Den store artsjakten 2020: Resultatene er klare!

Gjennom kulde, regn og varme, høyt og lavt med kikkert, lupe og håv har artsjegere jaktet på artene rundt om i hele Norge. I løpet av ett døgn ble det funnet 1774 forskjellige arter og gjort over 13 500 observasjoner! Tusen takk til alle som bidro på kunnskapsdugnaden!

Å gå på artsjakt er å lete etter dyr, planter og sopp i naturen og registrere dem i kunnskapsdatabasen Artsobservasjoner. Hvert år arrangerer vi Den store artsjakten der artsjegere over hele landet går på artsjakt i ett døgn for å skape et øyeblikksbilde av artene vi kan finne i Norge. Hvert eneste funn er viktige brikker i arbeidet med å bevare artsmangfoldet.

Tross dårlig vær og sen snøsmelting flere steder, gjorde artsjegere rundt i hele landet en utrolig verdifull jobb for å få mer kunnskap om hvor artene finnes i norsk natur!  Resultater fra Artsobservasjoner viser at i løpet av ett døgn, lørdag 6.juni, ble det gjort 13 656 observasjoner og totalt ble hele 1774 forskjellige arter funnet! Blant disse var 133 rødlistearter og 48 fremmede arter av svært høy og høy risiko. Løvsanger, som er Norges mest tallrike fugl, ble registrert flest ganger i løpet av artsjakten.

Hatten av for vinnerne!

Artsjegeren som fant flest arter var Rune Aae fra Råde. I årets konkurranse landet han på 666 arter, men dersom han hadde hatt litt mer tid til bestemmelse og registrering, ville han ha nådd 700 arter!

Det skal sies at det er ikke første gang Rune har vunnet. Han har nemlig vunnet konkurransen tre ganger før, tre år på rad!  I fjor måtte han gi fra seg «pokalen» til Jens Kristiansen fra Haugesund, som fant 503 arter, men i år har Aae tatt toppen av pallen tilbake. Er det noen som klarer å slå ham på Den store artsjakten 2021, mon tro? Se på det som en utfordring!

Å gå inn for å vinne konkurransen krever god planlegging og pågangsmot, og kanskje et sterkt konkurranseinstinkt:

– Jeg har brukt over over 30 timer med etterarbeid på å gå gjennom bilder, fallfeller, vindusfeller, håving, viltkamera, lydopptak og flaggermusopptak fra dagen, og fortsatt gjenstår mye arbeid. Ved siden av fulltidsjobb blir det snaut med tre dager til artsbestemmelse og rapportering, sier Rune Aae.

– Jeg er særlig fornøyd med å nå målet mitt på 700 arter. Og jeg retter samtidig en stor takk til de som har hjulpet meg med noe artsbestemming! Det er utrolig mange dyktige biologer der ute!, avslutter Aae.

Porsanger og omegn sopp- og nyttevekstforening og Norsk Ornitologisk Forening avd Finnmark Foto: Ingrid Golten

Tross at snøen nettopp har smeltet i Porsanger var det utrolig mye blomster å se! Her smalnøkleblom, sibirgressløk og harerug. Sibirgressløk er en sirkumpolar art som vokser i Nordland, Troms og Finnmark. Foto: Ingrid Golten

Porsanger og omegn sopp- og nyttevekstforening og Norsk Ornitologisk forening avdeling Finnmark klarte å finne 260 arter og var de som fant flest arter på en lokal tur.

– Vi i Porsanger har gjort alt vi kunne for å finne mest mulig i årets nasjonale artsjakt. Porsanger og omegn sopp- og nyttevekstforening og Norsk Ornitologisk Forening avdeling Finnmark samarbeidet om arrangementet denne dagen med floratur på Veidnes i Porsanger og fugletitting hovedsakelig i Børselv, på Stabbursnes og på Veidnes. I tillegg oppfordret vi alle til å finne arter på vei til og fra arrangementene i tillegg til i sitt eget nærmiljø, sier Sissel Goodgame i Porsanger og omegn sopp- og nyttevekstforening.

Svært tett bak fulgte Tønsberg sopp- og nyttevekstforening med 257 arter!

Tønsberg sopp- og nyttevekstforening. Foto: Per Marstad.

Bulmeurt ble funnet på Moutmarka i 1969 og nå i 2020 av Tønsberg sopp- og nyttevekstforening. Bulmeurtfrø har den evnen at de kan ligge i jorda i uendelig lang tid og om frøene en dag kommer opp til overflaten begynner de å spire. Den er oppført som sterkt truet på Norsk rødliste for arter. Foto: Per Marstad

Citizen science

Den store artsjakten er et eksempel på arbeidsmetoden citizen science, som betyr at vanlige folk bidrar til økt kunnskap innenfor et vitenskapelig felt. Kall det gjerne en nasjonal dugnad! Etter artsjakten vil eksperter validere og tolke funnene – og bruke de til å finne ut om det er interessant å undersøke mer i de ulike områdene. Artsjakten er vår variant av det som mange steder kalles “bioblitz”, hvor man i løpet av ett døgn prøver å registrere så mange arter som mulig.

Artsjakt er viktig for bevaring av naturmangfold!

