Oversikt over felles kartleggingsturer

Bli med ut og kartlegg arter! Fellesturene sammen med medlemsforeningene er både sosiale og lærerrike, og passer for alle med stor naturinteresse.

Bli med ut og kartlegg arter! Hvert år arrangerere Sabima sammen med medlemsforeningene tverrfaglige kartleggingsturer. Turene er både sosiale og lærerike, og passer for alle med stor naturinteresse. Fellesturene bidrar til å øke kunnskapen om naturmangfoldet og styrke kartleggingsmiljøene.

Fellesturene arrangeres av Sabima, Norsk entomologisk foreningNorsk Zoologisk ForeningNorsk Botanisk Forening og Norges sopp- og nyttevekstforbund. Turene og andre aktiviteter har som mål å bringe medlemmene fra Sabimas medlemsforeninger sammen for erfaringsutveksling og tverrfaglig kartlegging. Målgruppa er både folk med stor naturinteresse, studenter og erfarne kartleggere. På turene får du et lærerikt og inspirerende møte med dyktige kartleggere fra andre grupper enn de man har å gjøre med til daglig. Ledende fagfolk vil være med som turledere.

Turene går til lokaliteter vi vet er artsrike, men som er dårlig undersøkte og der det er stort behov for ytterligere kartlegging. Merk at noen av kartleggingsturene kan kreve påmelding. Husk gode feltklær, mat, drikke og eget kartleggingsutstyr.  I tillegg til fellesturene arrangerer flere av medlemsforeningene egne turer over hele landet. Mer om programmene deres finner du på hjemmesidene deres. 

Program for fellesturer 2020

Fra 7.mai vil fellesturene gå som planlagt forutsatt at smittevernregler følges.
Turene krever påmelding. 

Søndag 10.mai Innføring i artskartlegging, Svartdalen i Oslo.
Turen vil ha fokus på kartleggingsmetodikk, og det vil bli gitt innføring i bruk av GPS, artsbestemmelse, dokumentasjon og rapportering. Frammøte kl.11.00 på Brynseng t-banestasjon. Turen varer til ca.16.00. Samarbeid med Ung botaniker i Norsk Botanisk Forening, Ung entomolog i Norsk entomologisk forening, Fagmykologene i Norges sopp- og nyttevekstforbund, Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening og Norsk Zoologisk Forening. Krever påmelding. Se arrangement på Facebook. 

Lørdag 13.juni Kartleggingstur til Nordre Jeløy i Moss, Viken. 
Dagstur til Bjørnåsen og Hellebergene. Frammøte kl.10.00 på parkeringsplassen bak Nes camping. På Bjørnåsen er det eldre furuskog og vestvendte rasmarker. Det høyeste punktet er 138 moh med en flott utsikt over fjorden. På Hellerbergene er det åpen grunnlendt mark med mange spennende planter. Turen varer til ca. kl.17.00. Ta med matpakke og eget utstyr. Samarbeid med Moss sopp- og nyttevekstforening, Østfold Botaniske Forening, Norsk Zoologisk Forening og Norsk entomologisk forening. Turen krever påmelding. Meld deg på her.  Se arrangement på Facebook. 

Torsdag til søndag 18-21.juni Kartleggingssamling på Evje, Agder.
Samling på Evje i Setesdalen. På dagtid er vi ute og leter etter arter i kulturlandskap, skog og langs vassdrag, og på kveldstid samles vi til artsbestemmelse, foredrag og sosialt samvær. Overnatting på Evje Folkehøgskole. Samarbeid med NZF Sørlandsavdelingen, Aust-Agder sopp- og nyttevekstforening, Vest-Agder sopp- og nyttevekstforening, Agder Botaniske forening og Norsk entomologisk forening. Mer informasjon. Turen krever påmelding. Turen er fulltegnet! 

Lørdag 22.august Kartleggingstur til Pollevann i Ås, Viken.
Dagstur til Pollevann. Frammøte kl.10.00 på parkeringsplassen ved Fåle. Pollevann ligger rett bak Tusenfryd i Ås kommune. Turen går til lia nordvest for vannet, mellom Fåle og Nordre Pollen naturreservat. Dette er et område med stor variasjon i skogtyper fra fattige furukoller øverst i lia som gradvis går over i lågurt-granskog (stedvis kildepåvirket) og rik edelløvskog nederst ved vannet. Lengst i sør er det også en bekke«kløft». Turen varer til ca. kl.17.00. Ta med matpakke og eget utstyr. Samarbeid med Follo sopp- og nyttevekstforening, Norsk entomologisk forening, Norsk Zoologisk Forening og Norsk Botanisk Forening. Turen krever påmelding. Meld deg på her. Se arrangement på Facebook. 

Lørdag 03.oktober Kartleggingstur til Nordre Jeløy i Moss, Viken.
Dagstur til Kjellandsvik-Rossnestangen. Frammøte kl.10.00 på Skallerød gård. Turen går til Kjellandsvik-Rossnestangen med eldre barskog, rik edelløvskog og grusstrand. Turen varer til ca. kl.17.00. Ta med matpakke. Samarbeid med Moss sopp- og nyttevekstforening, Østfold Botaniske Forening, Norsk Zoologisk Forening og Norsk entomologisk forening. Turen krever påmelding. Meld deg på her. Se arrangement på Facebook. 

 

 

Å kartlegge natur er å dra ut på jakt etter arter, enten ved å undersøke et område for hvilke arter som finnes der, eller lete etter en bestemt art eller artsgruppe. Kartlegging av artene våre er utrolig viktig for å få mer kunnskap om naturen vår! For å drive god naturforvaltning trenger man kunnskap om hvor artene befinner seg og hvilke områder som er verdifulle. Kartlegging av natur gjøres av både profesjonelle og amatører. Bli artsjeger du også. Se filmen om artsjegere på jakt etter storporet flammekjuke så skjønner du hvorfor artsjakt er så bra hobby!

Takket være en enestående innsats fra frivillige i Norsk Zoologisk Forening, Norsk entomologisk forening, Norges sopp- og nyttevekstforbund, Norsk Botanisk Forening og Norsk Ornitologisk Forening blir store deler av artene i naturen kartlagt hvert eneste år. Vil du lære mer om ville arter i naturen, og være del av et frivillig fagmiljø sammen med andre naturglade amatører, meld deg inn i en av medlemsforeningene i Sabima.

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt:

Helene Jensen

Naturforvalter

Kartleggingskoordinator, entomologi

E-post: helene.jensen@sabima.no

Telefon: 93 20 59 82