Norges mest eksotiske rognetre forsvinner

Det finnes bare 100 registrerte individer av Nordlandsasal i hele verden. Nå er også de i ferd med å dø ut. Les her om Nordlandsasal som er en av mange arter regjeringa nå må redde gjennom å gi arten status som prioritert. Prioriterte arter er et viktig, og nesten ikke brukt virkemiddel i Naturmangfoldloven.

Prioriterte arter

  • Prioriterte arter kom inn som et virkemiddel i Naturmangfoldsloven i 2009.
  • Når en art er vedtatt som prioritert art, er alle uttak, skade eller ødeleggelse av arten forbudt.
  • Beskyttelsen er juridisk, og hver prioriterte art får sin egen forskrift. I 2018 er tretten arter prioriterte etter Naturmangfoldsloven.
  • I løpet av året skal Miljødirektoratet greie ut for Stortinget hvilke nye arter som skal få status som prioriterte.

Kategori: Prioriterte arter

Spørsmål til artikkelen? Ta kontakt:

Ragna Kronstad

E-post: ragna.kronstad@sabima.no