Å kartlegge naturen er et viktig bidrag til å øke kunnskapen om hva som finnes i norsk natur, hvilke arter som er i tilbakegang og hvilke arter som lever hvor. Funnene som er registrert kan få en stor betydning. De blir umiddelbart tilgjengelig for forvaltningen, forskere og andre som jobber med funn av arter. For eksempel kan artsfunnene hos kommuner og fylkesmenn bidra til å hindre naturinngrep der det finnes truede arter.

De fantastiske frivillige

Frivillige kartleggere bruker mye av sin fritid på å oppsøke forekomster av arter, registrere tilstanden og rapportere disse i Artsobservasjoner, som er utviklet og driftes av Artsdatabanken. I tillegg til å være et avgjørende bidrag for norsk forvaltning, gir det også et løft for de frivilliges aktivitet, og øker folks kunnskap om hva som finnes i norsk natur og engasjementet for naturen.

Vi anbefaler artikkelen av professor Per Hetland om verdien av frivillige: Derfor er amatører en verdifull ressurs for forskningen

Takket være en enestående innsats fra frivillige i Norsk Ornitologisk Forening, Norsk Zoologisk Forening, Norsk entomologisk Forening, Norges sopp- og nyttevekstforbund og Norsk Botanisk Forening blir store deler av artene i naturen kartlagt hvert eneste år.

Vil du lære mer om ville arter i naturen, og være del av et frivillig fagmiljø sammen med andre naturglade amatører, meld deg inn i en av medlemsforeningene i Sabima.

Artsjakten er et samarbeid mellom Sabima, Norsk Botanisk ForeningNorsk Zoologisk ForeningNorsk entomologisk forening, Norges sopp- og nyttevekstforbund og Norsk ornitologisk forening.

Resultater fra «Den store artsjakten 2020»

Vinnerne

Vi premierer vinnerne av følgende kategorier med gavekort fra Natur og Fritid:

Fant flest arter: Rune Aae med 666 arter!

Fant flest arter på lokal tur: Porsanger og omegn sopp- og nyttevekstforening og Norsk Ornitologisk Forening avdeling Finnmark med 260 arter!

Kommunen med flest registrerte arter: Råde kommune

Medlemsforening og lokalforening som fant flest arter: Norges sopp- og nyttevekstforbund og Norsk Ornitologisk Forening med lokalforeningene Porsanger og omegn sopp- og nyttevekstforening og NOF avdeling Finnmark.

Resultatliste

Til de følgende deler vi ut heder og ære, og en stor takk for årets innsats! Les og la deg inspirere til å ta rekorder i neste års store artsjakt.

Fant flest arter på egenhånd:  

Plass Hvem Antall arter
1 Rune Aae fra Råde, Viken 666
2 Gunn Nyborg fra Rissa, Trøndelag 225
3 Unni R. Bjerke Gamst fra Tromsø, Troms 175


Fant flest arter i gruppe på lokal tur: 

Plass Lokalforening Deltagere Antall arter
1 Porsanger og omegn sopp- og nyttevekstforening og Norsk Ornitologisk Forening avdeling Finnmark Roger Johansen, Ingrid Golten, Sissel Goodgame, Nigel Goodgame, Jo-Inge Vidal, Johannes Vidal (8 år), Margrete Vidal (10 år), Sissel Frønning, Karoline Salmila, Karin M. Helgesen, Ingar Øyen, Tomas Aarvak og Risto Karvonen. 260
2 Tønsberg sopp- og nyttevekstforening Per Marstad, Tore Gjelsås, Turid Nakling Kristiansen, Linn Evensen, Knut Grytnes og Magne Flåten 257
3 Larvik Botaniske Forening Eva-Kristine Midtvik, Bernhard Kløw Askedalen, Anne Borander, Tor Harald Melseth, Petter Oksum Eriksen og Dagny Mandt. 238

Flest arter fordelt på artsgruppe:

Artsgruppe Hvem Antall arter
Karplanter Rune Aae 370
Lav Rune Aae 20
Moser Leif Appelgren, Hilde Steinnes, Kari Blikra og Gunn Gredstad. 71
Sopp Erik Kagge, Maria Knagenhjelm Hertzberg, Marianne Hansen, Helene Lind Jensen og Jon Peder Lindemann. 20
Småkryp Rune Aae 136
Fugl Rune Aae 82
Alger Per Marstad, Tore Gjelsås, Turid Nakling Kristiansen, Linn Evensen, Knut Grytnes og Magne Flåten 21
Fisk Ann-Elin Synnes, Asbjørn Lie, Frank Strømmen, Maria Sørlie, Jan Ivar Eeg 5
Amfibier og reptiler Hans Vidar Løkken og Torhild Omestad, Rune Aae og Per Morten Selle 2
Pattedyr Rune Aae 6
Flaggermus Hauk Liebe 1

Totalt antall arter fordelt på artsgruppe:

Arter karplanter 773
Antall moser 110
Antall lav 85
Antall sopp 100
Antall alger 35
Antall småkryp 382
Antall fugler 242
Antall amfibier og reptiler 8
Antall pattedyr 20
Antall flaggermus 1
Antall fisk 18

Vi gratulerer vinnerne og takker alle artsjegere for dugnadsinnsatsen!

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt:

Kristoffer Bøhn

Naturforvalter

Kartleggingskoordinator, zoologi

E-post: kristoffer.bohn@sabima.no

Telefon: 97 61 92 11