Reisen gjennom myra

Hvorfor er det så viktig at vi ikke ødelegger myrene våre? Få svar når du blir med oss på reisen gjennom åtte meter og 8000 år med nydelig myr!

Myra er fantastisk! Ta på fantasigummistøvlene og hopp inn i myra via bildet:

Reisen gjennom myra

Hva gjør Sabima for myra?

Sabima jobber for å gjøre det vanskeligere å ødelegge våtmark i Norge. De siste årene har vi særlig jobbet med myra gjennom kampanjen “Redd myra!”. Våre viktigste mål i arbeidet for myra framover er: Et strengt forbud mot bygging på myr, forbud mot at nye torvuttak og utfasing av torv i jordprodukter, restaurering av ødelagte myrer og mer vern.

Øke kunnskapen blant politikere

Vi opplever behov for mer kunnskap blant politikerne våre som avgjør om våtmark skal tillates nedbygd eller ikke. Vi argumenterer faglig for å velge alternativer til utbygging som ikke ødelegger våtmark. Vi benytter også mulighetene i media og i personlige møter med politikere til å formidle verdien av intakte våtmarker.

På lengre sikt mener Sabima at løsningen ligger i å ha et forvaltningssystem som tydeligere får frem hva vi mister når en våtmark forsvinner. Vi mener det må tas med i vurderingen i større grad enn det gjøres i dag.

Jobber for økt vern av myr

Det må vernes mer myr i Norge. Særlig mangler det vern av viktige myrtyper som rikmyr, kilde og kildebekk, intakt lavlandsmyr, kystmyr i lavlandet, kystnære områder og generelt i pressområder (områder mange ønsker å bygge i). I vårt innspill til statsbudsjettet for 2022 har vi foreslått at det bevilges mye mer til vern og restaurering av myr.

Vi vil fase ut torv fra jordprodukter

Les mer om hvor du finner torvfri jord!

Aktive våtmarkssentre

Sabima ønsker aktive våtmarksentre i hele landet. Dette er formidlingssentre som ligger inntil våtmarker og spiller en stor rolle i å øke besøkendes bevissthet og kunnskap om våtmarker. Det er flotte opplevelsessteder også hvor man kan gå ut i våtmarka og hvor naturveiledere kan fortelle hva som finnes der.

Må restaurere ødelagte våtmarker

Sabima jobber for at ødelagte myrer skal restaureres. Dette er et viktig arbeid, selv om vi ikke vet sikkert hvordan restaureringsprosjektene vil ende. Forskere er ikke i tvil om at det er langt bedre, og ikke minst billigere, å la naturen få kjøre sitt eget løp. Det er derfor langt bedre å bevare intakte myrer enn å måtte reparere dem etterpå.

Restaurering av myr og annen våtmark betyr å forsøke å gjenskape naturen slik at den blir som før. Det kan bety at grøfter som ble laget for å drenere våtmarka tettes igjen slik at det igjen blir vått, og at trær som ble plantet der fjernes. Det er gjort forsøk på å restaurere våtmark både i Norge og andre steder i verden, med varierende hell. Erfaring viser at det ikke er lett å få tilbake natur som en gang er blitt fjernet eller ødelagt. I USA er det mer enn 100 år siden man begynte å restaurere ødelagte våtmarker i håp om å få tilbake noe av naturen. Dessverre har ikke restaureringsprosjektene gitt tilbake det samme mangfoldet av natur som en gang var der. Men ved å restaurere myr, kan man likevel over tid få tilbake en del biologisk mangfold, en flomdemper, et karbonlager og rasteplass for fugler.

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt: