Er du ferdig med et kartleggingsprosjekt?

Har du fått støtte fra kartleggingsmidlene? Her er malen til kartleggingsnotat og reiseregning!

Når du er ferdig med prosjektet ditt er det normalt å skrive et kort notat fra kartleggingen. For å få utbetalt støtten må du sende inn reiseregning til Sabima.

Her finner du mal på kartleggingsnotat og reiseregning:

1) Kartleggingsnotater

Skriv kartleggingsnotat om prosjektet. Her er dokumentmalen som skal brukes.
Les rapporter fra prosjekter vi har støttet.

Send ditt ferdige rapport til even.w.hanssen@sabima.no

2) Reiseregninger til Sabima

Sabima dekker i ulike sammenhenger eksterne reiseregninger. For å gjøre dette så ryddig og effektivt som mulig ser vi behovet for å klargjøre retningslinjene for disse.

Vi har derfor satt opp følgende punkter med krav til reiseregninger som sendes Sabima.

Reiseregning: Her kan du laste ned Sabimas reiseregningsskjema.

Se også retningslinjer for refusjon av reiseutgifter til feltarbeid/kartlegging.

1) Det skal alltid brukes reiseregningsskjema fra Sabima ved refusjon av reiseutgifter. Reiseregningskjemaet laster du ned her.

2) Bruk alltid binders, IKKE stifter.

3) Alle ting som hører til ETT bilag skal bindes SAMMEN med stift i øvre venstre hjørne, da henger det sammen og skaper ikke misforståelse om hva som hører til hvilken reiseregning.

4) Alle mindre bilag(kvitteringer, billetter med mer) skal klistres opp på et ark i A4-format. Bruk da gjerne lim eller teip og ikke stifter. A4-arket med kvitteringene på stiftes så sammen med hovedbilaget (faktura, reiseregningsforside, brev med utbetalingskrav e.l.).

5) På reiseregninger med FLERE småbilag (billetter etc.) SKAL hvert bilag gis et nummer, og så gjentas dette nummeret på reiseregningens forside.

6) Så sant det finnes dokumentasjon (avtaler, program fra seminarer/møter etc.) skal det stiftes ved.

7) Husk at reiseregninger må undertegnes av den som skal ha refundert utgiftene og at reiseregningsskjema og annet må sendes til Sabima pr post. Sendes til: Sabima v/Even W.Hanssen. Adresse:  Mariboes gate 8, 0183 Oslo

Tusen takk for din kartleggingsinnsats!

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt:

Helene Jensen

Naturforvalter

Kartleggingskoordinator, entomologi

E-post: helene.jensen@sabima.no

Telefon: 93 20 59 82