Kartleggingsrapporter

Her finner du større rapporter utarbeidet av Sabima eller med støtte fra Sabima

Lundgjøkhumle Bombus quadricolor i Norge

Rapportnummer:
1 (ISBN 978-82-93661-00-9)

  Forfatter(e)

 • Roald Bengtson
 • Kjell Magne Olsen

  Artsgrupper/emneord

 • Lundgjøkhumle, lundhumle, Norge
 • Bombus quadricolor, Bombus soroeensis, Norway
Last ned rapporten

Funn av kløverhumle, slåttehumle og lundgjøkhumle i Norge i 2015

Rapportnummer:
2 (ISBN 978-82-93661-01-6)

  Forfatter(e)

 • Roald Bengtson
 • Christian Steel
 • Kjell Magne Olsen

  Artsgrupper/emneord

 • kløverhumle, slåttehumle, lundgjøkhumle, Norge, 2015
 • Bombus distinguendus, Bombus subterraneus, Bombus quadricolor, Norway, 2015
Last ned rapporten

Forslag til faggrunnlag for ertevikke Vicia pisiformis i Norge 2014-2019

Rapportnummer:
3 (ISBN 978-82-93661-02-31)

  Forfatter(e)

 • Even Woldstad Hanssen
 • Gry Støvind Hoell
 • Roger Halvorsen
 • Norsk Botanisk Forening

  Artsgrupper/emneord

 • Ertevikke, Vicia pisiformis, Faggrunnlag, Hasselskoger, Overvåkning
Last ned rapporten

Kartlegging av arter på Karljohansvern 2017. Mellomøya, Østøya, Vealøs, Horten kommune i Vestfold.

Rapportnummer:
6 (ISBN 978-82-93661-05-4)

  Forfatter(e)

 • Helene Lind Jensen

  Artsgrupper/emneord

 • Karljohansvern, Horten, Vestfold, artskartlegging
Last ned rapporten

Naturtypekartlegginger på Vestlandet 2014-2019. Resultater fra kartlegging av lav og moser i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Rapportnummer:
7 (ISBN 978-82-93661-06-1)

  Forfatter(e)

 • Geir Gaarder

  Artsgrupper/emneord

 • Hordaland, Sogn og Fjordane, lav, moser
Last ned rapporten

Kartlegging av moser i Østmarka 2017 – 2020 (Enebakk, Viken).

Rapportnummer:
8 (ISBN 978-82-93661-07-8)

  Forfatter(e)

 • Dag Hovind

  Artsgrupper/emneord

 • Viken, Enebakk, Østmarka, Forslått nasjonalpark, , Kartlegging, Moser
Last ned rapporten