet Botaniske Forening og Buskerud Botaniske Forening. Turen er åpen for alle. Se arrangement på Facebook her. Les mer om turen her.

Flerer turer kommer snart!

Foto: Helene Lind Jensen

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt:

Mikaela Olsen

Økolog

E-post: mikaela.olsen@sabima.no