TIL MYRA

Hva om mange mennesker i Norge, store som små, ble ordentlig godt kjent med myrene våre! Ville vi da klare å redde dem? La oss prøve!

Myra er fantastisk! Hadde bare flere visst det, ville kanskje færre myrområder blitt gravd opp, grøftet, planert og asfaltert.

Vi ønsker at så mange som mulig skal få oppleve det mangfoldige livet knyttet til myra og få kjennskap myras livsviktige egenskaper. For jo flere som ser og opplever myra, desto flere vet at den er verdifull og må tas vare på.

Til det trenger vi din hjelp. 

Du har sikkert har gått over, rundt og i myra. Men har du oppdaget den – på ordentlig? Nå gir vi deg oppdragene som lar deg utforske og oppleve myra sammen med oss og de biologiske foreningene. Turene TIL MYRA skal resultere i at flere har mer kunnskap om myra, og at vi kan vise beslutningstakere myra gjennom deres øyne.

Bli med på oppdrag TIL MYRA!

Få oppdrag på SMS eller e-post

Hva er et oppdrag?

Et myroppdrag fra Sabima er en myropplevelse. Vi lager ulike oppdrag, omtrent hver måned, og alle som tar oppdragene, får bedre kjennskap til myra.

De aller fleste oppdragene gir deg en anledning til å oppsøke ei myr for å oppleve noe nytt. Du lærer mer om artsmangfoldet, om myras superkrefter og om hvordan du kan bidra til å ta vare på myr. Vi gir deg ikke kartet over de beste moltemyrene, men en tur med molte i fokus skal det også bli.

Til hvert oppdrag følger det helt konkrete oppgaver som du kan løse, og som kan bidra til å redde myra, hver på sin måte.

Du kan velge om du vil løse bare ett oppdrag, eller alle. Oppdragene kan løses innen en frist eller når det passer for deg. Løser du oppdraget innen fristen, er du med i trekningen av fine premier.

Oppdragene legger vi ut på våre nettsider. Vi deler dem også i ulike kanaler. Men for å ikke gå glipp av dem, anbefaler vi at du registrerer e-post eller sms for å motta varsel når vi gir et nytt oppdrag.

Første oppdrag finner du her!

Myra i morgentåke er mystisk og vakker.

Pust liv i myra!

Gjennom at flere deler sine opplevelser på myra, kan vi påkalle oppmerksomhet fra de som bestemmer om myr skal bevares eller ødelegges. Sabima vil samle dine og andres turopplevelser og levere dem som en film til stortingspolitikere og andre beslutningstakere som har makt til å redde myra.

Derfor håper vi dere ønsker å dele opplevelsene fra turene dere drar på til myra med oss og andre. Bruk emneknaggen #TILMYRA! og tagg oss gjerne på Instagram @Sabima_norge og Facebook.

Første oppdrag: TIL DEN ARTSRIKE MYRA!

Noe av det mest spennende du kan oppleve på myra, er alle artene som lever til der. Let etter sommerfugler, lytt etter fuglesang, kjenn på torvmoser, speid etter maur. Bli med på artsjakt i myra! Alt om første oppdrag finner dere her.

I filmen under treffer dere Even Woldstad Hanssen, kartleggingskoordinator i Sabima. Han leter etter den sjeldne orkideen myrflangre. Det er både spennende og nyttig å dra på artsjakt i myra. Bli med på første oppdrag, du og. Til myra!

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt: